Intercommunale Leiedal

Groote Fabrieke

In het kader van de uitvoering van het GRS van Avelgem is een masterplan opgemaakt voor de ruime omgeving van de Groote Fabrieke en de stationsomgeving in Avelgem. Voor dit project worden verschillende nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op touw gezet.

grootefabrieke.PNG

Ruime omgeving  

In de stationsomgeving wordt de oude verlaten spoorwegbedding, die de gemeente Avelgem van de NMBS heeft aangekocht, heringericht tot een kwaliteitsvolle groene publieke ruimte. De regionale recreatieve fietsroute op de oude spoorwegbedding sluit hierbij aan. Bovendien wordt ook de Ijzerwegstraat getransformeerd tot een attractief plein met voldoende ruimte voor groen, voetgangers, parkeerplaatsen en terrassen. Daarnaast wordt het busstation aan het beschermde stationsgebouw geoptimaliseerd en moet een nieuwe wooninbreidingsproject de oude stationsomgeving nieuw leven inblazen.

Monument

Ten zuiden van de stationsomgeving bevindt zich het gebouw van de Groote Fabrieke. Doelstelling is om dit beschermd monument en dorpsgezicht van Avelgem te transformeren tot een nieuwe bruisende plek met woningen en handelszaken die aansluiten bij het centrum. Daarnaast voorziet het masterplan de realisatie van een nieuwbouwwijk van circa 130 woningen met een sterk gevarieerd woningaanbod in de onmiddellijke omgeving van de Groote Fabrieke.

20090925 - PF Projectfiche Groote Fabrieke.pdf