Intercommunale Leiedal

Leiewerken

De binnenstad van Kortrijk ondergaat een ware gedaantewisseling. Om de Leie bevaarbaar te maken voor schepen van 4.400 ton, worden zeven nieuwe bruggen gebouwd en drie kilometer nieuwe kademuren. De nieuwe Leie zal 32 i.p.v. 20 meter breed zijn en bevat minder bochten. De Leiewerken kennen hun voltooiing in 2011.

Stedelijk weefsel

De Leiewerken waren oorspronkelijk van waterbouwkundige aard. De nadruk lag louter op de verbreding van de rivier waarbij het herstel van het stedelijk weefsel en de heraanleg van het openbaar domein nauwelijks aandacht verdienden. In de loop der jaren veranderde deze attitude. Samen met de stad Kortrijk en onder impuls van de intercommunale Leiedal werden de krijtlijnen van deze nieuwe aanpak uitgezet. Door permanent te streven naar kwaliteit, zowel op plannings- ontwerp- als uitvoeringsniveau en bewust te kiezen voor een hoogwaardige afwerking ontstonden meerwaarden die niet in het oorspronkelijk project waren begrepen. Hierdoor onderscheiden de Leiewerken zich duidelijk van andere grootschalige infrastructuurwerken.

leiewerken.PNG

Bruggen

Vandaag zijn vijf bruggen afgewerkt en in gebruik genomen (Dambrug, Groeningebrug, Collegebrug, Ronde van Vlaanderenbrug en De Noordbrug). De kades langsheen het water zijn ondertussen quasi voltooid waardoor de stadsbewoner zijn Leie terug kan ontdekken. Het Albertpark, skatebowl en Buda-beach zijn nieuwe groene ruimtes voor de stad.

Rol Leiedal 

Naast de assistentie die Leiedal aan de stad Kortrijk biedt bij de stedenbouwkundige kwaliteitsbewaking, speelt Leiedal ook een trekkende en ontwerpende rol in een aantal deeldossiers.

Actuele informatie

www.kortrijk.be/over-de-stad/projecten/stadsprojecten/leiewerken

20090928 - PF leiewerken fase 1.pdf