Intercommunale Leiedal

Publieke ruimteDe publieke ruimte wordt steeds meer een essentiële drager van het publieke leven. Een kwalitatief functionerende en ingerichte publieke ruimte vormt namelijk de motor voor het initiëren van kwalitatieve ontwikkelingen in de omgeving. Vandaag wil Leiedal nog explicieter ten dienste staan van de aangesloten gemeenten voor de kwalitatieve ontwikkeling van hun publieke ruimte. 

Drie sporen

Leiedal zet hierbij in op drie sporen:

  • opmaak van plannen en studies voor de openbare ruimte in de gemeente, met onder meer beeldkwaliteitsplannen en doortochtherinrichtingen
  • aandacht voor vormgeving van publieke ruimte bij eigen realisaties van bedrijventerreinen en woonprojecten
  • regionaal initiatief nemen voor de opwaardering van de vormgeving van de publieke ruimte vb. Europees project Creative City Challenge