Intercommunale Leiedal

Ruimtelijke visievorming

Dankzij een zeer verregaande terreinkennis en een intense betrokkenheid bij het streekbeleid op sociaal-economisch, ruimtelijk en ecologisch vlak is Leiedal voor de aangesloten gemeenten de stedenbouwkundig raadgever bij uitstek voor processen die een langetermijnvisie en een grote mate van continuïteit vereisen.

Structuurplannen

3.4.2. (A) GRS Deerlijk.jpg

De intercommunale is de voorbije jaren actief bezig geweest met de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS) voor de twaalf gemeenten van het arrondissement Kortrijk, dat de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente bevat.

Actualisering

Structuurplanning is echter een dynamisch en continu proces. In sommige gemeenten dringen zich reeds nieuwe structuurplannen op. Naast een actualisatie, moet het lokale ruimtelijke beleid blijvend bijgeschaafd en voor bepaalde gebieden of sectoren (vb. woningbehoeftestudie, economische behoeftestudie) verder uitgediept worden.

Regionale plannen

Daarnaast fungeert Leiedal ook als ontwerper van regionale plannen met betrekking tot grotere structuren in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Leiedal initieert projecten, biedt de gemeentebesturen ondersteuning of staat zelf in voor het ontwerp. Een aantal voorbeelden van regionale projecten zijn de Leievallei Wervik-Kortrijk, het Kanaal Bossuit-Kortrijk, de Regionale Groenstructuur, de Heerlijke Heulebeek, etc.