Intercommunale Leiedal

Heerlijke HeulebeekDe Heulebeekvallei vormt één van de belangrijkste groene structuren in het noordelijk deel van de regio Kortrijk. De stad Kortrijk en de gemeenten Kuurne en Wevelgem gaven aan Leiedal de opdracht om een globale visie en structuurschets voor deze Heulebeekvallei op te bouwen.

heulebeek.PNG

Groene leefomgeving

Dit intergemeentelijk project rond de ‘Heerlijke Heulebeek' heeft als doel om een meer groene, kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving te creëren in het verstedelijkte gebied van Moorsele, Gullegem, Heule, Heule-Watermolen tot Kuurne. Bij het project worden verschillende sleutelkwesties tegelijkertijd aangepakt: waterberging, waterkwaliteit, natuur en landschap, cultureel erfgoed en gemeenschapsvoorzieningen, recreatieve fiets- en wandelroutes, woonprojecten nabij de Heulebeek, enz.

Acties

Op basis van een projectdefinitie, een analyse van de bestaande kwaliteiten en een visie voor het gebied van de Heulebeek, heeft Leiedal in 2008 per deelgebied een structuurschets en bijhorend actieplan uitgetekend. Een aantal acties zullen op gemeentelijk niveau uitgewerkt worden, grensoverschrijdende acties vergen een regionale aanpak om de samenhang en kwaliteit op regionale schaal te bewaken.