Intercommunale Leiedal

Workshop ‘verbeelding van de Leie tussen Kortrijk en Waregem’Met het project ‘Verbeelding van de Leie tussen Kortrijk en Waregem', wil Leiedal samen met de gemeenten, de Provincie, Waterwegen en Zeekanaal en andere actoren actief werk maken van een geïntegreerde visie voor de Leie tussen Kortrijk en Waregem. Deze visie heeft als doel een duidelijk en samenhangend beeld van de Leievallei te schetsen, dat lokale beleidsniveau's en sectorale ontwikkelingen overstijgt.

Workshop

Om snel een wervend beeld van de Leievallei te bekomen, heeft Leiedal een workshop georganiseerd. Onder leiding van Prof. De Meulder van de KU Leuven, boog een internationaal team van jonge ontwerpers en medewerkers van Leiedal zich in juli 2009 over het complexe ruimtelijk vraagstuk van het Leielandschap tussen Kortrijk en Waregem.

leievalleikorwar.PNG

Leielandschap

Voorafgaand aan de uitwerking van een aantal sleutelkwesties, werd eerst inzicht verworven over het Leielandschap. Uit dit onderzoek bleek dat de Leie veel meer is dan het gekanaliseerd water en de verharde jaagpaden. Verborgen achter groen of verhoogde bermen schuilt het historische rivierlandschap waarin de oude afgesneden Leiemeanders een belangrijke rol spelen. Twee andere bouwstenen vullen het landschap aan. Het zijn de topografie van de oevers en de bodemsamenstelling. Samen hebben ze de locatie van de heerwegen bepaald. De heerweg op de noordoever ligt vrij diep in het landschap en vormt nog steeds de verbinding tussen de Leiedorpen Bavikhove, Ooigem, Wielsbeke en Sint-Eloois-Vijve. Op de veel smallere zuidoever heeft de historische heerweg louter nog een zeer lokale functie.

De N43 heeft de verbindingsfunctie overgenomen en heeft de dorpen doen afkeren van het water. Het spel van aantrekking en afkeer leidt tot een interessant spanningsveld tussen de Leie als vaartroute en het multifunctionele rivierlandschap langs beide oevers. Dit is dan ook het werkveld geworden van de workshop. Er werd gefocust op het brede Leielandschap met als doel het rivierlandschap terug zichtbaar te maken en de relatie met zijn bewoners en gebruikers te versterken.

Sleutelprojecten

In het tweede deel van de workshop werden een vijftal strategische projecten uitgewerkt:

  • project 1: Harelbeke en Kuurne: stad aan het water
  • project 2: Heulebeek en Plaatsebeek: herontdekking van de rivier
  • project 3: monding kanaal Roeselare-Leie: nieuwe structuren en infrastructuren
  • project 4: stadsrandbos Waregem-Wielsbeke: Leielandschap als natuurlijke bouwsteen
  • project 5: Sint-Eloois-Vijve: herstel van het Leiedorp

Toekomst

Met de workshop rond deze projecten is het verhaal van de Leivallei niet af. Momenteel wordt intensief overleg gepleegd en gecommuniceerd met de betrokken partijen. Een aantal projecten werden reeds positief onthaald en zullen worden vertaald naar concrete inrichtingsplannen. De resultaten van de workshop zullen worden gebundeld in de atlassenreeks begin 2010.

 20090928 - PF Leievallei Kor-War A3.pdf