Intercommunale Leiedal

Leievallei Wervik-KortrijkEen aantal jaren geleden heeft de Leievallei tussen Wervik en Kortrijk het voorwerp uitgemaakt van een bijzonder uitvoerig overleg- en planproces dat gericht was op de toekomstige invulling van dit open gebied binnen de verstedelijkte band. In opdracht van het provinciebestuur West-Vlaanderen, trad Leiedal op als ontwerper van een geïntegreerde gebiedsvisie, met bijbehorend actieplan. Beide werden in 2005 volledig afgewerkt.

leievallei.PNG 

Voor dit deel van de Leievallei beschikt de regio vandaag over een goed onderbouwd en gedragen toekomstbeeld, als stedelijke open ruimte waar landbouw, natuurontwikkeling, recreatie en landschapsopbouw ten volle kunnen ontplooien. Het actieplan omvat 104 concrete acties, die de visie op een gefaseerde manier zichtbaar moeten maken op het terrein. Op die manier wil Leiedal verderwerken aan de uitbouw van een multifunctionele groene ruimte binnen een sterk verstedelijkte regio.