Intercommunale Leiedal

Groene Sporen, opstap naar een groene infrastructuur voor de regio

De regio kent een zeer verspreide bebouwing, versnippering van de open ruimte, een gebrek aan groen, natuur en bos, een schaalvergroting binnen de landbouwsector en een klimaatsverandering met impact op het waterbeheer. Bovendien maken tal van sectoren aanspraken op de beperkte open ruimte waarbij natuur, landbouw, recreatie en industrie, infrastructuur en woningbouw met elkaar in concurrentie treden. We moeten doordacht en zorgvuldig omspringen met de schaarse ruimte.

Dit kan door een samenhangend netwerk te creëren van groene structuren. Door geïntegreerd te werken kunnen de verschillende ruimte-aanspraken beter met elkaar afgestemd en gecombineerd worden.

Met het verder zetten van het project 'Groene Sporen' wil Leiedal samen met andere actoren zoals de Provincie West-Vlaanderen, een aantrekkelijke 'groene' leefomgeving creëren om te wonen, te werken en te ontspannen. Werken aan Groene Sporen is bouwen aan een regio met een sterke identiteit en een grotere landschappelijke en ecologische kwaliteit.

Via het indienen van een strategisch project bij Vlaanderen, wil Leiedal samen met de Provincie West- en Oost-Vlaanderen hierbij de leiding nemen om het concept van een groen netwerk om te zetten in concrete realisaties en wil de nodige expertise hiervoor aanreiken aan de gemeenten en de regio.

Groene Sporen