TRIPOD-II: Mobipunten

mobipunten

Gedeelde mobiliteit (mobipunt)

Een Mobipunt is een plaats waar verschillende functies elkaar ontmoeten. Het punt is ingericht om op kleinschalig niveau multimodaal vervoer mogelijk te maken en te promoten. De voornaamste functie betreft mobiliteit, maar ook andere zaken kunnen aangeboden worden. Denk aan info over buurtactiviteiten, een broodautomaat, lockers voor pakjes… Slimme meters en slimme data op een bepaalde locatie of rustpunt zouden een ander voorbeeld kunnen zijn. Dit project zal toegepast worden in verschillende gemeentes in de regio Kortrijk.

 

 Project

 

Het Mobipunt zal naast zijn werking ook fysiek en visueel een impact hebben op de openbare ruimte. Hier liggen opportuniteiten om een ontwerper het geheel zowel conceptueel als esthetisch vorm te geven. Die ontwerper moet de verschillende opstellingen dan in hun context analyseren. Daaruit zullen een algemene vorm en stijl gedestilleerd worden met zowel fysieke als grafische elementen. Meer dan een samenraapsel van producten moet het een samenhangend geheel zijn dat schaalbaar is in relatie tot zijn context en toepasbaar op nieuwe potentiële locaties. Aansluitend daarop wordt een inventaris/catalogus opgemaakt van voorkeursproducten die binnen het concept worden opgenomen. 

Het project bouwt verder op de bevindingen van het Interreg-project SHARE-North waar al onderzoek is gedaan naar mogelijke locaties en noden in de verschillende regio’s. Yellow window is hier aangesteld als ontwerper om het cocreatie proces te begeleiden en de vertaalslag te maken naar een concreet nieuw product.

In september 2020 zijn de eerstvolgende cocreatieworkshops voorzien om samen met de bedrijven en stakeholders de concepten verder vorm te geven en uit te werken.