TRIPOD-II: Mobipunten

Mobipunten voor een slim verkeer

Hoe realiseer je een mobipunt op wijkniveau als een knooppunt voor mobiliteitsmiddelen? 

  • Een mobipunt is een fysieke plek in een dorp, wijk of stad. Je kan er gebruik maken van verschillende diensten. Op een mobipunt vinden verschillende vervoersdiensten elkaar: autodelen, een fietsparking, een nabije halte van openbaar vervoer. Naast die mobiliteitsdiensten kan je er bijvoorbeeld ook info over buurtactiviteiten, een broodautomaat, wifi, een fietsherstelplaats of lockers voor pakjes vinden.
  • Een mobipunt moet goed herkenbaar zijn. Niet alleen de werking, maar ook het fysieke punt heeft een visuele impact op de openbare ruimte. Dit vormt een grote kans voor een ontwerper om een mobipunt conceptueel en esthetisch vorm te geven.
  • Een mobipunt moet meer zijn dan een nevenschikking van diensten. We willen een samenhangend geheel, dat bruikbaar en schaalbaar is in verschillende contexten en op diverse locaties. 
  • Via het project SHARE-North zijn lokale besturen al opgeroepen om deel te nemen aan dit project.