TRIPOD-ll: Cocreatie

samen de publieke ruimte van morgen creeren

De aanpak: cocreatie

In TRIPOD-II gaan we samen aan de slag. Het project kadert en begeleidt dit cocreatieproces.

 • De lokale besturen konden samen vijf projecten bepalen, bottom-up. 
 • We starten telkens met de probleemstelling van elk project en zoeken vervolgens de juiste ondernemingen, partners en deelnemers. 
 • Elk van de vijf projecten wordt gedragen door projectspecifieke eigenaars. 
 • Bij aanvang van elk project maken de partners afspraken over het projectverloop en de milestones. Deze worden ook gecommuniceerd. 

Op die manier realiseren we een kwaliteitsvolle samenwerking met toegevoegde waarde voor alle deelnemers. 

 

Wie doet wat?

In elk van de vijf projecten werken we vanuit duidelijke rollen en taken.

 1. Open oproep lokale besturen, ondernemingen en designers. (april '19) Lokale besturen en ondernemingen uit onze regio, Noord-Frankrijk en Wallonië krijgen de kans om deel te nemen aan ‘Design in de publieke ruimte’. Deelnemen betekent actief tijd en capaciteit inbrengen en bijdragen in de mogelijke financiering van het project. De aanstelling van een ontwerper verloopt volgens de wet van de overheidsopdrachten, als deel van het Europees Interreg-project TRIPOD-II.
 2. Projectplan. De verschillende verwachtingen, visies en standpunten worden duidelijk gemaakt en scherpgesteld. Een projectplanning en een duidelijke designbrief formuleren meetbare succescriteria. 
 3. Cocreatie. Tijdens het project komen de partners op regelmatige tijdstippen samen om het project te bespreken, ideeën te creëren en deeltaken te bepalen. Antwerp Management School begeleidt op juridisch vlak en co-ownership.
 4. Proof of concept. (oktober '19) Tijdens de Week van het Ontwerpen 2019 wordt een ‘proof of concept’ voorgesteld aan het grote publiek. Dit toetsingsmoment genereert bijkomende inzichten vanuit het publiek. Die worden meegenomen bij het uitwerken en materialiseren van het nieuwe product. 
 5. Materialiseren en testen. Prototypes en testopstellingen maken het product reëel. In deze fase worden eventueel bijkomende ondernemingen aangetrokken om samen het nieuwe concepten verder te cocreëren en materialiseren.
 6. Voorstelling van het project tijdens INTERIEUR / Week Van Het Ontwerpen 2020. (oktober '20) Het grote publiek kan kennis maken met het finale resultaat, samen met de andere projecten van ‘Design in de publieke ruimte’. Bezoekers krijgen ook een blik achter de schermen van het proces van het project. 

Voor het project rond fietsen in de Eurometropool wordt een andere aanpak gehanteerd omwille van het internationale karakter van de oproep. 

 1. De open oproep wordt verspreid in een internationale context, onder meer via het UNESCO Creative Cities Network.
 2. Ontwerpers kunnen kandideren. 
 3. Op basis van de vooropgestelde criteria wordt een keuze gemaakt door een jury. Deze zal bepalen welke drie kandidaten in aanmerking komen voor verdere uitwerking. 
 4. Voor elk van de drie gekozen deelnemers is een budget voorzien van 1.500 euro. Een jury evalueert de drie voorstellen. 
 5. Daarna kan de gekozen ontwerper aan de slag. 
 6. Een proof of concept wordt voorgesteld in de Week van het Ontwerpen 2019. 
 7. Het uiteindelijk uitgewerkte resultaat wordt getoond aan het grote publiek op Wereldwaterdag op 22 maart 2020.