Intercommunale Leiedal

Tripod-II

 

 

 

 

 

 

 


TRIPOD-II: Design in de publieke ruimte

‘Design in de publieke ruimte’ is een uitgebreid cocreatietraject met bedrijven, ontwerpers, Designregio Kortrijk en 13 lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen. Zij creëren samen nieuwe producten en diensten. Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

Oproep aan ontwerpers: help mee de slimme vuilnisbak te ontwikkelen... 

Wat is een slimme vuilnisbak? Welke functie kan die vervullen in onze openbare ruimte? Dat zijn de vragen die we de komende maanden willen beantwoorden in een cocreatietraject met lokale besturen en bedrijven. Leiedal nodigt ontwerpers uit om zich kandidaat te stellen om dit traject te begeleiden. Dit is een initiatief in het kader van 'Design in de publieke ruimte'. 

De klassieke vuilnisbak in onze openbare ruimte is verouderd en voldoet niet meer aan de noden van vandaag.
Een 'slimme vuilnisbak' creëert heel wat kansen: 

  • Slim management: Het ophalen van afval gebeurt nu nog vaak volgens vaste patronen. Vuilnisbakken in kaart brengen, het gebruik ervan monitoren en proactief bijsturen kan leiden tot een hogere efficiëntie. Het doel is immers niet om méér vuilnisbakken te plaatsen, maar wel minder en beter. 
  • Slim object: Een vindbare en zichtbare vuilnisbak die gescheiden afvalbeheer toelaat, dat is de basis. Maar er zijn vast nog functies die we kunnen integreren. Denk maar aan openbare verlichting, interactieve signalisatie, sensoren die omgevingskenmerken (luchtvochtigheid, luchtkwaliteit, temperatuur ...) meten, het automatisch samendrukken van het afval ... En waarom zou de vuilnisbak geen zitbank kunnen worden? 
  • Slim gedrag: We willen in het traject ook nadenken over het gedrag dat we willen veranderen bij de gebruikers. 

INTERESSE?

Heb je er je eigen idee over? Dien dan vóór 10 oktober 10u jouw voorstel in bij projectleider Kris Dekeyzer.
Het opdrachtdocument waarop ontwerpers hun offerte kunnen baseren, vind je hier

De ontwerper gaat aan de slag met een gemotiveerde groep medewerkers van de verschillende lokale besturen en bedrijven in Zuid-West-Vlaanderen. ‘Design in de publieke ruimte’ is een uitgebreid cocreatietraject met bedrijven, ontwerpers, Designregio Kortrijk en 13 lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen. Zij creëren samen nieuwe producten en diensten.