Intercommunale Leiedal

Tripod-II: Groenbeheer en onderhoud

Hoe kan je groenbeheer op een vernieuwende manier aanpakken? Hoe maken we groenonderhoud minder tijds- en arbeidsintensief? 

  • Veel lokale besturen zijn nog heel arbeidsintensief bezig met het beheer en onderhoud van hun openbare ruimte. Dit model staat onder druk.
  • In dit project stellen we een groep van pioniers samen. Dit zijn medewerkers die dagelijks groen beheren en onderhouden. Hun verschillende werkmethoden en tools worden ook in vraag. Deze dialoog en de bevindingen moeten leiden tot nieuwe inzichten en oplossingen.
  • We gaan op zoek naar optimalisatie van processen, nieuwe methodieken, nieuwe diensten en meer efficiëntie. Zo kunnen ook nieuwe businessmodellen ontstaan. 

Open oproep

Als ontwerper meewerken aan een duurzamer groenbeheer in de openbare ruimte van morgen? Dat kan! Stel je gewoon even kandidaat via de links hieronder. Je hoeft in deze eerste fase nog geen ontwerp te maken. Een enthousiaste motivatie en aanpak (met zicht op jouw portfolio) is voorlopig voldoende. 

We kijken alvast uit naar jouw kandidatuur! 

OPEN CALL - Groenbeheer en onderhoud van morgen
OPEN CALL - Zones vertes dans l'espace public

Apply here: NL | FR