Intercommunale Leiedal

Tripod-II: Design in de publieke ruimte

‘Design in de publieke ruimte’ is een uitgebreid cocreatietraject met bedrijven, ontwerpers, Designregio Kortrijk en 13 lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen. Zij creëren samen nieuwe producten en diensten. 

Uitnodigende publieke ruimte wint aan belang. Een weldoordachte invulling creëert impact voor inwoners en bezoekers. Het project TRIPOD-II biedt een uitgelezen kans om hier samen aan te werken. Het project moet leiden tot innovatieve producten en diensten voor de publieke ruimte. 

TRIPOD-II

TRIPOD staat voor Transregional Project for Innovation and Promotion of Design. Het project wil een model maken voor kmo’s die nieuwe markten willen aanboren en die dat doel willen bereiken door het inzetten van design. 

TRIPOD-II is de voortzetting van het eerste project TRIPOD. Het project is een samenwerking van Lille-Design (FR, Lead Partner), Aditec Pas-de-Calais (FR), CCI Grand Lille (FR), Ruches d’entreprises Nord de France (FR), Designregio Kortrijk (VL), Antwerp Management School (VL), Design Innovation (WA), Progress/Maison du Design (WA), IDETA (WA), Héracles (WA), Wallonie Design (WA) en Intercommunale Leiedal (VL). 

Version française