Intercommunale Leiedal

Verslagen Raad van Bestuur 2019

Zie linkerkolom voor het raadplegen van de individuele verslagen.

De Vlaamse overheid wil met haar hervormde toezicht maximale transparantie en openbaarheid van beslissingen van de lokale overheden garanderen en een maximaal vertrouwen creëren in lokale overheden met minder goedkeuringstoezicht maar meer klachtentoezicht. Overeenkomstig het Decreet over het Lokale Bestuur van 22 december 2017 wil Leiedal u informeren over de door de raad van bestuur genomen beslissingen.

Bent u niet akkoord met één van deze beslissingen, dan kan u tot uiterlijk 30 dagen na publicatie hiertegen een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid.  Alle informatie kan u consulteren via de Klachtenwegwijzer van de Vlaamse overheid.