Intercommunale Leiedal

Warmer wonen, een integraal project in de regio Kortrijk

Met het project 'Warmer Wonen' werken we als regio aan de kwaliteit van het bestaande woningpatrimonium. Met heel wat partners bundelen we de krachten om effectief werk te maken van een geïntegreerde renovatie of vervangbouw van grote aantallen bestaande slechte woningen in de regio. De private huurmarkt en kwetsbare doelgroepen krijgen prioriteit.

 

 

Wie zijn de partners?

De volgende partners maken deel uit van de kerngroep 'Warmer Wonen':

  • intercommunale Leiedal (trekker)
  • Provincie West-Vlaanderen
  • Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen
  • Agentschap Wonen Vlaanderen
  • intergemeentelijke samenwerking wonen Menen-Wervik-Mesen en Woonwijs (Harelbeke-Kuurne-Lendelede-Deerlijk)
  • vzw De Poort (sociaal verhuurkantoor en sociale tewerkstelling)
  • vzw BND (energiesnoeiers)
  • OCMW Kortrijk

Ad hoc doet de kerngroep beroep op mensen uit het werkveld voor specifieke expertise.

Tussentijds koppelt de kerngroep terug naar het regionaal woonoverleg.

Wat willen we bereiken?

Het project Warmer Wonen richt zich zowel op de woning, de bewoner, de eigenaar als de woonomgeving.

Door geïntegreerde renovatie werken we niet alleen aan de woning zelf, ook elementen zoals veiligheid, comfort, energiezuinighuid, zorgvuldig ruimtegebruik en levensloopbestendigheid worden meegenomen.

 

Hoe willen we dit bereiken?

We zijn ervan overtuigd dat we de renovatie van woningen kunnen versnellen door verder te bouwen op de vele bestaande initiatieven vanuit diverse actoren. Door succesvolle initiatieven te bundelen en op elkaar af te stemmen, kunnen we hogere ambities stellenmeer woningen aanpakken en de ontbrekende schakels samen invullen.

De meerwaarde van het project bevindt zich dus in de geïntegreerde aanpak. Het bestaande woningpatrimonium verbeteren kan immers niet via één actie, maar door een traject van samenhangende initiatieven. De ervaring leert ons dat intensieve renovatiebegeleiding een belangrijke schakel is bij kwetsbare doelgroepen.

Een ideaal traject om de kwaliteit van woningen aan te pakken, start met een screening van woningen. Daarna kan een coördinatieteam aan de slag waar de opvolging gedefinieerd en verdeeld wordt. Daarna ondernemen we volgende stappen in een vervolgtraject op maat van de specifieke case. Dit wordt opnieuw door een coördinatieteam opgevolgd.

'Warmer Wonen' wil dit schema opertionaliseren en vult de verschillende elementen in het traject in.

Hoe pakken we dit aan?

In de loop van 2013 brengen we de verschillende partners samen en gaan we op zoek naar financiële middelen. Het indienen van een Europees subsidiedossier (REFURB) is hierin een belangrijk element.

We hopen in 2014 effectief op het terrein te kunnen starten zodat de eerste resultaten zo snel mogelijk zichtbaar worden.

Documenten

Download hier:

 

Info