Intercommunale Leiedal

ZuidBoulevard, een nieuwe poort tot de stad

Binnen enkele jaren zal het stadscentrum van Waregem er flink anders uitzien. Het zuidelijke stadsdeel wordt grondig hertekend. Een nieuwe bibliotheek en een brede winkel- en wandelboulevard moeten een nieuwe toegangspoort tot de stad vormen en zo de beslotenheid van weleer wegwerken. Het globaal vastgoedproject wordt gerealiseerd binnen een publiek-privaat samenwerkingsverband. Leiedal ondersteunt dit ambitieus project op juridisch-financieel en planologisch niveau.

Krachtlijnen project

Het projectgebied situeert zich op de hoek van de Holstraat en de Zuiderlaan, langs de nieuwe gebouwen van het OCMW tot aan de achterkant van het Pand. Een nieuwe bibliotheek, op de hoek van de Holstraat en de Zuiderlaan, wordt de blikvanger. Door haar positie en laag volume zal het gebouw een openheid creëren naar het centrum toe. Een nieuwe 40 meter brede boulevard, die de verbinding maakt van de bibliotheek naar het Pand, vormt de ruggengraat van de ontwikkeling. Door de boulevard en bibliotheek zal Waregem een stedelijke allure krijgen.

Ook voor de mobiliteit verandert er veel. Onder de promenade wordt een parking voor 400 wagens aangelegd die zal aansluiten op de bestaande parking van het Pand. Aan de promenade en rond de bibliotheek worden winkels en horeca voorzien met daarboven drie woonvolumes, goed voor een 72-tal woongelegenheden.

Impact

Zuid-Boulevard is een belangrijke stap in de ontwikkeling van Waregem. door de heraanleg wordt een aantrekkelijke winkel- en wandellus gecreëerd die loopt van de kerk door de Holstraat tot aan de bibliotheek, door het winkel- en wandelgebied rond de bibliotheek om vervolgens via een autovrije boulevard aansluiting te vinden langs het park met het Pand en De Schakel. De "missing link" naar het Zuiden wordt op die manier weggewerkt.

Stedenbouwkundige uitdaging

zuidboulevard_trappenpartij.jpg

ZuidBoulevard is één van de projecten die zullen gerealiseerd worden in de ruime omgeving van Waregem-Zuid. De grootste uitdaging was ervoor te zorgen dat een zekere samenhang ontstaat tussen de verschillende projecten en een duidelijke, goed leesbare structuur te creëren. Dit wordt bereikt door veel aandacht te besteden aan de openbare ruimte. Het ‘Masterplan voor de open ruimte' vormt daarvoor het kader. Door het parkeren ondergronds te brengen, ontstaat een betekenisvol publiek domein met ruimte voor groen, handelsactiviteiten, recreatie en evenementen.

Rol Leiedal

Aan de hand van ontwerpend onderzoek heeft Leiedal samen met de Stad de globale ontwikkelingsstrategie voor Waregem-Zuid uitgetekend. Dit vormde de basis voor het stedenbouwkundig plan. Samen met de stadsdiensten zorgt Leiedal dat kwaliteit en samenhang voorop staat.

Daarnaast stond Leiedal in voor de succesvolle opmaak van de aanvraagdossiers voor subsidies van de conceptstudie en projectstudie.