Aankoopcentrale duurzame voertuigen

Aankoopcentrale duurzame voertuigen

Nu koolstofarme en zero-emissievoertuigen steeds meer de norm worden, willen ook lokale besturen hun wagenpark vergroenen. Daarom richtten de 11 Vlaamse streekintercommunales een aankoopcentrale duurzame voertuigen op. Hun directe lijn met de lokale besturen garandeert de nodige betrokkenheid, en door samen te werken zorgen ze bovendien voor een gepaste schaalgrootte. IGEMO, streekintercommunale van de regio Rivierenland (arrondissement Mechelen) neemt de overkoepelende rol op zich. In Zuid-West-Vlaanderen zal het eerste contact op maat via Intercommunale Leiedal verlopen. 

Lokale besturen maken gebruik van allerlei voertuigen: van personen- over veegwagens tot busjes en zelfs vrachtwagens. Meestal gaat het niet om standaardvoertuigen, en worden ze ook nog eens voorzien van signalisatie, bijzondere bestickering, kranen, enzovoort. Zo'n aankoopcentrale kan dan een gewaardeerde dienstverlening zijn: een gezamenlijke aankoop van (elektrische) voertuigen levert immers niet alleen een flinke besparing op, hij ontzorgt de lokale besturen ook. 

De aankoopcentrale publiceerde intussen een bestek voor duurzame voertuigen. Omdat het over zo'n divers aanbod gaat, is het een heel uitgebreid bestek geworden. De gezamenlijke aankoop moet de lokale besturen interessante voorwaarden en kortingen opleveren. Bovendien verlaagt de aankoopcentrale de administratieve last: er zijn immers geen afzonderlijke bestekken vereist, alles kan via één aanbestedende overheid verlopen. 

Via de aanbesteding stellen de streekintercommunales tot slot specifieke expertise ter beschikking van de steden en gemeenten. Ze begeleiden de lokale besturen en hun technische diensten bijvoorbeeld in het configureren van duurzame voertuigen volgens de eigen noden en wensen. 

Voor wie?

De nieuwe dienstverlening is hoofdzakelijk gericht op gemeentebesturen, maar ook andere doelgroepen verliezen we niet uit het oog. Politiezones, brandweerzones, gemeentelijk onderwijs, OCMW’s en intercommunales kunnen hun voertuigenvloten eveneens verduurzamen via de aankoopcentrale. 

Tal van voordelen

  • Kopers genieten van de interessantste voorwaarden en kortingen. 
  • De aankoopcentrale ontzorgt, er zijn immers géén afzonderlijke bestekken vereist en alles verloopt via één aanbestedende overheid. 
  • De aankoopcentrale biedt de kans om een nichemarkt met duurzame voertuigen op maat van lokale besturen uit te bouwen. Gespecialiseerde technische expertise is immers aanwezig, evenals begeleiding in het configureren naargelang de specifieke wensen van lokale besturen en hun technische diensten. Zeker voor zware vrachtwagens en specifieke voertuigen (bijvoorbeeld veegwagens) is dit een absolute meerwaarde. 
  • Het lokale aanspreekpunt ontzorgt de lokale besturen maximaal in het voor- en het natraject. 
  • Het verduurzamen van de voertuigenvloten van lokale besturen biedt een enorm potentieel wat betreft broeikasgasreductie. 
  • De aankoopcentrale geeft uitvoering aan onze doelstellingen op het vlak van klimaat en duurzame ontwikkeling. Vele steden en gemeenten namen de aankoop van groene voer- en werktuigen op in hun lokale klimaatplannen en in hun meerjarenplan. 

Lokale besturen als voortrekkers

De elektrificatie van het wagenpark zit op dit moment in een stroomversnelling. De komende jaren zal deze trend alleen maar groeien. Naast het verduurzamen van personenwagens is er ook een enorme nood aan het verduurzamen van afvalwagens, bestelwagens, voertuigen voor technische diensten, veegwagens… Deze nieuwe aankoopcentrale geeft lokale besturen de kans om een voorbeeld- en signaalfunctie op te nemen in de strijd tegen de klimaatverandering. 

Dit project kadert naadloos binnen de ambities en doelstellingen van de SDG’s. Deze Sustainable Development Goals, (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) zijn een reeks doelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties. Ze bevatten een aantal wereldwijde streefdoelen met betrekking tot duurzame ontwikkeling. De aankoopcentrale duurzame voertuigen sluit bovendien mooi aan bij het Beleidsplan 2020-2025 van Leiedal. 

Leiedal als eerste aanspreekpunt

Hoewel IGEMO de overkoepelende rol op zich neemt, zal het eerste contact via jullie streekintercommunale Leiedal verlopen. We staan voor jullie klaar vóór en na de bestelling die via IGEMO loopt, geven raad en informeren jullie. Daarnaast zijn we het eerste aanspreekpunt voor de praktische vragen en trachten we jullie in zowel het voor- als natraject zo maximaal mogelijk te ontzorgen. 

Contact Leiedal

Thibault Moerkerke
056 24 16 16
gestroomd@leiedal.be

Planning

De voorbereidingen voor de nieuwe aankoopcentrale zijn volop bezig. In februari 2022 zal de volledige catalogus beschikbaar zijn, zodat de eerste bestellingen in april 2022 geplaatst zullen kunnen worden. 

IGEMO neemt in het kader van deze nieuwe dienstverlening een overkoepelende rol op zich. Zo zal het een centrale schakel zijn met betrekking tot personeelsinzet. IGEMO zal ook als ‘opdrachtencentrale’ fungeren binnen dit project.

Contactpersoon

Sieg Vermeiren
Projectmanager
015 29 47 52
0484 45 12 54
sieg.vermeiren@igemo.be