Aankoopcentrale duurzame voertuigen

Aankoopcentrale duurzame voertuigen

De gezamenlijke aankoop van (elektrische) voertuigen is een gewaardeerde dienstverlening die lokale besturen ontzorgt en de nodige besparingen oplevert. Daarom starten de 11 Vlaamse streekintercommunales de voorbereidingen voor een nieuwe aankoopcentrale duurzame voertuigen. Door samen te werken garanderen de streekintercommunales de nodige schaalgrootte. Hun verwevenheid met de lokale besturen verzekert ook de nodige nabijheid en betrokkenheid. IGEMO, streekintercommunale van de regio Rivierenland (oftewel het arrondissement Mechelen) zal een overkoepelende rol op zich nemen. Om op maat te kunnen werken zal in Zuid-West-Vlaanderen het eerste contact verlopen via Intercommunale Leiedal. Zo willen we de lokale besturen ontzorgen, advies bezorgen en begeleiden voor en na de aankoop van de voertuigen.

Voor wie?

De nieuwe dienstverlening is hoofdzakelijk gericht op gemeentebesturen. Andere doelgroepen worden echter niet uit het oog verloren. Politiezones, brandweerzones, gemeentelijk onderwijs, OCMW’s en intercommunales kunnen eveneens hun voertuigenvloten verduurzamen via de aankoopcentrale.

Voordelen

De aankoopcentrale duurzame voertuigen biedt heel wat voordelen:

  • Kopers genieten van de interessantste voorwaarden en kortingen.
  • De aankoopcentrale ontzorgt, er zijn immers géén afzonderlijke bestekken vereist en alles verloopt via één aanbestedende overheid.
  • De aankoopcentrale biedt de kans om een nichemarkt met duurzame voertuigen op maat van lokale besturen uit te bouwen. Gespecialiseerde technische expertise is immers aanwezig, evenals begeleiding in het configureren naargelang de specifieke wensen van lokale besturen en hun technische diensten. Zeker voor zware vrachtwagens en specifieke voertuigen (bijvoorbeeld veegwagens) is dit een absolute meerwaarde.
  • Het lokale aanspreekpunt ontzorgt de lokale besturen maximaal in het voor- en het natraject.
  • Het verduurzamen van de voertuigenvloten van lokale besturen biedt een enorm potentieel wat betreft broeikasgasreductie.

Lokale besturen zijn voortrekkers

De elektrificatie van het wagenpark zit op dit moment in een stroomversnelling. De komende jaren zal deze trend alleen maar verder groeien. Naast het verduurzamen van personenwagens is er ook een enorme nood aan het verduurzamen van afvalwagens, bestelwagens, voertuigen voor technische diensten, veegwagens… De nieuwe aankoopcentrale duurzame voertuigen geeft lokale besturen de opportuniteit een voorbeeld- en signaalfunctie op te nemen in de strijd tegen klimaatverandering.

Dit project kadert naadloos binnen de ambities en doelstellingen van de SDG’s. Deze ‘Sustainable Development Goals’, oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zijn een reeks doelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties. Ze bevatten een aantal wereldwijde streefdoelen met betrekking tot duurzame ontwikkeling. 

De aankoopcentrale duurzame voertuigen sluit ook mooi aan bij het Beleidsplan 2020-2025 van Leiedal.

Opstart gepland voor 2022

De voorbereidingen voor de nieuwe aankoopcentrale zijn volop bezig. De streekintercommunales willen deze dienstverlening vanaf januari 2022 lanceren. Meer details volgen in de maand september. Dan informeren we je wanneer de aankoopcentrale effectief actief zal zijn. Ook een startdatum voor het plaatsen van bestellingen volgt in september.

IGEMO zal in het kader van deze nieuwe dienstverlening een overkoepelende rol op zich nemen. Zo zal het een centrale schakel zijn met betrekking tot personeelsinzet. IGEMO zal ook als ‘opdrachtencentrale’ fungeren binnen dit project.

Contactpersoon IGEMO:
Tijs Veyt
Projectmanager mobiliteit IGEMO
GSM: 0484 45 12 54
E-mail: tijs.veyt@igemo.be

Eerste aanspreekpunt Intercommunale Leiedal

Hoewel IGEMO de overkoepelende rol op zich neemt, zal het eerste contact verlopen via jullie streekintercommunale Leiedal. Wij staan voor jullie klaar in het voortraject voorafgaand aan de bestelling die via IGEMO loopt, we geven raad en informeren jullie. Daarnaast zijn we het eerste aanspreekpunt voor de praktische vragen en trachten we jullie in zowel het voor– als natraject zo maximaal mogelijk te ontzorgen.

pasfoto thibault moerkerke

Thibault Moerkerke
stedenbouwkundig ontwerper