Vacatures

Leiedal werft aan banner

Financial manager (m/v/x)

Leiedal bouwt haar stafdiensten uit met een financial manager.

De functiecontext

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam helpt uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. We doen dit vanuit een professionele dienstverlening aan de gemeenten, een publieke projectontwikkeling met maatschappelijke meerwaarde en een streekontwikkeling die een antwoord weet te bieden op tal van maatschappelijke verschuivingen, territoriale transities en technologische en digitale (r)evoluties. 

Als financial manager ondersteun je deze verschillende activiteiten in samenwerking met een gedreven groep van medewerkers. 

Jouw functie

Je staat in voor de uitvoering van het financieel proces vanaf de opmaak van de begroting tot de realisatie en de jaarafsluiting. Je biedt bovendien beleidsondersteuning aan directie, coördinatoren en raad van bestuur over financiële beleid en beheer (vb. kostenoptimalisatie, financiële meerjarenplanning, optimalisering van financiële processen enz.). Je werkt nauw samen met je collega’s binnen de stafdiensten, ondersteunt financieel administratieve processen bij de clustersecretariaten en treedt op als centraal aanspreekpunt en go-between tussen de boekhouding en de diverse clusters binnen Leiedal. 

Taken

Financiële aspecten en rapportering

 • Je staat in voor de afsluitingen (diverse verrichtingen, afschrijvingen, provisies, etc.).
 • Je stemt rekeningen af, verzorgt de btw-aangifte, fiscale berekening en andere wettelijke verplichtingen.
 • Je bewaakt de voorwaarden van de zelfstandige groepering.
 • Je staat in voor het uitwerken van de methodiek, opstellen en opvolgen van de budgetten en staat in voor de validatie en consolidatie van het jaarlijks budget.
 • Jaarlijks sta je in voor de jaarrapportering en neerlegging van de balans.
 • Je rapporteert periodiek aan de algemeen directeur en aan de raad van bestuur door het opzetten en uitwerken van de (financiële) managementrapportering.
 • Je begeleidt audit-werkzaamheden die uitgevoerd worden door een commissaris-revisor.

Controlling

 • Je neemt een actieve rol op als business/financiële controller en organiseert auditactiviteiten.
 • Je optimaliseert de administratieve processen en voert ad-hoc analyses.
 • Je implementeert, verbetert en optimaliseert controleprocessen en procedures in aan- en verkoop.

Dossierbehandeling

 • Je volgt specifieke projecten op middels een analytische boekhouding.
 • Je staat in voor diverse kostprijsberekeningen. Je volgt leningen en lange termijn cash planning op.
 • Je staat in voor de verdere uitrol en optimalisatie van het Navision ERP-systeem.
 • Je staat in voor de dagelijkse opvolging en ondersteuning.

Je bent de perfecte aanwinst voor ons team, want:

 • Je werkt planmatig en respecteert deadlines.
 • Je hebt een analytisch denkvermogen.
 • Je bent proactief en positief ingesteld.
 • Je hebt zin voor initiatief en je bent oplossingsgericht.
 • Je kan je flexibel opstellen op organisatorisch en inhoudelijk vlak.
 • Je bent communicatief en sociaalvaardig. Je kan zowel in team als zelfstandig werken.
 • Je hebt naast je algemene financiële, boekhoudkundige en kennis van fiscale wetgeving ook interesse in voorraadbeheer, CRM, interne controleprocedures, …).

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt een masteropleiding in een financieel-economische richting, of gelijkwaardig via ervaring en dit minimaal met vijf jaar ervaring.
 • Je hebt een theoretische en praktische kennis van analytische boekhouden en fiscale wetgeving.
 • Kennis van Navision is een pluspunt. 

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden.

Wij bieden jou:

 • Een uitdagende en afwisselende job.
 • Een bediendencontract voor onbepaalde duur in voltijds dienstverband.
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen.
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring.
 • Wettelijk vakantiegeld en dertiende maand.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer, een onkostenvergoeding voor smartphone en een abonnement voor telefonie- en dataverkeer.
 • Een gezonde werkomgeving en een Werkgroep Ontspanning Personeel (WOP) en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen de organisatie zorgen.

De selectieprocedure

Je bent beschikbaar op volgende dagen: 

 • 09/09/2021 vanaf 16u: schriftelijke en mondelinge selectieproef
 • 15/09, 17/09 of 20/09/2021: assessmentcenter (het assessmentcenter neemt hiervoor contact met je op)
 • 24/09/2021 om 11u: gesprek met de personeelsdelegatie en beslissing tot aanwerving door de raad van bestuur

Interesse?

Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste op 31/08/2021 naar directiesecretaresse An Devolder (an.devolder@leiedal.be) en in cc naar algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be) en HR-manager Carmen Van der Borght (carmen.vanderborght@leiedal.be). 

Technisch-administratief medewerker (m/v/x)

Meewerken aan het verbeteren van de woningkwaliteit? Hou je ervan technische controles uit te voeren en het nodige advies te geven? Neem je graag administratieve taken op? Dan ben jij de technische medewerker die we zoeken! 

De functiecontext

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven.

Het werken aan streekontwikkeling is (onder meer) een antwoord bieden op de uitdagingen rond demografie, zorg, welzijn, armoede, recreatie, cultuur, sport en leefkwaliteit. Het project Beter Wonen speelt dan weer in op alle mogelijke vragen rond huisvesting. Tot het werkingsgebied van het project - behoren de stad Waregem en de gemeenten Anzegem, Avelgem en Spiere-Helkijn. Jijzelf zal in Waregem actief zijn. Het project is erkend en wordt gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest. Intercommunale Leiedal is de initiatiefnemer van het project.

Jouw functie

Als technisch administratief medewerker sta je in voor volgende taken: 

 • Je voert diverse technische controles uit inzake huisvesting, bijvoorbeeld in functie van de kwaliteit van woningen, leegstand, verwaarlozing of het vaststellen van een tweede verblijf.
 • Je verstrekt basisadvies aan de inwoners van het werkingsgebied, zowel mondeling aan het loket als schriftelijk. Het gaat bijvoorbeeld over informatie rond de woningkwaliteitsnormen, huisvestingspremies, leegstandsheffing …
 • Naast het technische werk neem je ook administratieve taken op. Je stelt de nodige verslagen en briefwisseling op, houdt de gemeentelijke registers bij rond leegstand, verwaarlozing, enzovoort.

Jouw plaats van tewerkstelling is de Stad Waregem. In functie van vervanging kan ook verwacht worden om taken uit te voeren op het grondgebied van de andere IGS-gemeenten. 

Je bent de perfecte aanwinst voor ons team, want:

Je beschikt over de volgende persoonlijke competenties: 

 • Sociale en communicatieve vaardigheden: luisterbereidheid, empathie, assertiviteit, geduld, verantwoordelijkheidszin …
 • Je bent klantgericht.
 • Je hebt administratieve capaciteiten en bent stipt en zorgvuldig.
 • Je slaagt erin jouw werk efficiënt te plannen, te organiseren en op te volgen.
 • Je neemt graag initiatief.
 • Je hecht veel belang aan discretie, eerbied voor privacy en een respectvolle attitude.

Functiegerelateerde vereisten:

 • Je hebt een degelijke technische kennis van de verschillende technieken in de bouwsector (schrijnwerk, elektriciteit, sanitair, verwarming, vochtproblemen …) of je hebt affiniteit en bent bereid deze kennis te verwerven.
 • Je hebt een basiskennis van de wetgeving rond de kwaliteitsnormen voor woningen zoals voorzien in de Vlaamse Codex Wonen, of je bent bereid deze kennis te verwerven.
 • Je hebt notie van de overige wetgeving rond de thema’s wonen / huisvesting (het grond- en pandendecreet, de huurwetgeving) of je bent bereid deze kennis te verwerven.
 • Je hebt ervaring met administratieve taken (lijsten beheren, brieven en verslagen opstellen) en kennis van gangbare informaticatoepassingen.
 • Je begrijpt de context van het werken met en voor overheden.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands.
 • Aantoonbare ervaring binnen de huisvestingssector is een pluspunt.

Het potentieel om in bepaalde competenties te groeien, wordt meegenomen om de geschiktheid voor de job te bepalen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je hebt minstens een diploma hoger secundair onderwijs.
 • De intensiteit (de breedte en de duur) van de ervaring speelt een rol bij de beoordeling van de kandidaturen.
 • Je bent bereid om deel te nemen aan psychotechnische proeven en bent beschikbaar op de vooropgestelde data van de selectieprocedure.

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden.

Wij bieden jou:

 • Een uitdagende en afwisselende job.
 • Een contract voor onbepaalde duur in voltijds dienstverband.
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen.
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring.
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, een smartphone met abonnement voor telefonie- en dataverkeer.
 • Een Werkgroep Ontspanning Personeel (WOP) en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen onze organisatie zorgen. 

Meer informatie?

Op zoek naar een extra woordje uitleg? Neem dan even contact op met de cocoördinator, Nele Vandaele via 056 24 16 16 of nele.vandaele@leiedal.be.

De selectieprocedure

Je bent beschikbaar op de volgende dagen:

 • 02/09/2021: vanaf 16u00 : schriftelijke en mondelinge selectieproef
 • 9/9 en 10/9 : assessmentcenter (het assessmentcenter neemt hiervoor contact met je op)
 • 24/09/2021 tussen 11 en 12u: gesprek met de personeelsdelegatie en beslissing tot aanwerving door de raad van bestuur

Interesse? 

Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste op 25/08/2021 naar directiesecretaresse An Devolder (an.devolder@leiedal.be) en in cc naar algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be) en HR-manager Carmen Van der Borght (carmen.vanderborght@leiedal.be). 

Projectcoördinator (m/v/x)

Wil je de leiding nemen over een project rond circulariteit en mee helpen bouwen aan een duurzame regio? Coördineren en rapporteren, netwerken uitbouwen en overleg- en uitwisselingsmomenten organiseren met verschillende partners is nu eenmaal wat je graag doet?  Je hebt affiniteit in het beheersen en bewaken van de projectparameters zoals tijdsduur, budget, inzet van mensen en middelen en kwaliteit ? Dan ben jij de projectcoördinator die we zoeken!

De functiecontext

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven.

Het werken aan streekontwikkeling is (onder meer) een antwoord bieden op de uitdagingen rond demografie, zorg, welzijn, armoede, recreatie, cultuur, sport en leefkwaliteit. In het kader van het Europees gesubsidieerde project Circ-NSR binnen het Interreg Vb Noordzeeregioprogramma  zet Leiedal in op circulaire economie (CE). Circ-NSR zet daarbij in op 8 pilootacties in 5 landen van het Noordzeeregiogebied. Het project spitst zich eveneens in op succesfactoren en mechanieken om succesvolle projecten op te schalen, om circulaire oplossingen als een evidentie in de regionale economie te introduceren, en om daarbij publieke en private stakeholders circulair te laten denken. De ervaringen uit beide activiteitenstromen worden gekristalliseerd in een online toolbox gericht op publieke en private actoren buiten het partnerschap.

Intercommunale Leiedal heeft in het project een dubbele rol: niet alleen werkt het op het terrein een pilootproject uit, maar daarnaast zal het de rol opnemen als leidend partner van het project.

Jouw functie

Als projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor de algemene coördinatie, financieel beheer en de rapportage van het project Circ-NSR op Europees niveau. Je zorgt ervoor dat de doelstellingen worden bereikt en helpt jouw opdrachtgever een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening uit te bouwen.

Je staat in voor de projectorganisatie op Europees niveau en de opvolging en uitvoering van de opdrachten.

Dat houdt onder meer in dat je:

 • Het project in goede banen leidt en toeziet op het goede verloop. Dit omvat o.a. het organiseren van de samenwerking tussen de verschillende partners met het oog op het realiseren van de formele doelstellingen van het project. Je bewaakt de zowel de inhoudelijke als financiële doelstellingen.
 • Het aanspreekpunt voor dit project bent, zowel binnen het partnerschap, met Europa als met het brede werkveldbuiten.
 • Verantwoordelijk bent voor de rapportage van het project, zowel inhoudelijk als financieel, inclusief de formele contacten met het Europees programmasecretariaat.
 • Je bent verantwoordelijk voor de interne dynamiek van het project. Je bent in staat om de samenwerking tussen verschillende partners uit verschillende landen te faciliteren en te katalyseren. Je organiseert daartoe het overleg tussen de partners.
 • Je toetst de uitgevoerde acties regelmatig af aan de vooropgestelde doelstellingen van het project.
 • Instaat voor het dagelijkse beheer van het project.
 • Ter beschikking gestelde financiële middelen efficiënt en transparant aanwendt.
 • Nauw samenwerkt met je collega’s die instaan voor de realisatie de pilootactie van Leiedal.
 • Zich de thematiek van het project (circulaire economie) eigen maakt.
 • Het project op diverse fora (nationaal/Europees) vertegenwoordigt.
 • Binnen het werkveld een netwerk uitbouwt in Vlaanderen en Europa; actief netwerkt en continu de mogelijkheden onderzoekt met het oog op (vervolg)projecten binnen Vlaamse en Europese programma’s.

Je staat hierbij uiteraard niet alleen. Je wordt voor je taken ondersteund door het Leiedalteam.

Je rapporteert aan jouw leidinggevende.

Je bent de perfecte aanwinst voor ons team, want:

 • Je hebt kennis van en ervaring met projectmanagement
 • Je kan verschillende taken efficiënt inplannen en organiseren
 • Je hebt kennis of ervaring in het beheren en bewaken van de projectparameters zoals timing, budget, inzet van mensen en middelen en kwaliteit van het eindresultaat.
 • Je beschikt over de nodige technische bagage die je in staat stelt inhoudelijke discussies te voeren binnen een breed netwerk
 • Kennis over circulariteit of aanverwante thema’s is een plus
 • Ervaring binnen een Europees project is een plus
 • Je kan anderen adviseren en leiding geven aan projecten
 • Je hebt grote sociale en communicatieve vaardigheden
 • Je neemt graag initiatief, werkt integraal en innovatief
 • Je hebt administratieve capaciteiten
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands (spreken en schrijven) en een goede kennis van het Engels (spreken / schrijven) en Frans.
 • Je bent flexibel om je op regelmatige basis te verplaatsen naar het buitenland.
 • Je bent flexibel om ook buiten de kantooruren aanwezig te zijn.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je beschikt over een masterdiploma
 • Je beschikt over een rijbewijs B
 • Je bent bereid om deel te nemen aan psychotechnische proeven en bent beschikbaar op de vooropgestelde data van de selectieprocedure.

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden.

Wij bieden jou:

 • Een uitdagende en afwisselende job
 • Een bediendencontract voor bepaalde duur (2 jaar) in voltijds dienstverband
 • Na afloop van het subsidieproject zal je rol als projectcoördinator binnen Leiedal worden geëvalueerd. De evaluatie is gericht op een eventuele verlenging van de arbeidsovereenkomst i.f.v. nieuwe, analoge projecten.
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een abonnement voor telefonie- en dataverkeer en een onkostenvergoeding voor een smartphone
 • Een Werkgroep Ontspanning Personeel en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen onze organisatie zorgen

De selectieprocedure

Je bent beschikbaar op de volgende dagen:

 • 1/09/2021: mondelinge selectieproef waarop een vertegenwoordiging van de drie partners aanwezig zal zijn. Voorafgaand zal je een thuisopdracht ontvangen die je op het gesprek mondeling kan toelichten.
 • 7/09, 8/09 of 9/09/2021: assessmentcenter (het assessmentcenter neemt hiervoor contact met je op)
 • Vrijdag 24/09/2021 omstreeks 11u: gesprek met de personeelsdelegatie en beslissing tot aanwerving door de raad van bestuur

Interesse?

Bezorg je cv met motivatiebrief ten laatste op 20/08/2021 om 12u aan directieassistente An Devolder (an.devolder@leiedal.be) en in cc aan algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be) en HR-manager Carmen Van der Borght (carmen.vanderborght@leiedal.be).

Projectmedewerker Ruimte en Leefomgeving / Stedenbouwkundig ontwerper (m/v/x)

Een passie om stedenbouwkundige vraagstukken te onderzoeken en te adviseren? Heb je goede ontwerpvaardigheden en ben je creatief? Heb je bovendien een specifieke interesse voor hernieuwbare energie, klimaat of water? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

De functiecontext

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam helpt uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. Streekontwikkeling is onder meer een antwoord bieden op uitdagingen rond demografie, zorg, welzijn, armoede, ondernemerschap, recreatie, cultuur, sport en leefkwaliteit.

Als stedenbouwkundig ontwerper bij Leiedal ondersteun je de lokale besturen uit de regio Zuid-WestVlaanderen op het vlak van ruimtelijke planning, stedenbouw, publieke ruimte, projectregie, energie, natuur en milieu, mobiliteit, onroerend erfgoed en open ruimte.

Jouw functie

 • Je maakt stedenbouwkundige ontwerpen en plannen voor de lokale besturen uit het werkingsgebied van Leiedal (RUP’s, ruimtelijke beleidsplannen, ontwerpend onderzoek, inrichtingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, locatieonderzoeken…).
 • Je onderzoekt en adviseert stedenbouwkundige vraagstukken voor de aangesloten gemeenten.
 • Je werkt mee in realisatiegerichte projecten met focus op het thema klimaat, zowel met betrekking tot hernieuwbare energie als rond klimaatadaptatie

Je bent de perfecte aanwinst voor ons team, want:

 • Je kan de dagelijkse praktijk overstijgen en ideeën, adviezen en initiatieven uitwerken en ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen.
 • Je hebt oog voor kwaliteit en bent zowel creatief als oplossingsgericht en beschikt over ontwerpvaardigheden.
 • Je bent proactief, dynamisch en neemt graag initiatief.
 • Je werkt zelfstandig, efficiënt en planmatig om de voortgang in de tijd en de kwaliteit van de eigen processen te bewaken, en tegelijk bouw je als teamspeler mee aan een intern netwerk.
 • Je bent klantgericht, bouwt advies op door geïntegreerd te luisteren en durft overtuigen door inhoud én aanpak.
 • Je bent communicatief, zowel mondeling als schriftelijk.

Het potentieel om in bepaalde competenties te groeien, wordt meegenomen om de geschiktheid voor de job te bepalen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je beschikt over een masterdiploma. Bij voorkeur een diploma noodzakelijk voor de erkenning als ruimtelijk planner, of je bent bereid deze bijkomende opleiding te volgen.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden.

Wij bieden jou:

 • Een uitdagende en afwisselende job.
 • Een bediendencontract voor onbepaalde duur in voltijds dienstverband.
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen.
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring.
 • Wettelijk vakantiegeld en dertiende maand.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer, een onkostenvergoeding voor smartphone en een abonnement voor telefonie- en dataverkeer.
 • Een gezonde werkomgeving en een Werkgroep Ontspanning Personeel (WOP) en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen de organisatie zorgen.

De selectieprocedure

Je bent beschikbaar op de volgende dagen:

 • 7/9/2021 vanaf 16u: schriftelijke en mondelinge selectieproef
 • 13/9, 16/9 of 17/9/2021: assessmentcenter (het assessmentcenter neemt hiervoor contact met je op)
 • 24/9/2021 om 11u: gesprek met de personeelsdelegatie en beslissing tot aanwerving door de raad van bestuur

Interesse?

Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste op 31/08/2021 naar directiesecretaresse An Devolder (an.devolder@leiedal.be) en in cc naar algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be) en HR-medewerker Carmen Van der Borght (carmen.vanderborght@leiedal.be ).