Vacatures

Leiedal werft aan banner

Leiedal bouwt haar nu al legendarische team uit met een: 

Projectcoördinator (m/v/x)

Meewerken aan een project rond energetische renovaties van particuliere woningen? Zin in een coördinerende en rapporterende rol? Houd je ervan om een netwerk uit te bouwen en overleg- en uitwisselingsmomenten met verschillende partners te organiseren? Dan ben jij de projectcoördinator die we zoeken!  

De functiecontext

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven.

Het werken aan streekontwikkeling is (onder meer) een antwoord bieden op de uitdagingen rond demografie, zorg, welzijn, armoede, recreatie, cultuur, sport en leefkwaliteit. Dankzij het Europees gesubsidieerde project SUPRA kan Leiedal, in samenwerking met haar projectpartners Igemo en Stad Gent, de komende drie jaar nog intensiever inzetten op het stimuleren en ondersteunen van energetische renovaties van particuliere woningen in de regio’s rond Kortrijk en Mechelen en binnen de stad Gent.

Leiedal treedt op als initiatiefnemer van het project. Dat betekent concreet dat je tot het personeel van Leiedal behoort, maar dat je werkt in functie van het Europees gesubsidieerde project SUPRA. Je vaste werkplek ligt in Kortrijk, bij Intercommunale Leiedal, maar op regelmatige basis (bv. 1 dag per week) ben je ook aanwezig in Gent en bij de intercommunale Igemo. Binnen dit project wordt een team van een 15-tal personen samengesteld, verspreid over de regio’s rond Kortrijk en Mechelen en in de stad Gent. Na afloop van het subsidieproject kan de rol van projectcoördinator binnen Leiedal herbekeken worden.

Jouw functie

Als projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en de rapportage van het project SUPRA. Je zorgt ervoor dat de doelstellingen worden bereikt en helpt jouw opdrachtgever een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening uit te bouwen.

Je staat in voor de projectorganisatie en de opvolging en uitvoering van de opdrachten.

Dat houdt onder meer in dat je:

 • Het project in goede banen leidt en toeziet op het goede verloop
 • Het aanspreekpunt voor dit project bent en de resultaten en financiering bewaakt
 • Instaat voor het dagelijkse beheer van het project
 • Ter beschikking gestelde financiële middelen efficiënt aanwendt
 • De voortgang van het project bewaakt, zodat de vooropgestelde doelstellingen effectief gerealiseerd worden
 • Jaarplanningen en werkingsverslagen opstelt voor Europa, de drie partners en externen
 • De uitgevoerde acties regelmatig aftoets aan de vooropgestelde doelstellingen van het project.
 • Overleg organiseert, binnen je werkveld een netwerk uitbouwt in Vlaanderen en Europa, en dat je de drie regio’s waarop dit project betrekking heeft, ondersteunt: de stad Gent, de regio Zuid-West-Vlaanderen en de regio rond Mechelen
 • Het team van renovatiebegeleiders doelstellingsgericht ondersteunt - zowel inhoudelijk als functioneel - door hen verschillende tools aan te reiken
 • Uitwisselingsmomenten tussen de verschillende medewerkers van de drie organisaties organiseert
 • Je eigen rol afstemt en inpast in de bestaande werking van de drie partners
 • Het project op diverse fora vertegenwoordigt
 • Het verderzetten van de werking na het subsidieproject voorbereidt
 • Verantwoordelijk bent voor het organiseren van de stuurgroepvergaderingen tussen de verschillende partners

Je staat in voor de eindevaluatie van het project.

Dat houdt onder meer in dat je:

 • Afspraken maakt voor de nazorg van het project en de op te volgen acties. Je stelt hierbij ook de nodige instrumenten en documenten ter beschikking
 • De opdrachtgever actief bevraagt over het resultaat van het project en op vraag een integraal eindrapport over het project opstelt

Je rapporteert aan jouw leidinggevende.

Je past perfect in ons team, want:

 • Je beschikt over de nodige technische bagage die je in staat stelt inhoudelijke discussies te voeren binnen een breed netwerk
 • Je hebt kennis en liefst ook ervaring met / van projectmanagement
 • Je kan verschillende taken efficiënt inplannen en organiseren
 • Je kan anderen adviseren en leiding geven aan projecten
 • Je hebt sociale en communicatieve vaardigheden
 • Je neemt graag initiatief, werkt integraal en innovatief
 • Je hebt administratieve capaciteiten
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands (spreken en schrijven) en een goede kennis van het Engels (spreken / schrijven)
 • Je bent flexibel om je op regelmatige basis te verplaatsen naar Gent en Mechelen
 • Je bent flexibel om ook buiten de kantooruren aanwezig te zijn op bv. infomomenten

Wat zijn de aanwervingsvoorwaarden?

 • Je beschikt over een masterdiploma en hebt affiniteit met het thema energie en renovatie
 • Je beschikt over een rijbewijs

Ons aanbod:

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden.

Wij bieden jou:

 • Een uitdagende en afwisselende job
 • Een bediendencontract voor bepaalde duur (3 jaar) in voltijds dienstverband

Na afloop van het subsidieproject kan de rol van projectcoördinator binnen Leiedal herbekeken worden.

 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een abonnement voor telefonie- en dataverkeer en een onkostenvergoeding voor een smartphone
 • Een Werkgroep Ontspanning Personeel en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen onze organisatie zorgen

De selectieprocedure

Je bent beschikbaar op de volgende dagen:

 • 29/1/2020 vanaf 16u: schriftelijke en mondelinge selectieproef waarop een vertegenwoordiging van de drie partners aanwezig zal zijn. Voorafgaand zal je een thuisopdracht ontvangen die je op het gesprek mondeling kan toelichten.
 • Week 3/2 of 10/2: assessmentcenter (het assessmentcenter neemt hiervoor contact met je op)
 • 28/2/2020 om 11u: gesprek met de personeelsdelegatie en beslissing tot aanwerving door de raad van bestuur

Interesse?

Bezorg je cv met motivatiebrief ten laatste op 20/1/2020 om 12u aan directieassistente An Devolder (an.devolder@leiedal.be) en in cc aan algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be) en HR-stafmedewerker Carmen Van der Borght (carmen.vanderborght@leiedal.be). 


 

8 renovatiebegeleiders (m/v/x)

Hou je ervan klanten bij te staan in hun renovatieplannen? Zin om samen met bouwprofessionals in de regio een netwerk uit te bouwen? Klantgericht, sociaal en empathisch, communicatief en oplossingsgericht? Kan je ook organiseren, plannen en coachen? Neem deze vacature dan zeker volledig door!

De functiecontext

Al sinds maart 2017 ondersteunt de RenovatieCoach van Intercommunale Leiedal particulieren met renovatieplannen in Zuid-West-Vlaanderen. Met succes. Omdat we overtuigd blijven inzetten op energiezuinige renovaties en we de maximale ondersteuning voor alle klanten willen blijven garanderen, bouwt Leiedal de werking van haar renovatiebegeleiders verder uit.

De intercommunale slaat daarvoor de handen in elkaar met de stad Gent en Intercommunale Igemo (regio Mechelen). Dankzij de Europese middelen van het gesubsidieerde project SUPRA kunnen de drie partners een 15-koppig renovatieteam uitbouwen, en de komende drie jaar nog intensiever inzetten op het stimuleren en ondersteunen van energetische renovaties van particuliere woningen. De opdracht van het team bestaat erin om nog meer verbouwers praktische, technische en financiële ondersteuning te bieden tijdens hun renovatietraject.

Intercommunale Leiedal treedt op als initiatiefnemer van het project. Voor de aanwerving van acht renovatiebegeleiders slaan Leiedal en Stad Gent de handen in elkaar. Dat betekent concreet dat je tot het personeel van Leiedal behoort, maar dat je steeds binnen de respectievelijke regio’s van Kortrijk of Gent opereert.  

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. Het werken aan streekontwikkeling is (onder meer) een antwoord bieden op de uitdagingen rond demografie, zorg, welzijn, armoede, recreatie, cultuur, sport en leefkwaliteit. In dit project werken de partners samen om hun gezamenlijke klimaatambities waar te maken.

Jouw functie

Je komt terecht in een team van renovatiebegeleiders en voert de volgende taken uit:

 • Je adviseert en staat klanten bij in hun renovatieplannen, zowel op energetisch-technisch, financieel-juridisch als op maatschappelijk vlak
 • Je gaat op huisbezoek bij potentiële klanten en beantwoordt hun vragen, maakt een verslag en geeft zowel technisch als energetisch advies op maat, bij renovatie of aankoop van een woning
 • Je stelt een renovatieproject op in samenspraak met de klant
 • Je begeleidt de bouwheren gedurende het hele renovatieproces, van het bepalen van de uit te voeren werken tot de oplevering van de werken met een eventuele monitoring nadien
 • Je bent voor de bouwheren een unieke vertrouwenspersoon, het aanspreekpunt bij het nemen van beslissingen over de werken
 • Je verwijst de bouwheren door naar aannemers uit onze aannemerspool
 • Je coördineert de uitvoering van de werken: afspraken met aannemers, kwaliteits- en conformiteitscontrole, winddichte plaatsing, beslissing over bijkomende werken, opvolging facturatie en betaling …
 • Je ondersteunt de bouwheer bij het aanvragen van premies, leningen, enzovoort
 • Je geeft advies aan de bouwheer over de financiering van de werken en beoordeelt prijsoffertes
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de projectcoördinator
 • Je bent bereidt occasioneel in het weekend of ’s avonds te werken binnen een compensatieregeling voor deze gepresteerde uren

Anderzijds neem je ook een aantal flankerende taken op:

 • Je werkt nauw samen met lokale besturen, regionale actoren, vzw’s … en overlegt regelmatig in functie van een goede samenwerking
 • Je informeert en betrekt bouwprofessionals uit de regio bij onze manier van werken en streeft naar een optimale samenwerking
 • Je volgt de evoluties in het werkveld op en integreert ze in je werking
 • Je communiceert op verschillende infomomenten over het belang, de technische aspecten en de aandachtspunten van (energetisch) renoveren
 • Je voert administratieve opdrachten uit die met jouw werk verbonden zijn:
 • Je registreert activiteiten
 • Je houdt klantendossiers bij
 • Je belegt vergaderingen
 • Je stelt verslagen op

Je past perfect in ons team, want:

 • Je hebt sociale en communicatieve vaardigheden: luisterbereidheid, empathie, assertiviteit, geduld, verantwoordelijkheidszin …
 • Je bent klantgericht
 • Je hebt administratieve capaciteiten en bent stipt en zorgvuldig in het rapporteren
 • Je slaagt erin jouw werk efficiënt te plannen en te organiseren
 • Je durft initiatief te nemen en kan de essentie van een probleem snel doorgronden
 • Je hecht veel belang aan discretie, eerbied voor privacy en een respectvolle attitude
 • Je hebt één of meerdere van de volgende specialisaties, wat een meerwaarde kan betekenen binnen deze functie:
  • EPC-deskundige erkenning
  • Specifieke kennis over installaties van verwarming, ventilatie
  • Erkenning om als architect de nodige bouwvergunningen in te dienen

Wat zijn de aanwervingsvoorwaarden?

 • Je beschikt minstens over een bachelordiploma of een gelijkaardig profiel met ervaring in woningrenovaties, energetische aspecten van woningen en/of de bouwsector
 • Je beschikt over een rijbewijs

Ons aanbod:

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden.

Wij bieden jou:

 • Een uitdagende en afwisselende job
 • Een bediendencontract voor bepaalde duur (3 jaar) in voltijds dienstverband
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een abonnement voor telefonie- en dataverkeer en een onkostenvergoeding voor een smartphone
 • Een Werkgroep Ontspanning Personeel en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen onze organisatie zorgen

De selectieprocedure

Solliciteer je voor de regio Kortrijk?

Je bent beschikbaar op de volgende dagen:

 • 28/1/2020 in de namiddag: schriftelijke en mondelinge selectieproef waarop een vertegenwoordiging van de drie partners aanwezig zal zijn
 • Week 3/2 of 10/2: assessmentcenter (het assessment center neemt hiervoor contact met je op)

Solliciteer je voor de regio Gent?

Je bent beschikbaar op de volgende dagen:

 • 30/1/2020 in de voormiddag: schriftelijke en mondelinge selectieproef waarop een vertegenwoordiging van de drie partners aanwezig zal zijn
 • Week 3/2 of 10/2: assessmentcenter (het assessment center neemt hiervoor contact met je op)

Interesse?

Bezorg je cv met motivatiebrief ten laatste op 20/1/2020 om 12u aan directieassistente An Devolder (an.devolder@leiedal.be) en in cc aan algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be) en HR-stafmedewerker Carmen Van der Borght (carmen.vanderborght@leiedal.be).

Noteer duidelijk voor welke regio je solliciteert. 


 

Communicatiemedewerker (m/v/x)

Een geboren communicator die weet wat het is om een communicatiestrategie uit te werken, participatiemomenten te organiseren en projectmatig te werken? Neem je graag initiatief en ben je een strakke planner? Dan ben jij de communicatiemedewerker die we zoeken!

De functiecontext

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven.

Het werken aan streekontwikkeling is (onder meer) een antwoord bieden op de uitdagingen rond demografie, zorg, welzijn, armoede, recreatie, cultuur, sport en leefkwaliteit. Dankzij het Europees gesubsidieerde project SUPRA kan Leiedal, in samenwerking met haar projectpartners Igemo en Stad Gent, de komende drie jaar nog intensiever inzetten op het stimuleren en ondersteunen van energetische renovaties van particuliere woningen in de regio’s rond Kortrijk en Mechelen en binnen de stad Gent. Een doeltreffende communicatiecampagne is hierbij essentieel.

Leiedal treedt op als initiatiefnemer van het project. Dat betekent concreet dat je tot het personeel van Leiedal behoort, maar dat je werkt in functie van het Europees gesubsidieerde project SUPRA. Je vaste werkplek ligt in Kortrijk, bij Intercommunale Leiedal, maar op regelmatige basis (bv. 1 dag per week) ben je ook aanwezig in Gent en bij de intercommunale Igemo. Binnen dit project wordt een team van een 15-tal personen samengesteld, verspreid over de regio’s rond Kortrijk en Mechelen en in de stad Gent. Na afloop van het subsidieproject kan de rol van communicatiemedewerker binnen Leiedal herbekeken worden.

Jouw functie

Als communicatiemedewerker sta je in voor de kwaliteitsvolle uitvoering van acties en opdrachten die aan jouw voorstellen en adviezen verbonden zijn.

Dat houdt onder meer in dat:

 • Je een communicatiestrategie voor de drie deelnemende werkingsgebieden ontwikkelt en implementeert, in nauw overleg met de betrokken partners Leiedal, Gent en Igemo
 • Je overlegvergaderingen organiseert met belanghebbenden en eventueel naar relevante interne/externe partners zoekt
 • Je de doelstellingen van jouw actie of opdracht formuleert en vertaalt in een stappenplan
 • Je brochures, flyers, websitepagina’s, banners … opstelt
 • Je de aanwezigheid op (woon)beurzen voorbereidt
 • Je actief op zoek gaat naar vernieuwende, efficiënte manieren om de doelgroep te bereiken
 • Je instaat voor de planning van de acties
 • Je het beleid en het netwerk in Vlaanderen rond renovatie / energie opvolgt om hier op communicatief vlak ten volle op in te spelen
 • Je de geldende regelgeving, richtlijnen en procedures correct toepast en de correcte naleving ervan door derden bewaakt
 • Je de kwaliteit van de uitgevoerde acties evalueert en indien nodig bijstuurt
 • Je persmomenten organiseert
 • Je interviews afneemt met diverse stakeholders
 • Je de juiste communicatiekanalen toepast

Je past perfect in ons team, want:

 • Je bent communicatief sterk
 • Je weet wat het is om een communicatiestrategie uit te werken, participatiemomenten te organiseren en projectmatig te werken
 • Je kan complexe beleidsmaterie vertalen naar kwalitatieve en heldere communicatieproducten
 • Je hebt sterke digitale skills: sociale media, beeld, websites …
 • Je bent taalvaardig en gebruikt deze sterkte bij het nalezen en redigeren van teksten
 • Je kan verschillende taken efficiënt plannen en organiseren
 • Je neemt graag initiatief, werkt integraal en innovatief
 • Je bent een teamspeler, klantgericht, loyaal en getuigt van een grote inzet
 • Je bent flexibel om ook buiten de kantooruren aanwezig te zijn op infomomenten of dergelijke

Wat zijn de aanwervingsvoorwaarden?

 • Je beschikt over een master- of bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring
 • Je beschikt over een rijbewijs
 • Je bent flexibel om je op regelmatige basis te verplaatsen naar Gent of Mechelen

Ons aanbod:

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden.

Wij bieden jou:

 • Een uitdagende en afwisselende job
 • Een bediendencontract voor onbepaalde duur in voltijds dienstverband
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een abonnement voor telefonie- en dataverkeer en een onkostenvergoeding voor een smartphone
 • Een Werkgroep Ontspanning Personeel en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen onze organisatie zorgen

De selectieprocedure

Je bent beschikbaar op de volgende dagen:

 • 4/2/2020 vanaf 16u: schriftelijke en mondelinge selectieproef waarop een vertegenwoordiging van de drie partners aanwezig zal zijn. Voorafgaand zal je een thuisopdracht ontvangen die je op het gesprek mondeling kan toelichten.
 • Week 3/2/2020 of 10/2/2020: assessmentcenter (het assessment center neemt hiervoor contact met je op)
 • 28/2/2020 tussen 10 en 12u: gesprek met de personeelsdelegatie.

Interesse?

Bezorg het digitale sollicitatieformulier via de knop hieronder met je cv en motivatiebrief ten laatste op 20/1/2020 om 12u aan directieassistente An Devolder (an.devolder@leiedal.be) en in cc aan algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be) en HR-stafmedewerker Carmen Van der Borght (carmen.vanderborght@leiedal.be).

Sollicitatieformulier 


 

Administratief medewerker (m/v/x)

Klantvriendelijk en administratief sterk? Zin om administratieve ondersteuning te bieden aan een team dat werkt aan een project rond energetische renovaties van particuliere woningen? Kan je overweg met digitale systemen van klantenopvolging en rapportage? Wil je een team van renovatiebegeleiders op diverse vlakken helpen ondersteunen? Neem deze vacature dan zeker volledig door!

De functiecontext

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven.

Het werken aan streekontwikkeling is (onder meer) een antwoord bieden op de uitdagingen rond demografie, zorg, welzijn, armoede, recreatie, cultuur, sport en leefkwaliteit. Dankzij het Europees gesubsidieerde project SUPRA kan Leiedal, in samenwerking met haar projectpartners Igemo en Stad Gent, de komende drie jaar nog intensiever inzetten op het stimuleren en ondersteunen van energetische renovaties van particuliere woningen in de regio’s rond Kortrijk en Mechelen en binnen de stad Gent.

Leiedal treedt op als initiatiefnemer van het project. Dat betekent concreet dat je tot het personeel van Leiedal behoort, maar dat je werkt in functie van het Europees gesubsidieerde project SUPRA en binnen de regio Gent opereert.

Jouw functie

Als administratief medewerker sta je in voor de volgende taken:

 • Je staat in voor het administratief bijhouden van de klantendossiers van de verschillende renovatiebegeleiders
 • Je maakt afspraken met klanten voor huisbezoeken van de renovatiebegeleiders (intensief agendabeheer)
 • Je bereidt adviezen en dossiers voor: invullen standaard velden, toevoegen afbeeldingen …
 • Je maakt rapporten op vraag van de coördinator of renovatiebegeleiders op vanuit de programma’s waarin je werkt (o.a. input projecturen timesheets)
 • Je bereidt infomomenten, beurzen, … praktisch voor
 • Je leest documenten na op lay-out en spelling

Je past perfect in ons team, want:

 • Je bent administratief sterk en weet de nodige documenten op een gestructureerde manier bij te houden en te ordenen
 • Je kan verschillende taken efficiënt plannen en organiseren
 • Je bent een teamspeler, klantgericht, loyaal, flexibel en getuigt van een grote inzet
 • Je hebt digitale skills en kan overweg met klantopvolgingssystemen, rapportage, Excel-tabellen, Outlook-agenda’s …  
 • Je bent taalvaardig en gebruikt deze sterkte bij het nalezen en redigeren van teksten
 • Je bent klantgericht en communicatief sterk genoeg om de samenwerking tussen de renovatiebegeleiders en hun klanten in goede banen te leiden

Wat zijn de aanwervingsvoorwaarden?

 1. Je beschikt over een bachelordiploma of een diploma van het hoger secundaire onderwijs met aantoonbare relevante werkervaring in agenda-, klanten- en dossierbeheer
 2. De intensiteit (de breedte en de duur) van de ervaring speelt een rol bij de beoordeling van de kandidaturen (online standaard sollicitatieformulier) indien meer dan 18 kandidaten
 3. Slagen voor de selectieprocedure

Ons aanbod:

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden.

Wij bieden jou:

 • Een uitdagende en afwisselende job
 • Een bediendencontract voor bepaalde duur (3 jaar) in voltijds dienstverband
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een abonnement voor telefonie- en dataverkeer
 • Een Werkgroep Ontspanning Personeel en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen onze organisatie zorgen

De selectieprocedure

Je bent beschikbaar op de volgende dagen:

 • 05/02/2020 vanaf 16u: schriftelijke en mondelinge selectieproef waarop een vertegenwoordiging van de partners aanwezig zal zijn
 • Week 03/02/2020 of 10/02/2020: assessmentcenter (het assessmentcenter neemt hiervoor contact met je op)

Interesse?

Bezorg het digitale sollicitatieformulier via de knop hieronder met je cv en motivatiebrief ten laatste op 20/1/2020 om 12u aan directieassistente An Devolder (an.devolder@leiedal.be) en in cc aan algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be) en HR-stafmedewerker Carmen Van der Borght (carmen.vanderborght@leiedal.be).

Sollicitatieformulier  


 

Sitemanager (m/v/x)

De functiecontext

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. Het werken aan streekontwikkeling is (onder meer) een antwoord bieden op de uitdagingen rond demografie, zorg, welzijn, armoede, recreatie, cultuur, sport en leefkwaliteit. 

De afgelopen decennia maakte Leiedal werk van heel wat kwalitatieve en duurzame ruimte om te ondernemen, gekoppeld aan een efficiënt langetermijnbeheer. De intercommunale zet verder in op de verwerving van panden en bouwblokken in de stads- en dorpskernen, om via publiek-private samenwerking een gemengd aanbod van wonen, werken en handel te creëren. Dat vraagt een aanvullende vorm van management waarin Leiedal nu wil investeren. 

Jouw functie

Sitemanagement op multifunctionele locaties: 

 • Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor gebruikers, bewoners en huurders van de sites, verzorgt de dagdagelijkse werking en “community” op het terrein en stemt af met buurtbewoners.
 • Je staat in voor het uitvoeren van een aantal facilitaire taken, zoals zaalreserveringen, gebouwenbeheer, financiële en administratieve opvolging, het onderhouden van contacten met externe leveranciers, het uitwerken van gebruikersreglementen … 
 • Je zet je schouders onder de inhoudelijke exploitatie van de sites: het verzorgen van marketing, communicatie en PR, het onthaal van bezoekers, het uitwerken van producten en pakketten, enzovoort. 
 • Je weet wat er leeft op de site en in de “community”, geeft richting, stimuleert samenwerking en doet suggesties om de werking te verbeteren en implementeert indien nodig een nieuw overleg- en beheerkader.
 • Samen met de partners bewaak je de activiteitenkalender en coördineer je events.
 • Je tilt de site naar een volgend niveau door creatieve ideeën in praktijk om te zetten.
 • In de dagelijkse contacten en de digitale communicatie help je actief mee het cocreatieve gedachtengoed uit te dragen.
 • Je organiseert werkgroepen en/of comités, zit die voor, treedt op als verslaggever en zorgt ervoor dat gemaakte afspraken nageleefd worden. 
 • Je ondersteunt de partners bij het werven van fondsen en subsidies.
 • Je zet een monitoring- en rapporteringssysteem op en beheert dit ook. 
 • Je ondersteunt collega’s die als park- en/of groenmanager op andere - eerder monofunctionele - locaties zoals bedrijventerreinen werken of vervangt hen waar nodig. 

Je bent de perfecte aanwinst voor ons team, want:

 • Je bent een enthousiasmerende en dynamische persoon die graag met anderen in interactie treedt. 
 • Je bent een teamspeler. 
 • Je hebt een klantgerichte houding. 
 • Je bent een vlotte communicator, zowel mondeling als redactioneel. 
 • Je bent een creatieve denker. 
 • Je kan zelfstandig werken en die vrijheid ook daadwerkelijk in creatieve actie omzetten. 
 • Je werkt resultaatgericht, bent flexibel en kan je aanpassen aan veranderende omstandigheden. 
 • Je hebt commercieel en financieel inzicht. 
 • Je werkt ordelijk, nauwgezet en planmatig. 
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden. 

Het potentieel om in bepaalde competenties te groeien, wordt meegenomen om de geschiktheid voor de job te bepalen. 

Wat zijn de voorwaarden? 

 • Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.   
 • Relevante werkervaring is een pluspunt. 
 • Je hebt kennis van de meest gangbare informaticapakketten. 
 • Je beschikt over een rijbewijs B. 

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden. 

Wij bieden jou:

 • Een uitdagende en afwisselende job. 
 • Een bediendencontract voor onbepaalde duur in voltijds dienstverband. 
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen. 
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring.
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een smartphone met abonnement voor telefonie- en dataverkeer. 
 • Een gezonde werkomgeving en een Werkgroep Ontspanning Personeel (WOP) en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen de organisatie zorgen. 

De selectieprocedure

Je bent beschikbaar op volgende dagen:

 • 11/02/2020 vanaf 16u: schriftelijke en mondelinge selectieproef
 • 18/02/2020: assessmentcenter
 • 28/02/2020 om 11u: gesprek met de personeelsdelegatie en beslissing tot aanwerving door de raad van bestuur

Interesse? 

Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste op 19/01/2020 naar directiesecretaresse An Devolder (an.devolder@leiedal.be) en in cc naar algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be) en HR-stafmedewerker Carmen Van der Borght (carmen.vanderborght@leiedal.be). 


 

Stedenbouwkundig ontwerper (m/v/x)

De functiecontext

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven.

Het werken aan streekontwikkeling is (onder meer) een antwoord bieden op de uitdagingen rond demografie, zorg, welzijn, armoede, recreatie, cultuur, sport en leefkwaliteit. Als projectdeskundige stedenbouw (stedenbouwkundig ontwerper?) ondersteun je de lokale besturen uit de regio Zuid-West-Vlaanderen op het vlak van ruimtelijke planning, stedenbouw, publieke ruimte, projectregie, energie, natuur en milieu, mobiliteit, onroerend erfgoed en open ruimte.

Jouw functie

 • Je maakt stedenbouwkundige ontwerpen en plannen voor de lokale besturen uit het werkingsgebied van Leiedal (RUPs, ontwerpend onderzoek, inrichtingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, locatieonderzoek, ontwerpen publieke ruimte …).
 • Je onderzoekt en adviseert stedenbouwkundige vraagstukken voor de aangesloten gemeenten.

Je bent de perfecte aanwinst voor ons team, want:

 • Je kan de dagelijkse praktijk overstijgen en ideeën, adviezen en initiatieven uitwerken en ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen.
 • Je hebt oog voor kwaliteit en bent zowel creatief als oplossingsgericht.
 • Je bent proactief, dynamisch en neemt graag initiatief.
 • Je werkt zelfstandig, efficiënt en planmatig om de voortgang in tijd en de kwaliteit van de eigen processen te bewaken, en tegelijk bouw je als teamspeler mee aan een intern netwerk.
 • Je bent klantgericht, bouwt advies op door geïntegreerd te luisteren en durft overtuigen door inhoud én aanpak.
 • Je bent communicatief, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je beschikt over een sterke ontwerpcapaciteit.

Het potentieel om in bepaalde competenties te groeien, wordt meegenomen om de geschiktheid voor de job te bepalen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je beschikt over een masterdiploma. Bij voorkeur een diploma noodzakelijk voor de erkenning als ruimtelijk planner, of je bent bereid deze bijkomende opleiding te volgen.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Ons aanbod:

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden.

Wij bieden jou:

 • Een uitdagende en afwisselende job.
 • Een bediendencontract voor onbepaalde duur in voltijds dienstverband.
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen.
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring.
 • Wettelijk vakantiegeld en dertiende maand.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een onkostenvergoeding voor smartphone en een abonnement voor telefonie- en dataverkeer.
 • Een gezonde werkomgeving en een Werkgroep Ontspanning Personeel (WOP) en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen de organisatie zorgen.

De selectieprocedure

Je bent beschikbaar op volgende dagen:

 • 12/02/2020 vanaf 16u: schriftelijke en mondelinge selectieproef
 • 17 of 18/02/2020: assessmentcenter (het assessmentcenter neemt hiervoor contact met je op)
 • 28/02/2020 om 11u: gesprek met de personeelsdelegatie en beslissing tot aanwerving door de raad van bestuur

Interesse?

Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste op 20 januari 2020 naar directiesecretaresse An Devolder (an.devolder@leiedal.be) en in cc naar algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be) en HR-stafmedewerker Carmen Van der Borght (carmen.vanderborght@leiedal.be).