Vacatures

Leiedal werft aan banner

Intercommunales Leiedal en de stad Gent zijn op zoek naar (m/v/x):

 

Renovatiebegeleiders
Gent of Zuid-West-Vlaanderen (m/v/x)

Hou je ervan klanten te begeleiden in hun renovatieplannen? Zin om samen met bouwprofessionals in de regio een netwerk uit te bouwen, en energetische woningrenovaties te versnellen? Klantgericht, sociaal en empathisch, communicatief en oplossingsgericht? Kan je ook organiseren, plannen en coachen? Neem deze vacature dan zeker volledig door!

De functiecontext

Intercommunale Leiedal slaat de handen in elkaar met de stad Gent en Intercommunale Igemo (regio Mechelen). Dankzij de Europese middelen van het gesubsidieerde project SUPRA kunnen de drie partners een 15-koppig renovatieteam uitbouwen, en de komende drie jaar nog intensiever inzetten op het stimuleren en ondersteunen van energetische renovaties van particuliere woningen in de 3 regio’s. De opdracht van het team bestaat erin om nog meer verbouwers praktische, technische en financiële ondersteuning te bieden tijdens hun renovatietraject. 

Intercommunale Leiedal treedt op als initiatiefnemer van het project. Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. Het werken aan streekontwikkeling is (onder meer) een antwoord bieden op de uitdagingen rond demografie, zorg, welzijn, armoede, recreatie, cultuur, sport en leefkwaliteit. 

Als renovatiebegeleider voor werkingsgebied Gent behoor je tot het personeel van Intercommunale Leiedal, maar werk je steeds binnen het werkgebied van de stad Gent. Je wordt samen met collega-renovatiebegeleiders ingezet in de werking van de Energiecentrale van de stad Gent. De Energiecentrale is het laagdrempelige contactpunt voor Gentenaars inzake energiezuinig bouwen en renoveren. 

Jouw functie

Je komt terecht in een team van renovatiebegeleiders en voert de volgende taken uit:

 • Je gaat op huisbezoek bij klanten die renovatieplannen hebben. Je geeft zowel technisch als energetisch advies op maat, beantwoordt hun vragen, en maakt een verslag op.
 • Je stelt een renovatieplan op in samenspraak met de klant.
 • Je begeleidt de klant gedurende het renovatieproces:
  • Je verwijst de klant door naar geschikte aannemers uit onze aannemerspool, helpt offertes opvragen en te vergelijken.
  • Je volgt de uitvoering van de werken en bent aandachtig voor de goede uitvoering.
  • Je ondersteunt de klant bij het aanvragen van premies, leningen, enzovoort.

Anderzijds neem je ook een aantal flankerende taken op:

 • Je werkt nauw samen met lokale besturen, regionale actoren, vzw’s … en overlegt regelmatig in functie van een goede samenwerking.
 • Je informeert en betrekt bouwprofessionals uit de regio bij onze manier van werken en streeft naar een optimale samenwerking.
 • Je volgt de evoluties in het werkveld op en integreert ze in je werking.
 • Je communiceert op verschillende infomomenten over het belang, de technische aspecten en de aandachtspunten van (energetisch) renoveren.
 • Je voert administratieve opdrachten uit die met jouw werk verbonden zijn:
  • Je registreert activiteiten
  • Je houdt klantendossiers bij
  • Je belegt vergaderingen
  • Je stelt verslagen op
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de projectcoördinator.
 • Je bent bereid occasioneel in het weekend of ’s avonds te werken binnen een compensatieregeling voor deze gepresteerde uren. 

Je past perfect in ons team, want:

 • Je hebt sociale en communicatieve vaardigheden: luisterbereidheid, empathie, assertiviteit, geduld, verantwoordelijkheidszin …
 • Je bent klantgericht.
 • Je slaagt erin jouw werk efficiënt te plannen en te organiseren.
 • Je hebt één of meerdere van de volgende specialisaties, wat een meerwaarde kan betekenen binnen deze functie:
  • EPC-deskundige erkenning
  • Specifieke kennis over installaties van verwarming, ventilatie … 

Wat zijn de aanwervingsvoorwaarden?

 • Je beschikt minstens over een bachelordiploma of een gelijkaardig profiel met ervaring in woningrenovaties, energetische aspecten van woningen en/of de bouwsector.
 • Je beschikt over een rijbewijs B. 

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden.

Wij bieden jou:

 • Een uitdagende en afwisselende job.
 • Een bediendencontract voor de duur van het project in voltijds dienstverband.
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen.
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring.
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een abonnement voor telefonie- en dataverkeer en een onkostenvergoeding voor een smartphone.
 • Een Werkgroep Ontspanning Personeel en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen onze organisatie zorgen. 

De selectieprocedure

Solliciteer je voor werkgebied Leiedal?

Je bent beschikbaar op de volgende dagen:

 • Donderdag 10/06/2021 vanaf 16u00: schriftelijke en mondelinge selectieproef
 • 14/6/2021 of 16/6/2021: assessmentcenter (het assessment center neemt hiervoor contact met je op)
 • Vrijdag 25/06/2021 tussen 11u30 en 12u00: digitaal beschikbaar zijn voor een gesprek met de personeelsdelegatie

Solliciteer je voor werkgebied Stad Gent?

Je bent beschikbaar op de volgende dagen:

 • 14/06/2021, 15/06/2021 OF 16/06/2021: mondelinge en schriftelijke selectieproef
 • 21/06 of 28/06/2021: assessmentcenter (het assessment center neemt hiervoor contact met je op)

Interesse?

Bezorg je cv met motivatiebrief ten laatste op 02/06/2021 om 12u aan directieassistente An Devolder (an.devolder@leiedal.be) en in cc aan algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be) en HR-manager Carmen Van der Borght (carmen.vanderborght@leiedal.be). 

Noteer duidelijk voor welke regio je solliciteert. 

Voor vragen of bijkomende inlichting over het project, de functie-inhoud of de tewerkstelling regio Gent mag je rechtstreeks contact opnemen met David Cis, coördinator van de Energiecentrale van de stad Gent via david.cis@stad.gent of 0471/35 99 54.

Voor vragen of bijkomende inlichting over het project, de functie-inhoud of de tewerkstelling regio Zuid-West-Vlaanderen mag je rechtstreeks contact opnemen met Nele Vandaele, coördinator van het project SUPRA bij Intercommunale Leiedal via nele.vandaele@leiedal.be of 056/24 16 16. 

Intergemeentelijk handhaver Ruimtelijke Ordening (m/v/x)

Heb je een passie voor ruimtelijke ordening en wil je meehelpen aan de naleving van de  geldende richtlijnen? Dan ben jij de persoon die we zoeken! 

De functiecontext

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam helpt uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. We doen dit vanuit een professionele dienstverlening aan de gemeenten, een publieke projectontwikkeling met maatschappelijke meerwaarde en een  streekontwikkeling die een antwoord weet te bieden op tal van maatschappelijke verschuivingen, territoriale transities en technologische en digitale (r)evoluties. 

Als intergemeentelijk handhaver sta je in voor het uitvoeren en opvolgen van specifieke opdrachten binnen Ruimtelijke Ordening (RO) om voor meerdere gemeenten binnen het werkingsgebied van Leiedal het intergemeentelijke handhavingsaanbod te versterken.

Jouw functie

Als handhaver RO ondersteun en begeleid je gemeenten bij de uitwerking en uitvoering van een prioriteitenkader / strategie rond omgevingshandhaving.

Je ziet toe op de naleving van alle reglementaire en administratieve bepalingen met betrekking tot de omgevingsvergunningsplicht.

Je vervult de opdracht van verbalisant ruimtelijke ordening in de jou toegewezen gemeenten.

Je bent het aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het handhavingsdomein: de burgemeester, de omgevingsambtenaren, de politie, de afdeling handhaving, het parket, het Vlaams Gewest. 

Je voert daarbij onder meer volgende taken uit: 

 • Uitwerken en uitvoeren van een meerjarig beleidsplan inzake lokale handhaving en de jaarlijkse actieplannen / prioriteitenkader omgevingshandhaving
 • Het uitwerken van een intern eenvoudige procedurele aanpak en optimale werking in samenwerking met de betrokken gemeentelijke diensten
 • Constructief samenwerken met alle betrokken actoren zoals de politiezones afdeling handhaving en andere handhavingsactoren
 • Adviseren en begeleiden van complexe dossiers of specifieke vragen in dossiers m.b.t. handhaving
 • Uitvoeren van de diverse handhavingstaken inzake stedenbouw, o.a. uitvoeren van controles op het terrein, geven van raadgevingen en aanmaningen, opmaak van PV’s en verslagen van vaststelling, uitwerken van bestuurlijke maatregelen ... 
 • De gemeenten vertegenwoordigen in contacten en vergaderingen met andere instanties m.b.t. het aspect handhaving
 • Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten herkennen en er adequaat op reageren
 • Nauwlettend volgen van de regelgeving en rechtspraak inzake ruimtelijke ordening
 • Bijhouden van trends en ontwikkelingen in het vakgebied 
 • De plaats van tewerkstelling is zowel het kantoor van Leiedal (in Kortrijk) als de betrokken gemeenten. 

Jouw kennis

Je hebt een professionele kennis van:

 • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot de ruimtelijke ordening
 • Het handhavingsdecreet en de uitvoeringsbesluiten
 • De relevante aspecten van administratief recht
 • De belangrijkste rechtspraak en rechtsleer m.b.t. handhaving
 • Het planologisch instrumentarium

Verder beschik je over een basiskennis van:

 • Courante computertoepassingen

Je bent de perfecte aanwinst voor ons team, want:

 • Je werkt planmatig en respecteert deadlines.
 • Je kan omgaan met conflictsituaties en u bemiddeld opstellen.
 • Je hebt een analytisch denkvermogen en kan informatie efficiënt rapporteren.
 • Je bent proactief en positief ingesteld.
 • Je hebt zin voor initiatief en je bent oplossingsgericht.
 • Je kan je flexibel opstellen op organisatorisch en inhoudelijk vlak.
 • Je bent communicatief en sociaalvaardig. Je kan zowel in team als zelfstandig werken.
 • Je kan optreden als woordvoerder voor jouw beleidsdomein om anderen te ondersteunen in het nemen van beslissingen.
 • Je houdt jezelf continue op de hoogte van evoluties en ontwikkelingen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma in een richting stedenbouw en/of ruimtelijke ordening, of gelijkwaardig via ervaring in Ruimtelijke Ordening
 • Je hebt een doorgedreven theoretische en praktische kennis van de vermelde wetgeving.

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden.

Wij bieden jou:

 • Een uitdagende en afwisselende job.
 • Een bediendencontract voor onbepaalde duur in voltijds dienstverband.
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen.
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring.
 • Wettelijk vakantiegeld en dertiende maand.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer, een onkostenvergoeding voor smartphone en thuiswerk en een abonnement voor telefonie- en dataverkeer.
 • Een gezonde werkomgeving en een Werkgroep Ontspanning Personeel (WOP) en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen de organisatie zorgen. 

De selectieprocedure

Je bent beschikbaar op volgende dagen:

 • 24/06/2021 vanaf 16u: schriftelijke en mondelinge selectieproef
 • 30/06/2021 en 01/07/2021: assessmentcenter (het assessmentcenter neemt hiervoor contact met je op)
 • 09/07/2021 om 11u: gesprek met de personeelsdelegatie en beslissing tot aanwerving door de raad van bestuur

Interesse?

Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste op 17/06/2021 naar directiesecretaresse An Devolder (an.devolder@leiedal.be) en in cc naar algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be) en HR-manager Carmen Van der Borght (carmen.vanderborght@leiedal.be).