Vacatures

banner vacatures leiedal

Intercommunale Leiedal is op zoek naar een (m/v/x): 

Energiemakelaar

De functiecontext

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. Het werken aan streekontwikkeling is (onder meer) een antwoord bieden op de uitdagingen rond energie, mobiliteit, erfgoed, kernversterking, maar uiteraard ook rond klimaat ... 

Dat klimaat verandert en dat voelen we. Warmterecords sneuvelen en hittegolven volgen mekaar op. De landbouw loopt schade op door de droogte en er zijn dringend maatregelen nodig tegen extreme hitte of zware regenval. 

In Zuid-West-Vlaanderen tekenden de 13 burgervaders het Burgemeestersconvenant voor een CO2-reductie van 40% tussen 2005 en 2030. Met de ruimtelijke energiestrategie hebben we becijferd hoe de regio die doelstelling kan halen. Nu komt het er op aan deze doelstellingen waar te maken en het actieplan tot uitvoering te brengen. Onder meer door middel van het lokale energie- en klimaatpact dat de Vlaamse overheid in 2021 heeft gelanceerd, komen bij de lokale besturen middelen vrij om hierop in te zetten. De dertien steden en gemeenten zetten nu samen met Leiedal een regionale samenwerking op om deze middelen zo efficiënt mogelijk te benutten. De aanwerving van een energiemakelaar hoort daar bij. 

Jouw functie

Als energiemakelaar geef je uitvoering aan de regionale ruimtelijke energiestrategie via projecten om de regio klimaatneutraal te maken, van visievorming tot spade in de grond, van uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor warmtenetten, windturbines, van het doorlopen van procedures van overheidsopdrachten tot de operationele opvolging van investeringsprojecten. Je stimuleert, faciliteert en realiseert de omslag naar duurzame energiesystemen (zowel voor elektriciteit als voor warmte) door het uitwerken van concrete maatregelen, projecten en acties. Je ontwikkelt hiervoor onder meer nieuwe instrumenten en structuren en werkt monitoringsprogramma’s uit. Je bent een belangrijke schakel in het faciliteren van energieprojecten, zowel op bedrijventerreinen als binnen de bebouwde omgeving. 

Je ondersteunt en adviseert collega’s, publieke partners en ondernemers van concept tot uitvoeringsfase. Je hebt gepaste technische vaardigheden en kan uitstekend samenwerken met de vele stakeholders.

Je wordt ondersteund door projectcoördinatoren en collega’s die het ruimtelijke energiestrategieplan bewaken. 

Je bent de perfecte aanwinst voor ons team, want:

 • Je hebt voeling met de energiesector, energietechnieken en -technologieën. Dat laat je toe om binnen een complexe context de knelpunten te identificeren en samen met een team oplossingen te zoeken voor de realisatie op het terrein.
 • Je hebt goesting om bij te dragen aan maatschappelijk relevante projecten en de tanden te zetten in innovatieve projecten rond duurzame energie en groene warmte.
 • Je bent leergierig, gericht op resultaat en kwaliteit, en staat open voor verandering.
 • Je hebt zin voor initiatief, klantgerichtheid en besluitvaardigheid.
 • Je bent communicatief en kunt goed in teamverband werken.
 • Je beschikt over vaardigheden om stakeholders (beleidsmakers, medewerkers van steden en gemeenten, (energie)bedrijven, burgers …) te betrekken en te overtuigen.
 • Je bent flexibel in de organisatorische context en het besluitvormingsproces van lokale overheden.
 • Je kunt zelfstandig werken, projecten managen en die tot een goed einde brengen.

Wat zijn de aanwervingsvoorwaarden?

 • Je hebt minimaal een masteropleiding of een bacheloropleiding met voldoende relevante werkervaring.
 • Kennis van of ervaring met energietechnieken en -technologieën is een meerwaarde, zowel van concept naar realisatie.
 • Je begrijpt de context van het werken met en voor lokale overheden of bent bereid die kennis te verwerven.
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels.
 • Je beschikt over een rijbewijs B. 

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden.

Wij bieden jou:

 • Een uitdagende en afwisselende job.
 • Een bediendencontract in het kader van het lokale energie- en klimaatpact dat de Vlaamse overheid in 2021 heeft gelanceerd.
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen.
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring.
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een abonnement voor telefonie- en dataverkeer en een onkostenvergoeding voor een smartphone en thuiswerk.
 • Een Werkgroep Ontspanning Personeel en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen onze organisatie zorgen.

De selectieprocedure

Je bent beschikbaar op de volgende dagen:

 • 9/2/2022 vanaf 16u: mondelinge selectieproef. Voorafgaand (op 2/2/2022) ontvang je een thuisopdracht die je op het gesprek mondeling kunt toelichten.
 • 15/2 of 17/2/2022: assessmentcenter (het assessmentcenter neemt hiervoor contact met je op).
 • 28/2/2022 om 11u: gesprek met de personeelsdelegatie en beslissing tot aanwerving door de raad van bestuur.

Interesse?

Bezorg je cv met motivatiebrief ten laatste op 31/01/2022 aan directieassistente An Devolder (an.devolder@leiedal.be) en in cc aan algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be) en HR-manager Carmen Van der Borght (carmen.vanderborght@leiedal.be). 


 

Woningcontroleur

De functiecontext

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven.

Het werken aan streekontwikkeling is (onder meer) een antwoord bieden op de uitdagingen rond demografie, zorg, welzijn, armoede, recreatie, cultuur, sport en leefkwaliteit. Het project BeterWonen speelt dan weer in op alle mogelijke vragen rond huisvesting. Tot het werkingsgebied van het project behoren de stad Waregem en de gemeenten Anzegem, Avelgem en Spiere-Helkijn. Jijzelf zal in Waregem actief zijn. Het project is erkend en wordt gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest. Intercommunale Leiedal is de initiatiefnemer van het project.

Jouw functie

Als technisch administratief medewerker sta je in voor volgende taken:

 • Je voert diverse technische controles uit inzake huisvesting, bijvoorbeeld in functie van de kwaliteit van woningen, leegstand, verwaarlozing of het vaststellen van een tweede verblijf.
 • Je verstrekt basisadvies aan de inwoners van het werkingsgebied, zowel mondeling aan het loket als schriftelijk. Het gaat bijvoorbeeld over informatie rond de woningkwaliteitsnormen, huisvestingspremies, leegstandsheffing …
 • Naast het technische werk neem je ook administratieve taken op. Je stelt de nodige verslagen en briefwisseling op, houdt de gemeentelijke registers bij rond leegstand, verwaarlozing, enzovoort. Die administratie houdt minstens de helft van je takenpakket in.

Jouw plaats van tewerkstelling is de Stad Waregem. In functie van een vervanging kan ook gevraagd worden om taken uit te voeren op het grondgebied van de andere IGS-gemeenten.

Je bent de perfecte aanwinst voor ons team, want:

Je beschikt over de volgende persoonlijke competenties: 
 • Sociale en communicatieve vaardigheden: luisterbereidheid, empathie, assertiviteit, geduld, verantwoordelijkheidszin …
 • Je bent klantgericht.
 • Je hebt administratieve capaciteiten en bent stipt en zorgvuldig.
 • Je slaagt erin jouw werk efficiënt te plannen, te organiseren en op te volgen.
 • Je neemt graag initiatief.
 • Je hecht veel belang aan discretie, eerbied voor privacy en een respectvolle attitude.
Functiegerelateerde vereisten
 • Je hebt een degelijke kennis van de verschillende technieken in de bouwsector (schrijnwerk, elektriciteit, sanitair, verwarming, vochtproblemen …) of je hebt affiniteit en bent bereid deze kennis te verwerven.
 • Je hebt een basiskennis van de wetgeving rond de kwaliteitsnormen voor woningen zoals voorzien in de Vlaamse Codex Wonen, of je bent bereid deze kennis te verwerven.
 • Je hebt notie van de overige wetgeving rond de thema’s wonen / huisvesting (het grond- en pandendecreet, de huurwetgeving) of je bent bereid deze kennis te verwerven.
 • Je hebt ervaring met administratieve taken (lijsten beheren, brieven en verslagen opstellen) en kennis van gangbare informaticatoepassingen.
 • Je begrijpt de context van het werken met en voor overheden.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands.
 • Aantoonbare ervaring binnen de huisvestingssector is een pluspunt.

Het potentieel om in bepaalde competenties te groeien, wordt meegenomen om de geschiktheid voor de job te bepalen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je hebt minstens een diploma hoger secundair onderwijs.
 • De intensiteit (de breedte en de duur) van de ervaring speelt een rol bij de beoordeling van de kandidaturen.
 • Je bent bereid om deel te nemen aan psychotechnische proeven en bent beschikbaar op de vooropgestelde data van de selectieprocedure.

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden.

Wij bieden jou:

 • Een uitdagende en afwisselende job.
 • Een bediendencontract in een voltijds dienstverband. Je wordt aangesteld voor de duur van het subsidieproject. De vooropgestelde einddatum van het project is 31 december 2025, mogelijk wordt daarna een nieuw project ingediend. In dat geval kan je contract mits een goede evaluatie verlengd worden.
 • Een gunstige vakantieregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen.
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring.
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, een smartphone met abonnement voor telefonie- en dataverkeer.
 • Een Werkgroep Ontspanning Personeel (WOP) en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen onze organisatie zorgen.

Meer informatie?

Op zoek naar een extra woordje uitleg? Neem dan contact op met cocoördinator Nele Vandaele via 056 24 16 16 of via nele.vandaele@leiedal.be

Selectieprocedure

Je bent beschikbaar op de volgende dagen:

 • 09/03/2022 vanaf 16u: schriftelijke en mondelinge selectieproef
 • 10/3; 11/3(VM); 14/3(NM) of 15/3/2022: assessmentcenter (het assessmentcenter neemt hiervoor contact met je op)
 • 25/03/2022 tussen 11 en 12u: gesprek met de personeelsdelegatie en beslissing tot aanwerving door de raad van bestuur

Interesse?

Bezorg je cv en motivatiebrief ten laatste op 25/02/2022 om 12u aan directiesecretaresse An Devolder (an.devolder@leiedal.be) en in cc aan algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be) en HR-manager Carmen Van der Borght (carmen.vanderborght@leiedal.be). 


 

Projectcoördinator Woonbeleid

De functiecontext

Doelstellingen van de functie

De gemeenten Avelgem, Anzegem en Spiere-Helkijn en de stad Waregem werken samen binnen het intergemeentelijke project BeterWonen, waarmee ze hun lokale woonbeleid proberen te versterken. Er worden niet alleen acties ondernomen met het oog op een divers, betaalbaar en kwalitatief woonaanbod, het project zet ook sterk in op het informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen.

Als projectcoördinator heb je een divers takenpakket: je organiseert woonoverleggen en betrekt verschillende partners bij het woonbeleid, je bent nauw betrokken bij de vorming van de nieuwe woonmaatschappijen, je stelt zelf documenten op (zoals gemeentelijke reglementen in het kader van wonen, onderzoeksrapporten …), je werkt acties uit om de kwaliteit van het woonpatrimonium te verbeteren, je organiseert infomomenten voor de burger, enzovoort. Daarnaast ondersteun je ook de loketbedienden van de stad en de gemeenten zodat zij de inwoners op een vlotte manier van dienst kunnen zijn, in het bijzonder bij complexere dossiers. Indien nodig verleen je ook rechtstreeks advies aan de burger.

Je verstevigt de betrokkenheid van de lokale besturen bij het project en het woonbeleid in het algemeen, zowel ambtelijk als politiek.

Werkgever

Intercommunale Leiedal treedt op als initiatiefnemer van de intergemeentelijke samenwerking tussen Avelgem, Anzegem, Spiere-Helkijn en Waregem. Dat betekent concreet dat je tot het personeel van Leiedal behoort, maar dat je in functie van het project voor de deelnemende gemeenten en de stad werkt. 

Jouw functie

Projectcoördinatie

Je bewaakt de voortgang van het project opdat de vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd worden. Dat houdt onder meer in dat je: 

 • Instaat voor het dagelijkse beheer van het project.
 • Jaarplanningen en werkingsverslagen opmaakt.
 • Regelmatig evalueert of de uitgevoerde acties bijdragen aan de vooropgestelde doelstellingen.
 • Het opvolgingsdossier voor een eventuele volgende subsidieaanvraag opstelt.
Uitvoeren van het woonbeleid

Je voert de acties en doelstellingen - zoals neergeschreven in het project - uit, in overleg met het beleid en de ambtenaren van de betrokken stad en gemeenten. Dat houdt in dat je rond deze doelstellingen rond wonen werkt, namelijk:

 • Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod
 • Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving
 • Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen
Informeren

Het ondersteunen van zowel de burger als de participerende besturen zodat ze correct geïnformeerd zijn over de huisvesting. Dat houdt onder meer in dat je: 

 • De wetgeving en trends goed opvolgt.
 • Assisteert bij het aanbieden van basisinformatie inzake huisvesting aan de burger.
 • Bekendmakings- en sensibiliseringsacties voorbereidt.
 • Infomomenten voor de burger organiseert.
 • Artikelen over wonen schrijft voor de gemeentelijke infobladen.
Rapporteren

Je rapporteert over de voortgang van het project en de gerealiseerde acties aan de intergemeentelijke werkgroep en stuurgroep. Dat houdt onder meer in dat je: 

 • Op regelmatige basis rapporteert aan de stuurgroep over de voortgang van het project aan de hand van werkingsverslagen.
 • De kosten die aan bepaalde acties verbonden zijn steeds voorlegt aan de werk- of stuurgroep.
 • Een goed zicht verwerft op de diversiteit, participatiegraad … van de georganiseerde activiteiten.
 • … 

Je bent de perfecte aanwinst voor ons team, want:

 • Je kan verschillende taken efficiënt plannen en organiseren
 • Je kan anderen adviseren en leiding geven aan projecten en aan het team van BeterWonen
 • Je hebt sociale en communicatieve vaardigheden
 • Je neemt graag initiatief, werkt integraal en innovatief
 • Je hebt administratieve capaciteiten
 • Je kan efficiënt werken
 • Je kan efficiënt vergaderen en vergaderingen leiden
 • Je begrijpt de context van het werken met en voor overheden
 • Je bent bereid om deel te nemen aan psychotechnische proeven

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je beschikt ten minste over een bachelordiploma
 • Je hebt een grondige kennis van de wetgeving inzake wonen en huisvesting, of je bent bereid om deze kennis op korte termijn te verwerven (Vlaamse Codex Wonen 2021 en BVR, www.wonenvlaanderen.be/sociale-woonactoren/vlaamse-codex-wonen)
 • Je bent bereid om een certificaat rond kredietbemiddeling te behalen in het kader van de begeleiding bij de Vlaamse energielening
 • Je bent vertrouwd met de sociale kaart en de opdracht van (sociale) woon- en welzijnsactoren
 • Je hebt basiskennis van het gemeentedecreet, de gemeentelijke werking, overheidsopdrachten en administratief recht
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands (spreken en schrijven) en een goede kennis van het Frans (spreken)
 • Aantoonbare ervaring in de huisvestingssector is een pluspunt

Specifieke arbeidsomstandigheden

Je hebt verschillende werkplaatsen: de intercommunale Leiedal, de stad Waregem, de gemeente Avelgem, de gemeente Anzegem en de gemeente Spiere-Helkijn. Dat kan variëren naargelang de noden in de verschillende gemeenten. Je bent bereid om occasioneel buiten de diensturen te werken.

Je bent in het bezit van een rijbewijs B en hebt een eigen wagen ter beschikking. 

Ons aanbod

 • Een voltijds bediendencontract met een loon in overeenstemming met je opleiding en ervaring. Je wordt aangesteld voor de duur van het subsidieproject. De vooropgestelde einddatum van het project is 31 december 2025, mogelijk wordt daarna een nieuw project ingediend. In dat geval kan het contract mits een goede evaluatie verlengd worden.
 • Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer.
 • Een gunstige vakantieregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een abonnement voor telefonie- en dataverkeer en een onkostenvergoeding voor een smartphone en thuiswerk.
 • Permanente bijscholingsmogelijkheden. 

Meer informatie?

Op zoek naar een extra woordje uitleg? Neem dan contact op met cocoördinator Nele Vandaele via 056 24 16 16 of via nele.vandaele@leiedal.be

Selectieprocedure

Je bent beschikbaar op de volgende dagen:

 • 08/03/2022 vanaf 16u30 voor de mondelinge selectieproef (een concreet uur wordt onderling afgestemd). Vooraf zal je een thuisopdracht ontvangen die je op het gesprek mondeling kan toelichten.
 • 10/3; 11/3 (VM); 14/3 (NM) of 15/3/2022: assessmentcenter (het assessmentcenter neemt hiervoor contact met je op).
 • 25/03/2022 tussen 11 en 12u: gesprek met de personeelsdelegatie en beslissing tot aanwerving door de raad van bestuur.

Interesse?

Bezorg je cv met motivatiebrief ten laatste op 25/02/2022 om 12u aan directieassistente An Devolder (an.devolder@leiedal.be) en in cc aan algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be) en HR-manager Carmen Van der Borght (carmen.vanderborght@leiedal.be).