Vacatures

banner vacatures leiedal

Intercommunale Leiedal is op zoek naar een (m/v/x): 

Applicatiebeheerder

De functiecontext

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven.

Het Digidal-team bouwt mee aan de digitale dienstverlening in de regio. Digidal zet nieuwe mogelijkheden permanent om in gerichte digitale innovaties en garandeert zo een betere interne dienstverlening én een betere dienstverlening voor de steden, gemeenten, burgers en bedrijven. Digidal zorgt er ook voor dat de tientallen (gemeentelijke) websites en onlinetoepassingen van de steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen voortdurend vernieuwen en verbeteren.

Jouw functie

Je komt terecht in het Digidal-team van Leiedal. Als applicatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en beheren van digitale toepassingen. Je voert de volgende taken uit en draagt op die manier bij aan kwalitatieve, goede en betrouwbare dienstverlening:

 • Samen met de klant bepaal je de functionele vereisten van de applicaties.
 • Je vertaalt de functionele vereisten naar technische noden en mogelijkheden van applicaties, websites en onlinetoepassingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning van onze applicaties en het gebruik ervan door onze eindgebruikers.
 • Je zorgt ervoor dat de diverse applicaties mee evolueren met de behoeften van de gebruikers.
 • Je signaleert knelpunten, formuleert oplossingen en bewaakt mee de optimale implementatie van de oplossing.
 • Je schrijft mee aan de analyse en ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten/applicaties.
 • Je documenteert ervaringen om de applicaties zo goed mogelijk te beheren.
 • Je bewaakt de beschikbaarheid, de kwaliteit en de performantie van de applicaties die aan de klanten worden aangeboden.
 • Je zorgt voor de uitvoering van de nodige testen (integratie, performantie …) om de kwaliteit van de oplevering te bewaken.
 • Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van de testsessies en voor het opleiden van de gebruikers.

Je bent de perfecte aanwinst voor ons team, want:

 • Je werkt nauw samen met je collega's binnen het Digidal-team.
 • Je bent gedreven, dynamisch en functioneert prima in een zelforganiserend team.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in gelijkaardige rollen en bent bereid je applicatiekennis te verbreden en te delen.
 • Je spreekt dezelfde taal als onze webdevelopers en zoekt samen naar oplossingen.
 • Je levert nauwkeurig en verzorgd werk af met de nodige zin voor kwaliteit.
 • Je bent een analytische en gestructureerde denker.
 • Je speelt gemakkelijk in op de veranderende behoeften van onze steden en gemeenten.
 • Je werkt pragmatisch en flexibel.
 • Je hebt een algemene kennis van het Drupal Ecosysteem.
 • Je hebt relevante ervaring in softwaretesten.
 • Je voelt je comfortabel met nieuwe maar ook met iets oudere technologieën.

Wat zijn de voorwaarden?

Je beschikt over een professionele bachelor, bij voorkeur in IT of een gelijkaardig profiel met flink wat relevante ervaring.

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden.

 • Een uitdagende en afwisselende job.
 • Een voltijds bediendencontract van onbepaalde duur.
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring.
 • Glijdende werktijden met mogelijkheid tot telewerk en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen.
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een abonnement voor telefonie- en dataverkeer en een onkostenvergoeding voor een smartphone.
 • Een Werkgroep Ontspanning Personeel en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen onze organisatie zorgen.

Meer informatie?

Op zoek naar een extra woordje uitleg? Neem dan contact op met coördinator Filip Meuris via 056 24 16 16 of via filip.meuris@leiedal.be.

Interesse?

Bezorg je cv met motivatiebrief aan directieassistente An Devolder (an.devolder@leiedal.be) en in cc aan algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be) en HR-manager Carmen Van der Borght (carmen.vanderborght@leiedal.be). 


 

Technisch patrimoniumbeheerder en renovatiebegeleider

De functiecontext

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. Het werken aan streekontwikkeling is (onder meer) een antwoord bieden op de uitdagingen rond energie, huisvesting, mobiliteit, erfgoed, kernversterking ...

Ook Europa heeft ambitieuze doelstellingen. Tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden bijvoorbeeld… Om die ambities waar te maken, rekent het in eerste instantie op het lokale niveau. Enkel lokale besturen kunnen deze grootse doelstelling immers vertalen in concrete realisaties op het terrein. Enkel zij zijn in staat te mobiliseren, burgers te betrekken, zaken in beweging te krijgen, het abstracte concreet te maken. 

Via het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) nemen onze steden en gemeenten die verantwoordelijkheid op. Maar liefst 293 Vlaamse lokale besturen engageren zich om hun klimaatambities verder op te drijven. Ze zetten daarbij in op vier werven - vergroening, energie, mobiliteit en regenwater - en hangen daar telkens heel concrete doelstellingen aan vast. Zo streeft het Pact tegen 2030 onder meer naar één extra boom per Vlaming, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één laadpunt per 100 inwoners en één kubieke meter extra regenwateropvang per inwoner.

Leiedal is in Zuid-West-Vlaanderen trekker en coördinator van het Burgemeestersconvenant en anticipeerde tijdig op de uitdagingen en werven van het LEKP, onder meer door heel wat expertise te verzamelen via verschillende onderzoeks- en pilootprojecten. Leiedal wenst deze expertise dan ook ter beschikking te stellen en verder uit te bouwen ten behoeve van alle steden en gemeenten die het LEKP ondertekenen, en hen via de uitbouw van een regionaal team van medewerkers te ondersteunen om de vooropgestelde doelstellingen te behalen. 

Jouw functie

Het takenpakket is 2-ledig: je werkt voor 50% als technisch patrimoniumbeheerder, en 50% als renovatiebegeleider ter ondersteuning van het bestaande team binnen Leiedal. Beide functies hebben dezelfde focus: inzetten op energetische renovatieprojecten

Als technisch patrimoniumbeheerder werk je rechtstreeks voor steden en gemeenten die tot het werkingsgebied van Leiedal behoren, in functie van energetische renovaties van het eigen patrimonium. Dat houdt onder meer in: 

 • Het ondersteunen en opvolgen van energetische renovaties van het eigen patrimonium.
 • Het coördineren, het ondersteunen en het bewaken van de kwaliteit en de voortgang van overheidsopdrachten in afstemming met de betrokken diensten bij de stad of gemeente.
 • Energiemonitoring (screening van energieverbruiken) en het aanreiken van voorstellen ter verbetering van de energieprestatie van de overheidsgebouwen in de betrokken gemeenten.
 • Het opmaken en opvolgen van een langetermijnplanning voor het onderhoud, de instandhouding en het renoveren van overheidsgebouwen.
 • Het realiseren van transparante informatiestromen en rapportage zodat het beleid en de medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn.
 • Je werkt nauw samen met lokale besturen, regionale actoren, vzw’s … en overlegt regelmatig in functie van een goede samenwerking.
 • Je informeert en betrekt bouwprofessionals uit de regio bij onze manier van werken en streeft naar een optimale samenwerking.
 • Vanuit je ervaring en expertise formuleer je proactief nieuwe (beleids)voorstellen.

Als renovatiebegeleider sta je in voor energetische renovatieprojecten bij particuliere woningen. Dat houdt onder meer in dat je:

 • Op huisbezoek gaat bij potentiële klanten en hun vragen beantwoordt, een verslag maakt en zowel technisch als energetisch advies op maat geeft, bij de renovatie of aankoop van een woning.
 • De bouwheren begeleidt gedurende het hele renovatieproces, van het bepalen van de uit te voeren werken tot de oplevering ervan, met eventueel een monitoring nadien.
 • Voor de bouwheren een unieke vertrouwenspersoon en een aanspreekpunt bent bij het nemen van beslissingen over de werken.
 • De bouwheren doorverwijst naar aannemers uit onze aannemerspool.
 • De uitvoering van de werken coördineert: afspraken met aannemers, kwaliteits- en conformiteitscontrole, winddichte plaatsing, beslissing over meerwerken, opvolging facturatie en betaling …
 • De bouwheer ondersteunt bij het aanvragen van premies, leningen, enzovoort.
 • Advies aan de bouwheer geeft over de financiering van de werken en prijsoffertes beoordeelt.

Je past perfect in ons team, want:

 • Je bent een teamspeler.
 • Je hebt voeling met de energetische aspecten in de bouwsector en volgt de evoluties in het vakdomein.
 • Je bent klantgericht.
 • Je hebt sociale en communicatieve vaardigheden, je bent luisterbereid en empathisch.
 • Je durft initiatief te nemen en kunt de essentie van een probleem snel doorgronden.
 • Je hebt administratieve capaciteiten en bent stipt en zorgvuldig in het rapporteren.
 • Je slaagt erin jouw werk zelfstandig en efficiënt te plannen en te organiseren.
 • Je hecht veel belang aan discretie, eerbied voor privacy en een respectvolle attitude. 
 • Je hebt voeling met de juridische context van overheidsopdrachten of toont interesse om je hierin te verdiepen.
 • Je kunt met de meest gangbare informaticapakketten overweg.

Wat zijn de aanwervingsvoorwaarden?

Je beschikt over een technisch bachelordiploma of een gelijkaardig profiel door je relevante ervaring in renovaties, energetische aspecten en / of de bouwsector.

Je beschikt over een rijbewijs B. 

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden. 

Wij bieden jou: 

 • Een uitdagende en afwisselende job.
 • Een voltijds bediendencontract. Na afloop van de subsidieprojecten (4 jaar) zal je functie worden geëvalueerd met het oog op een verlenging van de arbeidsovereenkomst.
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring.
 • Glijdende werktijden met mogelijkheid tot telewerk en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen.
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een abonnement voor telefonie- en dataverkeer en een onkostenvergoeding voor een smartphone.
 • Een Werkgroep Ontspanning Personeel en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen onze organisatie zorgen.

Meer informatie?

Op zoek naar een extra woordje uitleg? Neem dan contact op met cocoördinator Nele Vandaele via 056 24 16 16 of via nele.vandaele@leiedal.be.

Selectieprocedure

Je bent beschikbaar op de volgende dagen: 

 • 09/06/2022: schriftelijke en mondelinge selectieproef
 • 16/06 of 17/06//2022: assessmentcenter (het assessmentcenter neemt hiervoor contact met je op)
 • 24/06/2022 omstreeks 11u: gesprek met de personeelsdelegatie en beslissing tot aanwerving door de raad van bestuur

Interesse?

Bezorg je cv met motivatiebrief ten laatste op 31/05/2022 om 12u aan directieassistente An Devolder (an.devolder@leiedal.be) en in cc aan algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be) en HR-manager Carmen Van der Borght (carmen.vanderborght@leiedal.be).