Intercommunale Leiedal

Vacatures

Intercommunale Leiedal bouwt haar nu al legendarische team uit met een: 

Sitemanager (m/v/x)

De functiecontext

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. Het werken aan streekontwikkeling is (onder meer) een antwoord bieden op de uitdagingen rond demografie, zorg, welzijn, armoede, recreatie, cultuur, sport en leefkwaliteit. 

De afgelopen decennia maakte Leiedal werk van heel wat kwalitatieve en duurzame ruimte om te ondernemen, gekoppeld aan een efficiënt langetermijnbeheer. De intercommunale zet verder in op de verwerving van panden en bouwblokken in de stads- en dorpskernen, om via publiek-private samenwerking een gemengd aanbod van wonen, werken en handel te creëren. Dat vraagt een aanvullende vorm van management waarin Leiedal nu wil investeren. 

Jouw functie

Sitemanagement op multifunctionele locaties: 

 • Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor gebruikers, bewoners en huurders van de sites, verzorgt de dagdagelijkse werking en “community” op het terrein en stemt af met buurtbewoners.
 • Je staat in voor het uitvoeren van een aantal facilitaire taken, zoals zaalreserveringen, gebouwenbeheer, financiële en administratieve opvolging, het onderhouden van contacten met externe leveranciers, het uitwerken van gebruikersreglementen … 
 • Je zet je schouders onder de inhoudelijke exploitatie van de sites: het verzorgen van marketing, communicatie en PR, het onthaal van bezoekers, het uitwerken van producten en pakketten, enzovoort. 
 • Je weet wat er leeft op de site en in de “community”, geeft richting, stimuleert samenwerking en doet suggesties om de werking te verbeteren en implementeert indien nodig een nieuw overleg- en beheerkader.
 • Samen met de partners bewaak je de activiteitenkalender en coördineer je events.
 • Je tilt de site naar een volgend niveau door creatieve ideeën in praktijk om te zetten.
 • In de dagelijkse contacten en de digitale communicatie help je actief mee het cocreatieve gedachtengoed uit te dragen.
 • Je organiseert werkgroepen en/of comités, zit die voor, treedt op als verslaggever en zorgt ervoor dat gemaakte afspraken nageleefd worden. 
 • Je ondersteunt de partners bij het werven van fondsen en subsidies.
 • Je zet een monitoring- en rapporteringssysteem op en beheert dit ook. 
 • Je ondersteunt collega’s die als park- en/of groenmanager op andere - eerder monofunctionele - locaties zoals bedrijventerreinen werken of vervangt hen waar nodig. 

Je bent de perfecte aanwinst voor ons team, want:

 • Je bent een enthousiasmerende en dynamische persoon die graag met anderen in interactie treedt. 
 • Je bent een teamspeler. 
 • Je hebt een klantgerichte houding. 
 • Je bent een vlotte communicator, zowel mondeling als redactioneel. 
 • Je bent een creatieve denker. 
 • Je kan zelfstandig werken en die vrijheid ook daadwerkelijk in creatieve actie omzetten. 
 • Je werkt resultaatgericht, bent flexibel en kan je aanpassen aan veranderende omstandigheden. 
 • Je hebt commercieel en financieel inzicht. 
 • Je werkt ordelijk, nauwgezet en planmatig. 
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden. 

Het potentieel om in bepaalde competenties te groeien, wordt meegenomen om de geschiktheid voor de job te bepalen. 

Wat zijn de voorwaarden? 

 • Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.   
 • Relevante werkervaring is een pluspunt. 
 • Je hebt kennis van de meest gangbare informaticapakketten. 
 • Je beschikt over een rijbewijs B. 

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden. 

Wij bieden jou:

 • Een uitdagende en afwisselende job. 
 • Een bediendencontract voor onbepaalde duur in voltijds dienstverband. 
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen. 
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring.
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een smartphone met abonnement voor telefonie- en dataverkeer. 
 • Een gezonde werkomgeving en een Werkgroep Ontspanning Personeel (WOP) en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen de organisatie zorgen. 

De selectieprocedure

Je bent beschikbaar op volgende dagen:

 • 11/02/2020 vanaf 16u: schriftelijke en mondelinge selectieproef
 • 18/02/2020: assessmentcenter
 • 28/02/2020 om 11u: gesprek met de personeelsdelegatie en beslissing tot aanwerving door de raad van bestuur

Interesse? 

Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste op 19/01/2020 naar directiesecretaresse An Devolder (an.devolder@leiedal.be) en in cc naar algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be) en HR-stafmedewerker Carmen Van der Borght (carmen.vanderborght@leiedal.be). 

----------------------------------------------------------------------

Meewerken aan het verbeteren van de woningkwaliteit? Hou je ervan technische controles uit te voeren en het nodige advies te geven? Neem je graag administratieve taken op? Zin om voor verschillende gemeenten te werken? Dan ben jij de technische medewerker die we zoeken! 

Binnen het intergemeentelijke subsidiedossier Beter Wonen is Intercommunale Leiedal op zoek naar een (m/v/x): 

Technisch administratief medewerker (m/v/x)

De functiecontext

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die een regio van dertien steden en gemeenten dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. 

Het werken aan streekontwikkeling is (onder meer) een antwoord bieden op de uitdagingen rond demografie, zorg, welzijn, armoede, recreatie, cultuur, sport en leefkwaliteit. Het project Beter Wonen speelt dan weer in op alle mogelijke vragen rond huisvesting. Tot het werkingsgebied van het project - en waarin je als technisch administratief medewerker werkzaam bent - behoren de stad Waregem en de gemeenten Anzegem, Avelgem en Spiere-Helkijn. Het project is erkend en wordt gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest. Intercommunale Leiedal is de initiatiefnemer van het project. 

Jouw functie

Als technisch administratief medewerker binnen het intergemeentelijke project sta je in voor volgende taken: 

 • Je voert diverse technische controles uit inzake huisvesting, bijvoorbeeld in functie van de kwaliteit van woningen, leegstand, verwaarlozing of het vaststellen van een tweede verblijf.
 • Je verstrekt basisadvies aan de inwoners van het werkingsgebied, zowel mondeling aan het loket als schriftelijk. Het gaat bijvoorbeeld over informatie rond premies, leegstandsheffing … 
 • Naast het technische werk neem je ook administratieve taken op. Je stelt de nodige verslagen en brieven op, houdt de gemeentelijke registers bij rond leegstand, verwaarlozing, enzovoort. 

Je bent de perfecte aanwinst voor ons team, want:

Je beschikt over de volgende persoonlijke competenties:

 • Sociale en communicatieve vaardigheden: luisterbereidheid, empathie, assertiviteit, geduld, verantwoordelijkheidszin … 
 • Je bent klantgericht. 
 • Je hebt administratieve capaciteiten en bent stipt en zorgvuldig. 
 • Je slaagt erin jouw werk efficiënt te plannen, te organiseren en op te volgen. 
 • Je neemt graag initiatief. 
 • Je hecht veel belang aan discretie, eerbied voor privacy en een respectvolle attitude.

Functiegerelateerde vereisten:

 • Je hebt een degelijke technische kennis van de verschillende technieken in de bouwsector (schrijnwerk, elektriciteit, sanitair, verwarming, vochtproblemen …) of je hebt affiniteit en bent bereid deze kennis te verwerven. 
 • Je hebt een basiskennis van de wetgeving rond de kwaliteitsnormen voor woningen zoals voorzien in de Vlaamse Wooncode, of je bent bereid deze kennis te verwerven. 
 • Je hebt notie van de overige wetgeving rond de thema’s wonen / huisvesting (het grond- en pandendecreet, de huurwetgeving) of je bent bereid deze kennis te verwerven. 
 • Je hebt ervaring met administratieve taken (lijsten beheren, brieven en verslagen opstellen) en kennis van gangbare informaticatoepassingen. 
 • Je begrijpt de context van het werken met en voor overheden. 
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en voldoende kennis van het Frans (faciliteitgemeente). 
 • Aantoonbare ervaring binnen de huisvestingssector is een pluspunt.

Het potentieel om in bepaalde competenties te groeien, wordt meegenomen om de geschiktheid voor de job te bepalen.

Wat zijn de voorwaarden? 

 • Je beschikt over een rijbewijs B. 
 • Je hebt minstens een diploma hoger secundair onderwijs. 
 • De intensiteit (de breedte en de duur) van de ervaring speelt een rol bij de beoordeling van de kandidaturen. 
 • Je bent bereid om deel te nemen aan psychotechnische proeven en bent beschikbaar op de vooropgestelde data van de selectieprocedure. 

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden. 

Wij bieden jou: 

 • Een uitdagende en afwisselende job. 
 • Een contract voor onbepaalde duur in voltijds dienstverband. 
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen.
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring. 
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand. 
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, een smartphone met abonnement voor telefonie- en dataverkeer.
 • Een Werkgroep Ontspanning Personeel (WOP) en andere initiatieven die voor een collegiale sfeer binnen onze organisatie zorgen. 

Meer informatie? 

Op zoek naar een extra woordje uitleg? Neem dan even contact op met onze HR-stafmedewerker, Carmen Van der Borght via 056 24 16 16 of carmen.vanderborght@leiedal.be

De selectieprocedure

Je bent beschikbaar op de volgende dagen: 

 • 08/01/2020 van 17u30 tot 19u: preselectie op basis van schriftelijke selectieproef
 • 14/01/2020 vanaf 16u: mondelinge selectie indien weerhouden na schriftelijke selectieproef (het exacte uur wordt in overleg gepland)
 • 17/01 of 20/01/2020: assessmentcenter
 • 24/01/2020 tussen 11 en 12u: gesprek met de personeelsdelegatie en beslissing tot aanwerving door de raad van bestuur

Interesse? 

Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste op 18 december 2019 naar directiesecretaresse An Devolder (an.devolder@leiedal.be) en in cc naar algemeen directeur Filip Vanhaverbeke (filip.vanhaverbeke@leiedal.be) en HR-stafmedewerker Carmen Van der Borght (carmen.vanderborght@leiedal.be).