Een vleugje historiek

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die deze streek dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven.

Historiek

Leiedal ontstond in 1960 op initiatief van de gemeenten van het arrondissement Kortrijk als intercommunale voor ruimtelijke ordening, economische expansie en reconversie. Ondertussen is Leiedal uitgegroeid tot een zeer veelzijdige dienstverlener, actief op veel domeinen voor de 13 steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem.

Leiedal werkingsgebied

Door haar middelen en expertise te delen via intergemeentelijke samenwerking en (boven)regionale projecten creëert Leiedal maatschappelijke, ruimtelijke, financiële en ecologische meerwaarde op het terrein. Naarmate het takenpakket van de gemeenten steeds uitgebreider en complexer werd, bundelde Leiedal de krachten met andere organisaties en huispartners.

Leiedal liep steeds voorop in de digitale revolutie en heeft in de loop der jaren een sterke werking uitgebouwd rond GIS, ICT, webontwikkeling, e-government en elektronische dienstverlening. Leiedal denkt mee met haar partners en meer dan ooit is het vergadergebouw een trefpunt voor streekinitiatieven en regionale spelers.

Beleidsplan 2020-25

Leiedal werd op de Algemene Vergadering van 28 mei 2019 unaniem verlengd tot eind 2035. Deze beslissing was mede gebaseerd op de principes voor de verlenging geformuleerd in het beleidsdocument ‘Leiedal 2035’.

Aansluitend op de goedkeuring van de verlenging werden in het voorjaar van 2019 reflectiemomenten georganiseerd met de medewerkers, de raad van bestuur van Leiedal, de vennoten, de huispartners, andere interlokale samenwerkingsverbanden en streekpartners. Die reflectiemomenten gingen niet alleen uit van de nota ‘Leiedal 2035’, maar evenzeer van de ambities uit de in 2018 goedgekeurde ‘Regionale ruimtelijke visie’.

Kernbegrippen die daarbij steeds terugkeren zijn: niet meer maar beter met minder, klimaatmitigatie en -adaptatie, deeleconomie en circulariteit, creatief met schaarste gericht op kwaliteit in plaats van kwantiteit, participatie en van onderuit, proactief meewerken aan een horizontale netwerksamenleving.

In deze beleidsnota 2020-2025 verkennen en benoemen we de concrete doelstellingen en acties voor de regio die gericht zijn op de realisatie van de transities beschreven in de nota ‘Leiedal 2035’ en de ambities uit de ‘Regionale ruimtelijke visie’. De concrete doelstellingen en acties voor de regio worden gebundeld in vijf transitielijnen en voor Leiedal vertaald naar de taken en rollen die we binnen onze verschillende werkdomeinen zullen opnemen. De concrete doelstellingen en acties zullen evenwel niet sectoraal maar transversaal en in samenwerking met anderen moeten worden gerealiseerd, willen we de beoogde transities effectief bereiken. Daarvoor hebben we sterke, creatieve, innoverende, tijdelijke of permanente samenwerkingsverbanden nodig met huispartners, bovenlokale besturen, sociale partners en andere middenveldorganisaties. 

 

Download hier ons volledige beleidsplan 2020-25