Wat doen we?

Leiedal kantoren kortrijk inkom

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die deze streek dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. 

Het werkingsgebied van Leiedal omvat Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem.

Door streekontwikkeling geïntegreerder aan te pakken, wil Leiedal een antwoord bieden op de regionale uitdagingen. De intercommunale werkt daarbij hoofdzakelijk op drie inhoudelijke werkdomeinen: Publieke Projectontwikkeling, Ruimte en Leefomgeving, en Mens en Samenleving. 

Publieke Projectontwikkeling

De regio heeft blijvend nood aan een voldoende, gedifferentieerd aanbod aan fysieke ruimte om te ondernemen, kwalitatief en duurzaam ingericht en blijvend goed beheerd. Leiedal ambieert daartoe om tegen 2025 75 ha bijkomende ruimte om te ondernemen op de markt te brengen bestaande uit zowel gronden als opgewaardeerde panden. We zullen daartoe inzetten op een mix van projecten, gemengd, economisch gedifferentieerd, kernversterkend en variërend van schaal. Dat maken we waar via in hoofdzaak reconversie en de realisatie van specifieke strategische plaatsen zoals binnenstedelijke en stationslocaties. Ook erfgoedpanden kunnen een interessante uitdaging vormen voor de creatie van bijzondere ruimtes voor onder meer de creatieve maakindustrie en/of handel. De toekomstige projecten zullen echter in hoofdzaak gemengde projecten zijn met combinaties tussen wonen, werken en handel. 

Ruimte en Leefomgeving

Vanuit de disciplines ruimtelijke planning, stedenbouw en (landschaps)architectuur biedt Leiedal inhoudelijke, procesgerichte en logistieke kennis, advies en ondersteuning in het brede veld van gebouwen en publieke ruimte, energie, mobiliteit, natuur en milieu, onroerend erfgoed, recreatie, kleinhandel, wonen, bedrijvigheid en open ruimte. Die ondersteuning wordt zowel lokaal als bovenlokaal gewaardeerd. Ze wordt ook geregeld als referentie beschouwd voor de zinvolle schaal- en gedachtesprongen die tussen het lokale en het bovenlokale beleid worden gemaakt. 

De laatste decennia is er een verschuiving in de ruimtelijke uitdagingen aan de gang. De puur sectorale aanpak wordt steeds meer ingeruild voor een transversale, geïntegreerde aanpak. Het accent verschuift van het plannen en vergunnen naar het ontwerpend verkennen, de strategische projecten en acties, de begeleiding van de realisatie op het terrein, het beheer en het aangaan van partnerschappen enzovoort.

Tegen de achtergrond van die veranderingen en vanuit de ambitie de transitieobjectieven te behalen, willen we vanuit het werkdomein Ruimte & Leefomgeving de klemtoon leggen op het (mee)maken en beheren van een kwalitatieve ruimte en leefomgeving. 

Mens en Samenleving

Steeds vaker vraagt het ontwerpen, plannen, ontwikkelen en beheren van ruimte en leefomgeving om de betrokkenheid van de burger. Stenen zijn niet te stapelen zonder de maatschappelijke context te (ver)kennen en er mensen bij te betrekken. In die zin zijn ‘bruggen’ te bouwen tussen beleid en burger zowel bij het bedenken, het creëren, het uitvoeren als het gebruiken van onze permanent transformerende omgeving. Daarom moeten we voortbouwen op eerdere initiatieven zoals de burgergerichte intergemeentelijke samenwerking rond energie, mobiliteit, ondernemen, onroerend erfgoed, publieke ruimte of wonen.Ook de huispartners van Leiedal - W13, zuidwest en Logo Leieland - bouwen mee aan deze ‘bruggen’. De eerder opgestarte samenwerking met die huispartners moet de komende jaren verdiept en versterkt worden via het gemeenschappelijk definiëren van concrete projecten die de vooropgestelde transitielijnen (helpen) realiseren.