Intercommunale Leiedal

13 steden en gemeenten ondertekenen burgemeestersconvenant voor klimaatneutrale regio

Datum
Comments

Eind 2013 ondertekenden de 13 steden en gemeenten uit de regio het 'Burgemeestersconvenant' van de Europese Commissie. Dit beleidskader heeft als doel het lokaal energie- en klimaatbeleid te versterken. Gemeenten scharen zich achter de CO2-reductiedoelstelling van de Europese Unie (-20% CO2 tegen 2020) en verbinden zich ertoe om lokaal actie te ondernemen. Leiedal ondersteunt de lokale besturen bij het opmaken van een actieplan, projectregie, kennisuitwisseling en het opzetten van nieuwe interlokale samenwerking.

Op 10 oktober 2014 stelden de burgemeesters hun regionaal actieplan voor om de CO2 met 20% te verminderen. Het is opgebouwd rond 5 icoonprojecten: energiesprong van woningen, openbare gebouwen, openbare verlichting, duurzame mobiliteit en groene energie. U vindt het volledige actieplan hier.

Zuid-West-Vlaanderen, kwetsbaar op energiegebied

Zuid-West-Vlaanderen wil een Europese topregio zijn. Maar de energiekost weegt enorm op onze handelsbalans, jaarlijks tot 1 miljard euro. Dit geld vloeit grotendeels de regio uit. Onze industrie, onze huishoudens en onze mobiliteit zijn energie-intensiever dan het Europese gemiddelde. Dit maakt de regio rond Kortrijk kwetsbaar. Een verhoging van de energieprijzen laat zich onmiddellijk voelen bij burgers en bedrijven.

Door te streven naar een klimaatneutrale regio willen de 13 steden en gemeenten anticiperen op de energietransitie en de klimaatuitdaging die onze welvaart de komende decennia onder druk zet. Deze streek maakte reeds haar huiswerk. Via een ‘regionale energiestrategie’ onderzocht Leiedal, samen met streekactoren, hoe hier mee om te gaan.

Wat is het Burgemeestersconvenant?

Zuid-West-Vlaanderen neemt het voortouw op het vlak van klimaatbeleid. Op 18 oktober 2013 beloofden de 13 steden en gemeenten aan de Europese Commissie hun steentje bij te dragen aan de energie- en klimaatuitdagingen. Europa streeft naar 20% minder CO2, 20% hernieuwbare energie en 20% meer energie-efficiëntie tegen 2020. En tegen 2050 naar minstens -80% CO2-uitstoot. Een gedeelde uitdaging: Europa erkent dat ze haar ambitie niet kan realiseren zonder de lokale besturen, net zoals de lokale besturen zich realiseren dat ze lang niet alle hefbomen in handen hebben om een klimaatneutrale samenleving te realiseren.  
  Het is een krachtig statement dat de burgemeesters van de 13 steden en gemeenten samen het burgemeestersconvenant van de Europese Commissie ondertekenen. Via dit convenant bevestigen ze dat ze de komende legislatuur actie zullen ondernemen. Wat de steden en gemeenten doen op het vlak van woonbeleid, mobiliteitsbeleid, ruimtelijk beleid, facilitybeleid, rond openbare verlichting, enz. kan –en moet- bijdragen aan de realisatie van de klimaatneutrale regio én de Europese energie- en klimaatdoelstellingen.

 

Leiedal coördineert

Het burgemeestersconvenant biedt de 13 steden en gemeenten een kader om het lokaal energie- en klimaatbeleid te versterken, beter te coördineren, geïntegreerd aan te pakken en minder ad-hoc te maken. Leiedal neemt het engagement om haar steden en gemeenten te ondersteunen, als regionale coördinator van het burgemeestersconvenant.

 

De aanpak van Zuid-West-Vlaanderen is uniek in Vlaanderen. We zijn de eerste regio waar de burgemeesters samen beslist hebben om van het Burgemeestersconvenant een regionaal verhaal te maken. Hier nemen de steden en gemeenten zelf, met Leiedal als coördinator, het voortouw.

 Wie is Jos Delbeke?

            

  Jos Delbeke is directeur-generaal voor Klimaat Actie binnen de Europese Administratie. Hij is de enige landgenoot die een dergelijke hoge functie bekleedt binnen de Europese Commissie.

Op vraag van de burgemeester van Zwevegem, Marc Doutreluingne, verzorgde hij een gastlezing in het nieuw Gemeentepunt. Hij beklemtoonde de sleutelrol van lokale besturen in het Europese klimaatbeleid. Gemeenten staan als lokaal bestuur het dichtst bij de burger en vervullen een voorbeeldfunctie.

Info

 

Reacties