Verticaal maakt de cirkel rond

Met het Interreg-project Circ-NSR willen we de Noordzeeregio op weg helpen naar een sterkere circulaire economie (CE). Een scherpe focus en het promoten van betere beheerstructuren zijn daarvoor het belangrijkste instrument. Circ-NSR gaat verder dat het louter uitvoeren van pilootacties. Het project spitst zich liever toe op succesfactoren en mechanieken om aan schaalvergroting te doen, om circulaire oplossingen in de regionale economie over te dragen en te normaliseren, en om publieke en private stakeholders circulair te laten denken.

De focus van Circ-NSR ligt bewust niet op één thema van de circulaire economie, maar op het systematisch capteren van de implicaties voor het beheer en van succesvolle, overdraagbare mechanismen in een brede waaier van projecten en initiatieven, alsook op de piloottoepassingen om deze kennis aan te tonen en beschikbaar te maken.

Ten slotte leidt het project ook tot minder CO2-uitstoot, tot meer engagement en tot een hogere capaciteit van spelers voor de circulaire economie en een groenere Noordzeeregio.

Pilootproject De Stapel, een verticaal circulair bedrijfsgebouw voor gestapelde productie

Intercommunale Leiedal focust met dit project De Stapel, een onderzoek naar een verticaal circulair gebouw voor verticale productie, geënt op het bedrijventerrein Evolis in Kortrijk. Dit baanbrekende onderzoek past binnen de ambities van Leiedal met betrekking tot ruimteneutraliteit.

Als bedrijven ruimte kunnen delen, is er minder ruimte-inname en verhard terrein nodig en kunnen we materialen hergebruiken. Op die manier ontstaan er ook kansen om het landschap rond het terrein verder te ontwikkelen. Maar uiteraard rijzen er ook praktische, bouwtechnische en juridisch-financiële vragen. Leiedal stelde het multidisciplinair consortium TRANS-FALLOW-BC-ARCADIS-CONNECT-RASSCHAERT aan om bouwscenario’s uit te denken, circulaire vraagstukken op te lossen en juridisch-financiële opties tegen het licht te houden. In de loop van 2022 toetsten we deze workshopgewijs af met industriebouwers, bedrijfsleiders, architecten, investeerders en juristen. De resultaten van dit onderzoek en de blauwdruk voor de bedrijventerreinen van de toekomst kun je nalezen via www.leiedal.be/destapel.

Blauwdruk De Stapel

https://northsearegion.eu/circ-nsr/