Data zijn echt óveral. Ze bieden een enorm potentieel om te ontginnen in de digitale transformatie. Ze zijn echter vaak verspreid en versnipperd, niet toegankelijk of moeilijk te ontsluiten. Binnen het Interreg North Sea Region-project Data for All tilt een consortium van 19 partners uit 7 landen de captatie, de analyse en het gebruik van data naar een hoger niveau. Met diensten rond een data-ecosysteem, onderzoek en ambitieuze pilootprojecten faciliteren ze lokale en regionale overheden om de burger beter te bedienen met data. Het eindresultaat: datagedreven service solutions waarin de burger centraal staat én een pak gedeelde kennis en ervaring. 
 

Het project

De organisatorische en technische oplossingen die in het kader van Data for All worden ontwikkeld, zijn gebaseerd op gemeenschappelijke Europese normen en kunnen worden overgedragen aan andere lokale en regionale besturen in de Noordzeeregio en Europa. Transnationaal samenwerken is de sleutel tot succes binnen Data for All. Bijzonder zijn de tandem-partnerschappen, waarbij twee pilootprojecten elk intensief samenwerken op een relevant onderwerp.

De pilootpartners verkennen duurzame en innovatieve aanpakken in drie basisprojectdimensies:

  • Technologie
  • Organisatie
  • Regulering / Ethiek

Het doel is om een gemeenschappelijk begrip te creëren dat de pilots zal inspireren en hen in staat zal stellen om strategieën te ontwikkelen en concrete gebruiksvoorbeelden in hun regio's te testen. De pilootprojecten worden uitgevoerd in het brede spectrum van gemeentelijk gegevensgebruik, bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit, klimaatneutraliteit of economische ontwikkeling.
 

Doelen

Het algemene doel is een digitaal uitwisselings- en opleidingsplatform. Deze zogeheten "D4A-roadmap" is een innovatief hulpmiddel voor digitale kennistransfer dat steden, gemeenten en regionale autoriteiten een intuïtieve, stapsgewijze handleiding biedt voor het initiëren, plannen, uitvoeren en monitoren van 'datadriven' regionale ontwikkeling en levering van openbare diensten.

Meer info kan je binnenkort vinden op de officiële website van Data for All.
 

Bezoek de website

 

Meer info

Dit project loopt van 1/10/2022 tot 31/12/2025. Het totaalbudget is € 5.604.109, waarvan subsidies Interreg North Sea: € 3.362.466

Projectleider 

Intercommunale Leiedal 

Partners

  • België: Intercommunale Leiedal, Stad Kortrijk, Vives
  • Denemarken: Gemeente Vejle, Vimento
  • Duitsland: atene KOM, Universiteit Oldenburg, KielRegion, Heinrich Böll Foundation Schleswig-Holstein (HBF), German Aerospace Center (DLR)
  • Frankrijk: Brest Métropole, Brest'aim
  • Nederland: Provincie Drenthe, Gemeente Emmen, NHL Stenden University of Applied Sciences, Campus Emmen
  • Noorwegen: Universiteit van Stavanger, Eigersund Industry and Port
  • Zweden: Gemeente Kungsbacka, Universiteit van Göteborg