De snelweg als motor van een regionale ontwikkeling

50 jaar e17 historische foto

De snelweg als motor van een regionale ontwikkeling

Na de economische crisis van 1950 werden talloze ambitieuze plannen opgesteld voor de economische heropleving van de regio Kortrijk. Twee ruimtelijke figuren speelden hierin een belangrijke rol: de autosnelweg en de bedrijvenparken. Een optimale bereikbaarheid en een aangepaste zone voor industriële activiteiten moesten internationale bedrijven over de streep trekken om naar de regio te trekken. De regio miste echter het momentum van de naoorlogse buitenlandse investeringen. De meeste vestigingen op de bedrijvenparken waren dan ook herlocalisaties van lokaal gegroeide bedrijven, waarvan vele uitgroeiden tot belangrijke wereldwijde exporteurs. Buitenlandse investeringen waren misschien niet naar de regio afgezakt, maar dat had niet belet dat de regio, versterkt met een autosnelweg, zelf naar de wereld was toegereisd. In het zog van die dynamiek werd uiteraard ook het woonbestand verder uitgebouwd en werden regionale voorzieningen ontwikkeld (bv. Kortrijk Xpo, de Gavers,…). Lokale bedrijven en burgers genoten zo van de socio-economische ontwikkelingen die de E17 met zich meebracht.