De context

In oktober 2017 ging de burenpremie in Vlaanderen van start: een premie voor projectbegeleiders die een aantal woningen (minstens 10 in één gemeente) collectief begeleiden om ze energiezuinig te maken. De projectbegeleider ondersteunt de burger bij het realiseren van energiebesparende investeringen en neemt daarbij zoveel mogelijk taken uit handen van de burger, zoals de energetische doorlichting van de woning, de timing, advies over de energierenovatie en plan van aanpak, hij maakt een meetstaat op, zoekt aannemers, zorgt voor de werfopvolging en administratieve ondersteuning inzake premieaanvragen en financiering …

Binnen Empower willen we vanuit de werking van de RenovatieCoach de uitrol van de burenpremie op het terrein ondersteunen en bij uitbreiding ook andere collectieve renovatieprojecten aanmoedigen. Het project Buurkracht in Nederland is hiervoor een inspiratiebron. 

 

Lees meer

logo empower