HeatNet

Banner heatnet

HeatNet NWE gaat de uitdaging aan om de CO2-uitstoot in Noordwest-Europa te verminderen door het creëren van een geïntegreerde transnationale NWE-aanpak voor de levering van hernieuwbare en koolstofarme warmte (incl. afvalwarmte) aan woon- en bedrijfsgebouwen. Stadsverwarming en -koeling vergemakkelijkt energie-efficiëntie, minder CO2-uitstoot en een groenere economie. 

Het project heeft tot doel 6 lokale stadsverwarmings- en koelingsnetwerken (DHC) te ontwikkelen en te testen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Frankrijk en Nederland.

 

Kom hier meer te weten over dit project

 

Ontdek onze visie op warmtenetten