Schoolvoorbeeld van reconversie

In 2019 rinkelde de bel voor het laatst in de jongensschool van Geluwe. Veel Geluwnaren hebben een emotionele band met de oude school. Logisch dat de herontwikkeling ervan hen dan ook enigszins zorgen baart. Dat is Wervik niet ontgaan, en daarom heeft de stad ervoor gekozen om samen te werken met intercommunale Leiedal. Die heeft de nodige ervaring om inwoners nauw betrokken te houden bij de toekomstplannen van de school. 

De stad en Leiedal kiezen in de eerste plaats voor een project van ‘samen bouwen’. Dat betekent dat een groep gezinnen van de jongensschool een besloten woonerf maakt, samen met de stad en de intercommunale. De school wordt dan opgesplitst in wooneenheden met, waar dat kan, collectieve faciliteiten zoals parkeerplaatsen, een fietsenstalling, tuinberging etc. Alles bij mekaar een heleboel banken vooruit.

Eind vorig jaar polsten stad en intercommunale een eerste keer naar de interesse, via een onlinebevraging toonde intussen een tiental gezinnen interesse. Op dinsdag 9 mei volgde een tweede infomoment met verdere toelichting en kennismaking, getuigenissen van bewoners uit gelijkaardige projecten. Nu gaan we op zoek naar een trajectbegeleider, die samen met kandidaat-samenbouwers de puzzel zal opstarten om te komen tot een ontwerp waarin de wensen uit het masterplan van de stad Wervik en de noden van kandidaat-bewoners verenigd worden. 

Voel jij ook kriebels om kennis te maken met dit nieuwe woonproject in hartje Geluwe. Meld je dan gauw aan via de knop hieronder, dit houdt geen enkele verplichting in.

 

Interesse?

pasfoto stijn vannieuwenborg leiedal

Stijn Vannieuwenborg
projectmanager strategische & reconversieprojecten

Joran Lombahe Jus'Have

Joran Lombahe Jus'Have
stedenbouwkundig ontwerper