Kernversterking door innovatie

De Provincie West-Vlaanderen, OC West en Leiedal en Unizo West-Vlaanderen willen met dit project de katalysator zijn voor sterke kernen in alle West-Vlaamse steden en gemeenten.

 

Detailhandel is de motor van een sterke kern, maar lang niet alle ondernemers zijn klaar voor de vele trends en veranderingen die het retaillandschap grondig hebben hertekend. In vergelijking met 2008 zijn er maar liefst 20,5% minder zelfstandigen. Het aantal ketens daarentegen is gegroeid met bijna 38%. De voorbije tien jaar tekende de kleinhandel voor meer dan 1.000 faillissementen. We willen met dit project inzetten op kernversterking door te sturen naar een kwalitatief winkelaanbod en handelsapparaat.

Met dit vraaggedreven project willen we, samen met lokale besturen, handelaarsverenigingen, lokale handelaars en andere actoren, deze negatieve trend counteren en het ondernemerschap en vooral de vernieuwingsnood van de handelskernen en de lokale ondernemers stimuleren (met een focus op detailhandel) en hen zo klaarstomen voor de toekomst die in feite al onze dagelijkse realiteit geworden is. We willen m.a.w. van de lokale ondernemers experten maken in beleving, vakkennis, innovatie, toekomstgericht denken, digitalisering en anders-denken vanuit de filosofie dat we van West-Vlaanderen een performante, ondernemingsvriendelijke en exponentiële provincie willen maken; met de nodige aandacht voor lange termijn-oplossingen.

Dit alles met het oog op het creëren van sterke én coherente handelskernen in de West-Vlaamse steden en gemeenten; naar analogie met de missie en visie van West Deal en de startnota van de GTI West-Vlaanderen.