Klimaatmanifest

foto klimaatmanifest

Klimaatneutraliteit tegen 2050: dat is de ambitieuze klimaatdoelstelling van Intercommunale Leiedal en de 13 steden en gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen. Binnen het strategische project ZeroRegio werkte Leiedal een aantal prioritaire klimaatacties uit, die op korte en langere termijn gerealiseerd moeten worden. Die denkoefening mondde uit in het Klimaatmanifest, dat de aanzet vormt voor realisaties die gedragen worden door zowel de inwoners van de regio, als door landbouwers, natuur- en andere verenigingen en beleidsmakers op lokaal, interlokaal en bovenlokaal niveau. 

Ook jij kan het manifest ondertekenen: hoe meer handtekeningen, hoe sneller de acties gerealiseerd kunnen worden! 

 

Onderteken het manifest!