Intercommunale Leiedal en de stad Menen werken samen aan een transformatieproces van de transportzone LAR van een puur transportcentrum naar een modern logistiek bedrijvenpark. Om tot een volwaardige transformatie te komen en gepast in te spelen op de nieuwe noden op het vlak van dienstverlening, mikken we op de realisatie van een Business Center & Facility Block. 

Binnen het douanegebouw, waarvan een gedeelte van de entrepotruimte reeds geruime tijd geen functie meer kent (360m²), richt de stad Menen een Business Center in. Daarbij aansluitend zal Leiedal als copromotor een Facility Block oprichten ter hoogte van de centrale parking. Deze Facility Block moet op termijn een rustplaats worden voor lokale en internationale truckers, waar aan hun noden aangepaste voorzieningen aanwezig zijn.

Leiedal en de stad Menen kunnen rekenen op financiële ondersteuning vanuit Europa (EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en vanuit de Vlaamse overheid (Vlaio, Hermesfonds). Op die manier wordt 290.411,09 euro of 70% van de geraamde kostprijs van 414.871,70 euro gesubsidieerd.

Business Center

Creatie kantoorruimte met gedeelde voorzieningen met het oog op de aantrekking van hoogwaardige logistieke profielen.

Bouwheer: Stad Menen, Grote Markt 1, 8930 Menen

Facility Block

Sanitaire voorzieningen op de centrale parking van LAR-Noord.

Bouwheer: Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk