LocusFocus: datagedreven locatieadvies voor ondernemers met een ruimtevraag

Uitdaging: ondernemers met een ruimtevraag begeleiden naar de juiste locatie op basis van data

 

- Een doordacht datamodel ☑

- Een gebruiksvriendelijke tool om locaties te scoren ☑

- Een adviesscore en uitgebreid rapport, de score wordt verkregen door ruimtelijke data en ondernemingsinfo slim te combineren ☑

 

Enter LocusFocus. Doe meteen zelf de test via www.locusfocus.be

LocusFocus biedt datagedreven locatieadvies voor ondernemers met een ruimtevraag. De tool is een absolute meerwaarde voor adviesverleners zoals verweefcoaches, omgevingsambtenaren en ambtenaren lokale economie om snel en onderbouwd advies te formuleren over hoe geschikt een locatie is. De score wordt verkregen door ruimtelijke data en ondernemingsinfo slim te combineren. 

De POM Vlaams-Brabant, het autonoom provinciebedrijf VERA en Intercommunale Leiedal ontwikkelden, met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, het datamodel en de bijhorende tool om locaties te scoren ten opzichte van elkaar. De adviesscore en uitgebreid rapport helpen de ondernemer in zijn zoektocht naar een geschikte locatie. LocusFocus bevordert bovendien het ondernemingsvriendelijk klimaat door lokale en provinciale besturen te begeleiden naar een datagedreven beleid.

Download hier de presentaties van het slotevent op maandag 20 maart 2023:

Logo POM Vlaams-Brabant
Logo VERA
Logo Leiedal

 

Data zijn alomtegenwoordig en bieden een enorm potentieel. Ze zijn echter vaak verspreid en versnipperd aanwezig, beschermd door privacyregels en veelal moeilijk te ontsluiten. LocusFocus maakt het concept ‘data’ concreet en past de informatie hieruit toe in een applicatie die gericht is op slim locatieadvies vanuit lokale overheden aan bedrijven en ondernemers. 

Adviesverlening inzake de vestiging van ondernemingen wordt een steeds grotere uitdaging. Ruimte wordt beperkter en met deze tool trachten de initiatiefnemers zich daarop voor te bereiden. Ondernemen in de kern, verweving, verdichting en ontharding maken deel uit van strategische visies op zuinig ruimtegebruik in lokale, regionale en Vlaamse beleidsplannen. LocusFocus brengt data samen in een informatiemodel dat de basis vormt voor een gebruiksvriendelijk en toegankelijk platform om slimmer locatieadvies aan bedrijven en gerichte beleidsvoering binnen lokale besturen te stimuleren. 

Dankzij dit platform kunnen ondernemers ook zelf beroep doen op relevante, verrijkte data en informatie in functie van hun locatievraag. Elk bedrijf is uniek en bijgevolg is elk ruimte- en locatievraagstuk dat ook. Dankzij de gebruiksvriendelijke tool en de koppeling ervan met verfijnde data en scoringsinstrumenten kunnen adviserende instellingen - zoals lokale overheden en intercommunales - een grote toegevoegde waarde bieden aan de hand van snel, transparant, accuraat en onderbouwd locatieadvies. 

De POM Vlaams-Brabant, Leiedal en VERA konden dit project realiseren dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Zowel Europa als Vlaanderen subsidiëren dit project voor 40%, elk voor een bedrag van maximaal 222.042,83 euro. Dit project is 1 van de 8 geselecteerde projecten waarbinnen lokale overheden de mogelijkheid krijgen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken met behulp van digitale data en innovatieve technologie.

pasfoto bieke blauwblomme

Bieke Blauwblomme
programmamanager digitale transformatie