Avelgem staat anno 2022 voor heel wat ruimtelijke uitdagingen. Uitdagingen die elders in Vlaanderen, en bij uitbreiding in België en Europa, terugkeren: het terugdringen van verharding, het belang van blauwgroene elementen in de kernen, leefomgevings- en luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, enzovoort. Het aanpakken van deze uitdagingen heeft een ruimtelijke impact, die eerst onderzocht moet worden voor er tot actie wordt overgegaan. Laat dat nu precies de bedoeling zijn van het masterplan voor Avelgem. 

In 2021 ging de gemeente aan de slag met het masterplan voor het centrum. Een online-enquête die maar liefst 300 keer werd ingevuld, legde de prioriteiten van de Avelgemnaren bloot. Die prioriteiten vormden de basis voor een eerste ontwerpsessie. In het najaar legde de gemeente de resultaten van die ontwerpsessie opnieuw aan haar inwoners voor: zowel digitaal als op een infomoment stroomden de positieve, minder positieve of bezorgde reacties binnen. 

Aan de hand van die opmerkingen werden de plannen een tweede keer aangepast. Zo was er de pertinente vraag naar het behoud van het aantal parkeerplaatsen, waar de gemeente aan tegemoetkwam. Ook de nieuwe volumes aan het Daniël Vermandereplein werden herbekeken: we stonden extra stil bij de afstand tot de Sint-Martinuskerk en het zicht vanuit de woningen in de Leopoldstraat. Het finale ontwerp met alle andere aanpassingen kun je hier nakijken. 

Nu zijn de dorpen van Avelgem aan de beurt. Een eerste ontwerpworkshop staat komende zomer gepland, maar eerst willen we opnieuw jullie mening. Vul de online-enquête in tegen zondag 15 mei via de knop hieronder, en bouw zo met ons mee aan de toekomst van Avelgem en zijn dorpen. 

pasfoto merel goossens leiedal

Merel Goossens
ruimtelijk planner / projectcoördinator RE/SOURCED