Hoe moet Avelgem er over pakweg 15 jaar uitzien? Samen met Leiedal werkt de gemeente de komende twee jaar aan een masterplan voor de vijf kernen: in eerste instantie komt Avelgem aan de beurt, in 2022 volgen Bossuit, Outrijve, Waarmaarde en Kerkhove. 

Uit eerdere studies komen vaak dezelfde overkoepelende thema's naar voren. Avelgem is een van de grotere Zuid-West-Vlaamse gemeentes aan de Schelde, en toch is er weinig leven in de kern. Een grote oorzaak voor dat gebrek aan beleving en ontmoeting is het feit dat de kern doorkliefd wordt door twee gewestwegen, parallel met de Schelde. Die Doornikse- en Oudenaardsesteenweg kunnen niet zomaar worden weggetoverd, maar de verkeersaders kunnen wel naar de achtergrond verdwijnen als we de relatie van de kern met de Schelde bevorderen. Anders gezegd: de kern en de achterliggende Schelde(meersen) moeten nauwer met elkaar worden verbonden. 

Eén manier om dat te bekomen, is de wijken beter te verbinden met de Scheldemeersen. Dat kan via trage doorsteken die de gewestwegen veilig en leesbaar kruisen, bijna loodrecht op de meersen. We moeten ook inzetten op een veilig en kwaliteitsvol wandel- en fietsnetwerk, op zoveel mogelijk plaatsen gescheiden van het gemotoriseerde verkeer. De relatie met de Scheldemeersen kunnen we versterken door meer groen en blauw in het centrum te brengen. Meer planten en waterelementen maken de kern levendiger en leefbaarder. Ze brengen rust in de omgeving waar het aangenaam vertoeven is. Daarenboven is een dorp met veel groene straten, groene doorsteken en groene parken beter voorbereid op de klimaatuitdagingen van de toekomst.

Tijdens de eerste ontwerpsessie werden al enkele voorstellen uitgetekend voor de ontwikkeling van dat groene fiets- en wandelnetwerk. De ontwerpplannen en jullie feedback kun je hieronder digitaal bekijken. Tijdens een tweede ontwerpsessie eind november worden de plannen nog eens herwerkt en verfijnd. Begin 2022 hopen we de definitieve plannen aan alle inwoners te kunnen voorstellen. Daarna herhalen we het volledige traject nog eens voor Bossuit, Outrijve, Waarmaarde en Kerkhove. 

 

Presentatie infomoment 19 oktober 2021

Merel Goossens

Merel Goossens
stedenbouwkundig ontwerper