Lokaal Klimaatproject

afbeelding lokaal klimaatproject

De deelmobiliteit in Zuid-West-Vlaanderen een duwtje in de rug geven, en zo de klimaatuitdagingen aanpakken. Daarvoor slaan Intercommunale Leiedal, Autodelen.net en verschillende steden en gemeenten de handen in elkaar.

Op 1 augustus 2019 startten de partners het Lokaal Klimaatproject Regionale uitrol Deelmobiliteit op, met de steun van de Vlaamse minister van Omgeving.

In het project willen Leiedal en Autodelen.net samen met de gemeenten deelmobiliteit zo breed mogelijk verspreiden in de regio en daarmee zoveel mogelijk inwoners bereiken. Vandaag zijn deelauto’s en deelfietsen immers nog lang niet overal binnen handbereik.

Door samen te werken over de gemeentegrenzen heen kan het aanbod aan deelauto’s en deelfietsen sneller groeien, ook in kernen buiten de stad. Om het bestaande en nieuwe aanbod aan deelwagens en fietsen in de verf te zetten, wordt tegelijk een regionale communicatiecampagne gelanceerd. Onder de noemer “Mobiliteit is delen” zal auto- en fietsdelen onder meer aan de hand van infosessies gepromoot worden, in de hoop van deelmobiliteit het nieuwe normaal te maken. 

Ontdek de mogelijkheden: