De MobiliteitsCoach, ooit al van gehoord? Wie is dat en wat kan hij precies voor mijn bedrijf, stad of gemeente betekenen? Het antwoord op deze vragen is exact wat je op deze pagina en binnen het project Mobility Makers kunt verwachten. Eind 2023 werd Leiedal door zusterstreekintercommunale en lead partner Igemo uitgenodigd om deel te nemen aan het project. Voor Leiedal een uitgelezen kans om de werking van de MobiliteitsCoach breder kenbaar te maken en verder uit te bouwen. 

De geboorte van de MobiliteitsCoach

De MobiliteitsCoach werd in 2019 door Leiedal in het leven geroepen om een antwoord te bieden aan de nood aan begeleiding van bedrijven bij de omslag naar duurzamere mobiliteit. Tot juni 2022 werd de werking van de MobiliteitsCoach uitgetekend en getest in een aantal pilootcases, wat samen ging met de uitwerking van enkele handig tools, zoals het Mobiliteitsdashboard. 

Binnen Mobility Makers willen we die tools en de werking van de MobiliteitsCoach verder uittesten op onze regionale bedrijventerreinen. Daarnaast willen we de inzet van een MobiliteitsCoach ook in andere contexten uitproberen, bv. bij woonprojecten. Kortom: nieuwe tools ontwikkelen, de werking van de coach optimaliseren en bestaande tools zoals het Mobiliteitsdashboard scherper stellen, dat zijn onze doelstellingen binnen dit project. 

Tot slot is het ook de bedoeling om tot een businessmodel te komen, waardoor de dienstverlening van de MobiliteitsCoach bestendigd kan worden, en samenwerkingen op te zetten met kennispartners, lokale en bovenlokale overheden om de werking te verankeren in het algemene beleid. 

Bedrijven overal bereikbaar en nabij

Het project past perfect binnen de beleidsvisie van Leiedal. Via de transitielijn bereikbaar en nabij wordt immers ingezet op de modal shift naar meer duurzame mobiliteit. Inzetten op het begeleiden en ontzorgen van organisaties en bedrijven in functie van meer duurzame woon-werkverplaatsingen is een van de operationele doelstellingen die aan deze transitielijn gekoppeld zijn. Ook binnen het regionale mobiliteitsplan van de vervoerregio Kortrijk is (ondersteuning bij) gedragsverandering in functie van een duurzame modal shift een belangrijk element. 

Het project Mobility Makers heeft een looptijd van 4 jaar (48 maanden), van 1 november 2023 tot en met 31 oktober 2027. 

 

Officiƫle projectwebsite

logo interreg NSR mobility makers
leiedal
logo mobiliteitscoach

pasfoto aurelie van obbergen leiedal

Aurelie Van Obbergen
ruimtelijk planner / mobiliteitsdeskundige

pasfoto thibault moerkerke

Thibault Moerkerke
ruimtelijk planner / mobiliteitscoach