Modernism for the Future - Administrative Building of the Municipal Committee of the Communist Party - White Space in a White House - Erich Weiss

MoFu - The administrative building of the Municipal Committee of the Communist Party

A White Space in a White House – een witte ruimte in een wit huis - is een eerbetoon aan de emblematische tentoonstelling ‘A White Space in a White Space’ van Stano Filko, Miloš Laky en Ján Zavarský in het House of Arts in Brno in 1973. De installatie van een billboard buiten en interventies binnen in het gebouw, gepaard met een gratis publicatie en een experimentele film. Het was een van de belangrijkste exposities in de geschiedenis van de moderne kunst in Tsjechië. De drie artiesten lieten de sfeer van wetenschap en technologie achter zich om te streven naar een ruimtelijke beleving van de kleur wit, en om het schilderen gelijk te stellen aan een mystieke ervaring. Geheel onpersoonlijk werden voorwerpen en materialen (kartonrollen, vilt…) wit geschilderd. Het werd gezien als een overstijging van de grenzen van de objectieve wereld.

Het toonaangevende kunstexperiment is mijn inspiratie voor de interventies die ik wil doen in de binnen- en buitenruimte van het ‘Witte Huis’ in Brno. Ik denk aan minimale witgeschilderde interventies aan de binnenkant en een wit aanplakbord aan de buitenkant van de bioscoopruimte.

Sommige ingrepen zullen geïnspireerd zijn op de copyleftinstructies van de conceptuele kunstenaar Lawrence Weiner. De interventie is ook een eerbetoon aan de beroemde ingreep van Yves Klein in twee andere zinnebeeldige modernistische gebouwen, Haus Lange en Esters, waar hij zijn ‘lege’ witte kamer creëerde. Je kunt het zien als een eigentijdse versie van de originele tentoonstelling en een hommage aan de architecten van het gebouw. Zij zijn erin geslaagd een schitterend wit modernistisch meesterwerk neer te zetten, dat zijn karakter en onafhankelijkheid heeft weten te bewaren onder alle ingrijpende functiewijzigingen die het gebouw in zijn korte geschiedenis heeft ondergaan.

Er zal een soort manifestachtige publicatie/flyer worden gedrukt met beelden van de interventies, die samen met een essay gratis wordt verdeeld onder het publiek. Een experimentele documentairefilm maakt het project af. Wit, gehuldigd als een teken van eeuwigheid.

MoFu Erich Weiss

Erich Weiss, geboren in Waregem, woont en werkt in Barcelona en Gent.

Meer over Erich Weiss en het project / More about Erich Weiss and the project

A WHITE SPACE IN A WHITE SPACE is the title of one of the most important exhibitions in the history of Modern art in the Czech Republic. This joint initiative of three artists—Stano Filko, Miloš Laky, and Ján Zavarský—left behind the sphere of science and technology in order to reach a spatial experience of the color white, and to equate painting to a mystical experience.

White paint was applied, without any personal gesture, onto various objects and materials (i.e., carton tubes, felt)—it considered as a sign of transcendence beyond the the boundaries of the objective world. The exhibition was shown in Brno in 1973.

This emblematic art experiment serves as inspiration for the interventions I plan for the the indoor and outdoor space of the White House building of Brno.

My idea is to make minimal white painted interventions in the interior spaces and to install a white billboard on the outside of the cinema space outside. Some of them will be inspired on copyleft instructions by conceptual artist Lawrence Weiner. The intervention is also a tribute to Yves Klein’s famous intervention in another emblematic modernist building, Haus Lange/Esters, where he created his ‘Empty’ white room. It is like a contemporary version of the original exhibition and serves also as a tribute to the building’s architects, who managed to construct a splendid white modernist masterpiece, that is capable to maintain its character and independence under all radical changes in function it suffered in its short history.

A kind of manifesto-like journal/flyer will be printed containing images of the interventions and an essay and will be distributed for free to the audience. An experimental documentary film will complete the project. White celebrated as a sign of eternity.

Logo Modernism for the Future