MoFu - Officer's Club Kaunas - The Myth of the Club - Malgorzata Maria Olchowska

MoFu - Kaunas Officer's Club

Wat gebeurt er met dit gebouw als we alle historische lagen en decoratie weghalen? Zullen de mensen zich er nog mee identificeren? Zullen ze het nog herkennen? Dit project zet vraagtekens bij het ontstaan van mythes door middel van architectuur. En bij wat er overblijft als dat mythische laagje is verdwenen.

Eerst moeten we de mythes definiëren en catalogiseren en dan nieuwe bouwkundige tekeningen en modellen maken ontdaan van alle mythe. Zo zien we de echte waarde van de architectuur van de officiersclub: de schoonheid van zijn bijzonder architecturale gevel, de grootse ruimtes en zijn technologische vernuft. Het gebouw is naakt. Wordt het nog steeds bewonderd? Willen de mensen zich er nog steeds mee identificeren? Het hangt er maar van af hoe het nieuwe object wordt weergegeven. Dat is een eerste idee dat moet worden uitgediept.

Het project De Mythe van de Club bekijkt het officiersclubgebouw nadat alle mythologische en historische lagen zijn gestript. Wat er overblijft, is ‘pure’ en neutrale architecturale ruimte die kan worden samengevat in compositie, proporties, materialen en details.

MoFu - Malgorzata Maria Olchowska

Meer over Malgorzata Maria Olchowska en het project / More about Malgorzata Maria Olchowska and the project

What happens to this building if we take all the historical layers - decorations- away? Will the inhabitants still identify with it? Will they recognise it? This project questions the production of myth by means of architecture. And what is left when the layer of myth is not there any more. 

So first thing would be to define the myths, to catalogue them, and to make a new set of architectural drawings and models where the myths are not present. This allows us to see the real values of the architecture of the Officer’s Club: beauty of its very tectonic facade, grand spaces, technological inventions. The building is naked. Would it still be idolised? Would people still like to identify with it? My answer to this question is that it depends how the new object is being represented. This is just a first idea which needs to be further developed.

The project Myth about the Club looks at the Ramove building after taking all the mythological and historical layers off the building. What is left is ‘pure’ and neutral architectural space, that might be summarise by: composition, proportions, materials and details.

Logo Modernism for the Future