2020: Grond voor positieve cijfers

persmoment de pluim zwevegem verkoopcijfers

Uitdagend. Dat is wel hét understatement van het jaar als het over 2020 gaat. We hebben het met zijn allen aan den lijve ondervonden. Niet alleen moesten we in ons ‘kot’ blijven, ook de economie kwam tot een stilstand. Het was voor veel bedrijven vechten om het hoofd boven water te houden en tegelijk durven zichzelf opnieuw uit te vinden. Vaak met succes. Innovatie drijft boven in crisismomenten en dat was nu niet anders. De positieve balans van een bewogen jaar.

de pluim zwevegem

Leiedal op koers met verkoop van 9,3 ha bedrijventerreinen

Ook Leiedal ontsnapte niet aan de gevolgen van de economische impasse. Tijdens de eerste lockdown in maart drukten de ondernemers de pauzeknop in en legden aannemers noodgedwongen het materieel neer. Offertes voor nieuwbouwrealisaties sijpelden slechts mondjesmaat door en de banken screenden nieuwe investeringsdossiers met argusogen. Dat leidde tot verregaande vertragingen in het beslissingstraject van de ondernemer, iets wat Leiedal steunde door zich soepel op te stellen en de deadlines achteruit te schuiven.



En toch. Eind 2020 kunnen we zeggen dat de luwte slechts stilte voor de storm was. Vanaf september ontketende zich een wervelwind van ruimteaanvragen en barstte de vraag naar aankoopverbintenissen en akten los. In die gunstige luchtstroom zette Leiedal alle zeilen bij om voor het jaareinde toch nog 24 verkopen te verzilveren, verdeeld over 9 bedrijventerreinen op grondgebied van 7 van de 13 Leiedalgemeenten. Het Decauvillepark in Marke trok resoluut de sprint. Daar zijn sinds de verkoop begin dit jaar is opgestart al 6 percelen verkocht en over alle andere percelen wordt onderhandeld. Marke wordt op de hielen gezeten door Deerlijk, waar 7 ondernemers op De Spijker hun nieuwe thuis zullen vinden. Ook op de uitbreiding Kortrijk-Noord II, het Beneluxpark en De Pluim gingen de laatste percelen al van de hand. Alles bij mekaar goed voor 9,3 hectare aan bedrijventerreinen in 2020 verkocht, een lichte stijging ten opzichte van 2019 met 8,6 ha.

 

Voorraden en toekomstige ontwikkelingen

Mooie cijfers, maar hoe zit het met de voorraad? Leiedal wil vooral haar rol blijven spelen als aanbieder van ruimte voor bedrijventerreinen in haar werkgebied en blijft daarom investeren in ruimte om te ondernemen.

Leiedal heeft nu nog 11 hectare bouwrijpe bedrijfsgronden in huis, waarvan al op 7 ha een aankoopoptie genomen is. Die voorraad zal de eerstkomende jaren aangroeien met nog eens een kleine 10 hectare. In 2021 start de verkoopspromotie van de kmo-zones De Pluim in Zwevegem en de site Bramier in Lauwe. In Anzegem starten de infrastructuurwerken op de Voerman, in Waregem op de kmo-zone Mirakel. Op Emdeka in Bellegem komt er nog een uitbreiding en in het Nieuw Transfogebouw in Zwevegem zijn grondige renovatiewerken gestart, want daar komen unieke, eigentijdse kantoren.

Op iets langere termijn zit de realisatie van circa 50 hectare extra bedrijfsgrond in de pijplijn met de reconversie van de Isocab-site in Bavikhove, de uitbreiding van Evolis op grondgebied Harelbeke en de realisatie van het regionaal bedrijventerrein Blauwpoort in Waregem. Leiedal waarschuwt wel dat er een grote vraag is naar percelen groter dan 5000 m².

 

Ruimteneutraliteit en kernversterking

Met de reconversieplannen voor de sites Bramier, de Voerman, Mirakel, Transfo en Treurniet in Bavikhove (ex Isocab) zet Leiedal bovendien een goede stap om haar ambitie waar te maken om tegen 2040 100% van de ruimte om te ondernemen te realiseren obv ruimteneutraliteit. Van de vooropgestelde 80% tegen 2025 van de uitgifte van lokale bedrijventerreinen (KMO’s) is nu al 70% gerealiseerd.

 

Leiedal richtte haar aandacht in 2020 ook op binnenstedelijke kantoorontwikkeling en kocht 2500m² vloeroppervlakte in de Rijselstraat en Jan Persijnstraat om ruimte te realiseren voor ondernemen in de stadskern. Leiedal komt hiermee tegemoet aan haar visie rond kernversterking.

Published on 12/15/2020 - 15:24