Boren naar warmte voor Campus Wevelgem

Wevelgem - Campus Wevelgem - BEO veld - persmoment

Lokaal geproduceerde hernieuwbare energie is belangrijk voor het klimaat maar ook om een antwoord te bieden op de energiecrisis en minder afhankelijk te zijn van gas en andere fossiele brandstoffen. Leiedal wil hier een voortrekker in zijn en verenigde publieke en semi-publieke partners in Wevelgem in een uniek samenwerkingsverband. Samen zullen ze zowel bestaande als nog te bouwen gebouwen in de campusomgeving in het centrum van Wevelgem collectief fossielvrij verwarmen op basis van geothermie. “Via 112 boorgaten van maar liefst 60 meter diep wordt in de winter warmte en in de zomer afkoeling opgepompt uit de grond,” klinkt het bij Leiedalvoorzitter Wout Maddens.

Warmte uit de bodem

Dankzij Europese subsidies en in samenwerking met een aantal belangrijke lokale partners, legt Leiedal in de campusomgeving in Wevelgem een collectief BEO-veld aan. Via een warmtenet op lage temperatuur zal dit een aantal grotere gebouwen verwarmen en afkoelen. Het gaat onder meer om het Sociaal Huis, de gebouwen van het Katholiek Basisonderwijs Guldenberg en van het woonzorgcentrum Sint-Camillus. De term BEO-veld komt van Bodem Energie Opslag waarbij de warmte die in de zomer opgeslagen wordt in de bodem tijdens de winter gebouwen kan verwarmen. Net omdat de temperatuur van het netwerk maar 15 tot 21 graden bedraagt, kan het in de zomer ook gebruikt worden voor passieve koeling waarbij het water zonder aanpassingen door de leidingen stroomt. Op dit moment is de firma Climadrill de in totaal 112 gaten van 60 meter diep aan het boren.

Wevelgem - Campus Wevelgem - BEO veld - persmoment

Fossielvrij richting energieneutraal

Geothermie is een belangrijke bron voor fossielvrije verwarming en past dan ook perfect in de klimaatambities van zowel Leiedal als de gemeente Wevelgem. In de Leiedalregio tekenden de 13 burgervaders het Burgemeestersconvenant voor 40% minder CO2 tussen 2005 en 2030. Het einddoel is een energieneutrale regio te worden tegen 2050. Voorzitter Wout Maddens legt uit: “Met de ruimtelijke energiestrategie uit 2020 becijferde Leiedal hoe de regio die doelstellingen kan halen. Heel wat kansen voor hernieuwbare energie en duurzame warmte werden in kaart gebracht. Warmtenetten zoals deze zijn broodnodig om klimaatneutraal te worden. Dit eerste project van een dergelijke schaalgrootte in de regio vormt een leertraject waarbij knelpunten kunnen worden opgelost en lessen kunnen worden getrokken. Dit kan zorgen voor versnelde toekomstige gasloze ontwikkelingen in Zuid-West-Vlaanderen.” Burgemeester Jan Seynhaeve vult aan: “Naast het Burgemeestersconvenant ondertekende de gemeente in 2021 ook het Lokaal Energie- en Klimaat Pact waarin we de ambitie uitspraken om de CO2-uitstoot van onze eigen gebouwen en technische infrastructuur tegen 2030 met 40% te verminderen t.o.v. 2015. De aansluiting van onder meer het Sociaal Huis op dit warmtenet betekent hierin een grote stap voorwaarts.” Verwarming en afkoeling via een warmtenet is voor de eindgebruikers veel duurzamer en ook goedkoper dan met gas. Bij de meeste warmtenetten wordt het principe gehanteerd dat de kosten niet hoger zijn dan gelijkaardige verwarming met gas.

Wevelgem - Campus Wevelgem - BEO veld - persmoment

Investeren in lokale energiegemeenschappen

Intercommunale Leiedal trekt het Interregproject LECSEA dat de oprichting van energiegemeenschappen faciliteert. Op die manier kunnen burgers, overheden en bedrijven lokaal een meer actieve rol spelen in het energielandschap. Leiedal draagt de investeringskost van 457.000 euro waarvan 60 % subsidies vanuit Europa via het LECSEA-project en blijft minimaal vijf en maximaal 12 jaar eigenaar. In die periode zal Leiedal haar kennis en expertise inzetten om een echte lokale energiegemeenschap te helpen oprichten. Zo kunnen de voordelen van het warmtenet zoveel als mogelijk lokaal verankerd worden. Het gemeentebestuur en het OCMW van Wevelgem stellen de gronden voor de aanleg van het BEO-veld ter beschikking aan Leiedal via een opstalrecht. Het Sociaal Huis, het woonzorgcentrum en de kleuterschool zullen stelselmatig aansluiten op het BEO-veld. Een BEO-veld kan vele tientallen jaren warmte en afkoeling leveren en kan zelfs nog uitgebreid worden. Op die manier kunnen ook de gebouwen die nu niet meegenomen zijn later van deze technologie gebruik maken. Hiertoe kunnen onbebouwde gronden in zekere mate gereserveerd worden voor geothermie. De energiemakelaars van Leiedal speelden een cruciale rol bij het samenbrengen van de partijen en de ontwikkeling en coördinatie van dit hoogst innovatieve project. Ze werden hierbij ondersteund door BM Engineering voor de technische en financiële haalbaarheid en door specialisten van Deloitte voor het juridisch-organisatorisch model. Studiebureau Demey tekende de infrastructuurplannen uit.

 

Campus Wevelgem

De uitvoering van het BEO-veld is uiteraard afgestemd met de lopende infrastructuurwerken en de ontharding die momenteel in opdracht van het gemeentebestuur uitgevoerd worden. De Deken Jonckheerestraat krijgt een knip om er een aantrekkelijke groene campusomgeving te creëren voor de omliggende scholen, jeugdbewegingen, het woonzorgcentrum en andere (publieke) functies.

Meer over de werken en de timing vind je op www.wevelgem.be/campus-deken-jonckheere

 

Download hier de afbeeldingen in hoge resolutie

 

Meer informatie?

pasfoto Jeroen Vanthournout

Jeroen Vanthournout
communicatiemanager
0
Published on 12/01/2022 - 13:46