Cijfers zijn duidelijk: professionele begeleiding cruciaal bij renovatie

foto persmoment 3e verjaardag renovatiecoach

Goed nieuws: in Zuid-West-Vlaanderen gaat het de juiste richting uit op het vlak van woningrenovaties. Dat vertellen ons de cijfers van het Regionaal Renovatierapport voor 2019 dat het partnerschap Warmer Wonen vandaag bekendmaakte. Uit het rapport blijkt ook dat professionele begeleiding op maat meer dan ooit cruciaal is om mensen aan het renoveren te krijgen en dat de RenovatieCoach van Intercommunale Leiedal misschien wel de regionale sleutel in handen heeft om de woonambities in de regio voor 2050 waar te maken.

“Toen Leiedal de RenovatieCoach in maart 2017 in de schoot van het partnerschap Warmer Wonen in het leven riep, was de doelstelling duidelijk,” vertelt Wout Maddens, voorzitter van de intercommunale: “Inwoners van Zuid-West-Vlaanderen met renovatieplannen ontzorgen, professioneel begeleiden, en zo de renovatiegolf in de regio versnellen en ondersteunen. Want de lat lag en ligt hoog: tegen 2050 maar liefst 100.000 woningen in de regio - of 3000 per jaar - energiezuinig renoveren tot BEN-niveau (Bijna EnergieNeutraal). Op die manier hoopt de regio tegemoet te komen aan de klimaatambities uit het Burgemeestersconvenant 2030, waar de burgemeesters van de 13 steden en gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen hun schouders onder zetten.”

Begeleiden = ontzorgen

Geen eenvoudige opgave, maar intussen - de RenovatieCoach viert dit jaar zijn 3e verjaardag - is duidelijk gebleken: huishoudens zijn een stuk sneller geneigd tot renovatie over te gaan onder de vleugels van een RenovatieCoach. Professionele renovatiebegeleiding op maat wordt de komende jaren dus cruciaal. Dat blijkt ook uit de cijfers: zo werd de voorbije 3 jaar onder begeleiding van de Renovatiecoach meer dan 2 miljoen euro geïnvesteerd in renovatiewerken in onze regio. Die investeringen leverden een behoorlijke besparing op van bijna 1 miljoen KwH per jaar. Dat kan je vergelijken met het jaarlijkse verbruik van 285 huishoudens (uitgedrukt in euro gaat het om een jaarlijkse besparing van € 133 per gezin).

Tot op vandaag werden er sinds de start 723 dossiers geopend bij de RenovatieCoach. Vorig jaar alleen al verdubbelde het aantal aanmeldingen. Ondertussen doet elke stad of gemeente uit de regio een beroep op de diensten van de RenovatieCoach en bestaat het team uit 3 voltijdse RenovatieCoaches. Steeds meer mensen leren de werking van de RenovatieCoach kennen via familie of vrienden, maar ook de samenwerking met de woonloketten van de steden en gemeenten verloopt vlot.

Om diezelfde professionele begeleiding voor alle toekomstige klanten te blijven garanderen, én om de klimaatdoelstellingen in onze regio waar te maken, moet deze succesformule navolging krijgen en structureel financieel ondersteund worden door de Vlaamse overheid, daar waar nu vooral met projectsubsidies wordt gewerkt. Energiehuis-Warmer Wonen heeft alvast de ambitie om het team van de RenovatieCoach nog verder uit te breiden.

“Woon je in Zuid-West-Vlaanderen en heb je renovatieplannen? Dan is er eigenlijk geen reden om niet even met ons contact op te nemen,” benadrukt RenovatieCoach Bart Deneckere. “Het eerste huisbezoek met bijhorend advies is gratis, en daarna kies je als klant zelf hoe ver de samenwerking gaat. De ene klant vindt het net interessant dat we hen van A tot Z kunnen begeleiden, anderen hebben dan weer enkel hulp nodig bij het vinden van de juiste aannemers. Klanten hoeven dus pas na het eerste huisbezoek te beslissen of en hoe we verder kunnen samenwerken.”

Een warmere woonst voor iedereen

Dankzij Warmer Wonen - het unieke samenwerkingsverband in de regio tussen woonactoren, welzijnsactoren en de energiesector - worden ook de kwetsbare doelgroepen niet over het hoofd gezien. “In 2019 was een kwart van de nieuwe aanmeldingen voor de RenovatieCoach afkomstig van kwetsbare doelgroepen,” bevestigt Philippe De Coene, voorzitter van W13. “Bovendien leidde 100% van die aanmeldingen tot een concreet klantendossier. Dat zegt iets over de noodzaak aan renovatiebegeleiding binnen die specifieke doelgroep, ook al ging het dan vaak om kleinere ingrepen.”

In totaal werd in 2019 1,2 miljoen euro geleend via de Vlaamse energielening. Dat is weliswaar een daling ten opzichte van het jaar voordien, maar als je weet dat 2019 het eerste jaar was waarin de Vlaamse energielening uitsluitend aan kwetsbare doelgroepen werd uitgekeerd, dan betekent dat dat er ook door die doelgroep stevig geïnvesteerd wordt in hun woningen. Gemiddeld gaat het over € 11.667 per dossier.

Ook de lokale besturen uit de regio zetten sterk in op renovatiepremies: per jaar wordt gemiddeld 1,5 miljoen euro aan premies uitbetaald, een trend die trouwens nog stijgende is. Bovendien verzilvert onze regio jaarlijks gemiddeld 4 miljoen euro aan Vlaamse middelen dankzij de Vlaamse renovatiepremie en nog eens een kleine 3 miljoen via de premies van Fluvius.

Op de website www.warmerwonen.be vind je een gebundeld overzicht van het aanbod aan diensten en financiële ondersteuning vanuit de diverse actoren voor energetisch renoveren in de regio, net zoals een lijst met voorgeselecteerde, energiezuinige aannemers en architecten. Voor meer gedetailleerd cijfermateriaal per gemeente of actie en vergelijkingen met de voorgaande jaren, kan je op dezelfde website terecht bij het nieuwe Regionale Renovatierapport voor 2019. 

logo energiehuis-warmer wonen
Published on 07/01/2020 - 14:16