Drinkwaterleiding verwarmt De Voerman in Anzegem

 Anzegem - De Voerman - de watergroep - persmoment

Lokaal geproduceerde hernieuwbare energie is belangrijk voor het klimaat maar ook om onze energiebevoorrading te verzekeren. Daarom slaan Leiedal en De Watergroep de handen in elkaar om op een unieke wijze een gasloze wijk te realiseren op De Voerman in Anzegem. Met steun van het Europese project LECSEA komt er op De Voerman een warmtenet dat een dertigtal woningen en een aantal kmo’s zal voorzien van warmte in de winter en afkoeling in de zomer. Het meest bijzondere aan dit project is dat de warmte en koeling gehaald worden uit de hoofddrinkwaterleiding van De Watergroep die aan de site passeert.

 Anzegem - De Voerman - de watergroep - persmoment

In Zuid-West-Vlaanderen tekenden de 13 burgervaders het Burgemeestersconvenant voor 40% minder CO2 tussen 2005 en 2030. Het einddoel is een energieneutrale regio te worden tegen 2050. Met de ruimtelijke energiestrategie uit 2020 becijferde Leiedal hoe de regio die doelstellingen kan halen. Heel wat kansen voor hernieuwbare energie en duurzame warmte werden in kaart gebracht. Voorzitter Wout Maddens: “Innovatieve warmtenetten zoals deze vormen belangrijke stappen richting een klimaatneutrale regio.” De warmtebron voor het warmtenet van de woonwijk en de kmo-zone is de hoofddrinkwaterleiding die aan de site passeert, een unicum in Vlaanderen.

De Watergroep - eigenaar van de drinkwaterleiding - toonde meteen interesse om samen te werken met Leiedal. Voorzitter Brecht Vermeulen licht toe: ‘De Watergroep heeft de ambitie om tegen 2030 energieneutraal te zijn. Daarnaast stellen we onze infrastructuur graag ter beschikking om de energietransitie in Vlaanderen te faciliteren. We zien dit als een pilootproject om ervaring op te doen met grotere warmtenetten en promoten dit concept actief bij projectontwikkelaars.’

Warmte uit drinkwater

“De realisatie van het pomplokaal om de collectieve warmte-infrastructuur in onder te brengen is in volle uitvoering. De intakking op de toevoerleiding van De Watergroep werd reeds gerealiseerd door de aannemer van De Watergroep. Op dit ogenblik wordt de aanbesteding van de warmtewisselaar opgemaakt. Via deze warmtewisselaar kan ongeveer 4 graden warmte of koude gehaald worden uit het stromende drinkwater,” getuigt Bert De Winter, directeur Innovatie bij De Watergroep. “Dit vormt de primaire kring. De realisatie en het beheer hiervan zullen door De Watergroep worden opgenomen. We waken er uiteraard over dat de warmte-infrastructuur geen impact heeft op de kwaliteit van ons drinkwater.” De zogenaamde secundaire kring omvat het warmtenet op neutrale temperatuur (10-15°C) met decentrale warmtepompen bij de afnemers. Deze decentrale warmtepompen dienen als booster om het water verder op te warmen tot de gewenste temperatuur voor gebruik als sanitair warm water en voor de verwarming van de gebouwen. De boosters worden idealiter aangedreven door hernieuwbare elektriciteit afkomstig van zonnepanelen bijvoorbeeld.

 LECSEA - Schema ifv persmoment De VOERMAN

De Voerman, typevoorbeeld van reconversie

De Voerman geldt als typevoorbeeld van reconversie, duidt projectmanager Stijn Vannieuwenborg: “Eind 2016 kocht Leiedal in opdracht van de gemeente de oude site Douterloigne langs de Vichtsesteenweg in Anzegem. De oude site werd gesloopt en heel wat beton werd verwijderd.” “In de plaats komt er De Voerman, een nieuw kloppend hart in de gemeente waar werken en wonen harmonieus zullen samengaan. Een derde van de oppervlakte van de site zal bovendien ingericht worden als groene long met water en speelruimte. Het warmtenet zal warmte en koeling leveren voor een dertigtal woningen en een aantal kmo’s,” vullen burgemeester Gino Devogelaere en schepen Davy Demets aan.Timing en kostprijs

De gedetailleerde technische en financiële uitwerking van het secundaire warmtenet wordt verder uitgewerkt binnen het Europese subsidieproject LECSEA. Dit project biedt een unieke opportuniteit voor een leertraject waarbij knelpunten kunnen worden opgelost en lessen kunnen worden getrokken voor toekomstige gasloze ontwikkelingen in de regio. De realisatie van het secundaire warmtenet maakt deel uit van de infrastructuurwerken van de wijk. Deze worden gepland in 2023 en 2024.Meer informatie?

Intercommunale Leiedal | Jeroen Vanthournout, communicatiemanager, tel. 056 24 16 16, jeroen.vanthournout@leiedal.be

De Watergroep | Kathleen De Schepper, directeur Externe Relaties, tel. 02 238 96 14, gsm 0499 58 34 80, Kathleen.De.Schepper@dewatergroep.be

Anzegem - De Voerman - Watergroep - warmte drinkwaterleiding - persmoment (5
Logo_LECSEA
Logo Leiedal
wtg_basislogo_rgb de watergroep
Logo anzegem
Published on 11/28/2022 - 10:57