'Echte' Gaverbeek weer zichtbaar op Waregem Koerse

gaverbeek, opening poort tot hippodroom

De Gaverbeek en Waregem Koerse worden vaak in één adem genoemd. Niet toevallig op de vooravond van deze Waregemse hoogmis huldigen we de opengelegde Gaverbeek aan de hippodroom in. De ooit troosteloze parkeerplaats is omgevormd tot een golvende groene poort naar de renbaan. De werken zijn net na de vorige editie gestart. De Vlaamse Milieumaatschappij, Stad Waregem en Intercommunale Leiedal hebben intensief samengewerkt om het plaatje net op tijd rond te krijgen voor de editie van 2022.

Groene poort tot hippodroom

Decennia geleden werd de Gaverbeek op veel plaatsen rechtgetrokken, gedempt of ingekokerd en kwam ze in een strak keurslijf te zitten. De VMM zet al jaren sterk in op het herstel van natuurlijkere waterlopen, en dankzij de samenwerking met Waregem en Leiedal wordt nu ook de Gaverbeek in ere hersteld. De heropwaardering van de hippodroom is de eerste concrete uitvoering van de Gaverbeekvisie, die beschrijft hoe de Gaverbeek uitgebouwd kan worden tot een klimaatbestendige beekvallei.

De toegang tot de hippodroomsite vanaf de Holstraat is nu een nieuwe plek aan het water met een sterkere verbinding tussen het centrum en de hippodroom en een aangename publieke ruimte. Het is meteen een voorsmaakje van de opwaardering van de waterloop langs de andere trajecten in de stad. Obstakels voor vissen zullen worden weggehaald of omgeleid, waardoor ze weer vrij kunnen migreren naar hun paaiplaatsen. Ook nieuwe rioleringsprojecten zullen bijdragen tot een betere waterkwaliteit.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Met deze openlegging en herinrichtingswerken geven we letterlijk meer zuurstof, licht en waterberging aan de waterloop en kan het bodem- en waterleven zich langzaam herstellen. Zo kunnen we de Gaverbeek uitbouwen tot een beekvallei, die beter gewapend is tegen klimaatveranderingen en waar het aangenaam is om te vertoeven.”

Gaverbeek zichtbaar - Nieuwe poort tot hippodroom

Op koers als klimaatrobuust paradepaardje

“De Gaverbeek opnieuw zichtbaar maken en de belevingswaarde verhogen binnen een klimaatrobuust Waregem,” zegt schepen Maria Polfliet, “dat hadden we met de stad voor ogen toen we in 2020 een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Intercommunale Leiedal goedkeurden in de gemeenteraad. Zo kon de opmaak van de uitvoeringsplannen in het kader van de Gaverbeekvisie opstarten. De afgelopen jaren hebben we intens samengewerkt en dat heeft geleid tot deze prachtige eerste realisatie. Studiebureau Infraplan ging de uitdaging aan om uitvoerbare plannen te distilleren uit de ontwerpschetsen van Leiedal. Aannemer Steenhaut uit Deerlijk liet van bij de start van de werken duidelijk blijken dat dit ook voor hen een bijzonder project is. We hebben onze ambitie om grotendeels klaar te zijn voor Waregem Koerse 2022 dan ook samen kunnen waarmaken en daar zijn we bijzonder trots op.”

De stad Waregem is een pareltje rijker. De beek is ter hoogte van de toegang tot de hippodroom in ere hersteld. Het wordt ongetwijfeld een leuke, aangename ontmoetingsplek voor de inwoners en de talrijke bezoekers straks van Waregem Koerse. Klimaatambities zoals een groen-blauw lint door de stad, natuurbehoud- en herstel én extra ruimte voor water zijn dus tastbaar aan het worden. “En we werken verder”, vervolgt schepen Maria Polfliet. “Het Spei, de Zuiderlaan langs de hippodroom en het Jeugdeiland zijn de volgende locaties die we samen met VMM en Leiedal de komende jaren onder handen zullen nemen.”

Gewapend tegen klimaatveranderingen

De gebiedsvisie voor de Gaverbeekvallei is een van de strategische acties binnen het Interreg-project VALYS. De bedoeling van dat project is de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van de Leievallei op te waarderen. In de gebiedsvisie streven we ernaar om een klimaatbestendige vallei te creëren in de dichtbebouwde regio van Waregem tot Harelbeke, door het fijnmazige netwerk van de beek optimaal te integreren in het sterk verstedelijkte gebied. Nadat het onderzoek van de Gaverbeekvisie was afgerond, kreeg Leiedal de opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, Harelbeke en Waregem om de visieplannen te verfijnen tot uitvoeringsgerichte plannen.

Het beleidsplan 2020-2025 van Leiedal onderstreept het belang van een klimaatbestendige regio en omvat doelstellingen om die waar te maken, onder meer door ontharding van publieke ruimtes en het openleggen van ingekokerde waterlopen en baangrachten langs het tracé van de Gaverbeek.  

De projectoproep Water+Land+Schap ondersteunt op zijn beurt initiatieven die water, landbouw, natuur en landschap samenbrengen om beekvalleien weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering. Leiedal treedt op als facilitator van de lokale coalitie van landbouwers, gemeenten, waterloopbeheerders en andere actoren. Met de middelen uit Water+Land+Schap krijgen we de kans om de Gaverbeekvisie om te zetten in concrete realisaties.

 

Meer info

www.leiedal.be/poorttotdehippodroom

Stad Waregem: schepen Maria Polfliet | maria.polfliet@waregem.be | 0497 58 04 91

Vlaamse Milieumaatschappij: Ivo Terrens | i.terrens@vmm.be | 0478 79 51 04

Intercommunale Leiedal: Ewout Vanvooren | ewout.vanvooren@leiedal.be | 056 24 16 16

Ontwerp en projectbegeleiding

0
Published on 08/26/2022 - 07:48