Feestelijke opening De Pluim, Zwevegem

BT de pluim in de vlucht

Een zwevende start

Midden 2017 gaven Leiedal en Zwevegem het startschot voor de infrastructuurwerken op het nieuwe bedrijventerrein De Pluim in Zwevegem. Vandaag is het 24,5 ha groot bedrijventerrein volledig ingericht en op enkele percelen na volledig uitverkocht, zowel het regionale als het kmo-gedeelte. Heel wat ondernemingen hebben hier intussen een gloednieuwe uitvalsbasis gevonden. Dat het snel liep, ligt aan een aantal factoren. Ten eerste ligt zijn strategische ligging vlakbij de autoweg E17 en bovendien laten de voorschriften een heel brede waaier aan activiteiten toe.

Op 8 juni hebben we samen met de gemeente, ontwerpers, studiebureau, aannemers, landschapsarchitecten, ondernemers en naaste buren getoost op het resultaat en succes van deze geslaagde samenwerking. 

De pluim

De Pluim. De naam verwijst naar de Pluimbeek of ‘Pluntebeke’. Volgens de Zwevegemse toponymie van Alberik Ovaere (1901) is De Plunte een laagliggend stuk land waar de Pluntebeek langs vloeit. De beek ligt net ten noorden van de gewestweg N391 en vormt een natuurlijke grens tussen Evolis en De Pluim. De nieuwe naam trekken we door naar de straatnaam van het bedrijventerrein: Pluim. Makkelijk voor bezoekers en leveranciers om het met de gps te vinden. We zetten de naam ook extra kracht bij door pluimgras aan te planten, in het verre verleden kenmerkend voor dit gebied.

Blauw-groene rust in een bedrijvig veld

Vandaag toosten we op het resultaat en succes van een geslaagde samenwerking. Ontwerpers, studiebureau, aannemers, landschapsarchitecten en projectbegeleiders hebben de afgelopen jaren alles op alles gezet om dit project vorm te geven en De Pluim op te leveren als een fijne plek om te ondernemen.

Ongeveer 2 km nieuwe wegen en 2.2 km afgescheiden fietspaden staan garant voor een goede mobiliteit. 

In overleg met het Vlaams Gewest en AWV is bovendien gewerkt aan een veilig en verkeerslichtengestuurd kruispunt met de N391. Dat zorgt voor een vlotte ontsluiting. 606 inheemse bomen en ruim 4300 meter gemengde hagen maken van deze plek een groene, zuurstofrijke omgeving om te ondernemen. Waterbufferbekkens van zo’n 900 m² vangen niet alleen het overtollige regenwater van de site op, ze creëren ook een eigen biotoop voor waadvogels. Een wandelpad, speelelementen en het sneukelbosje in aangroei maken de westelijke groenbuffer van De Pluim compleet en vormen een zachte overgang tussen de bestaande woningen en de nieuwe ontwikkeling. Zitbanken her en der nodigen werknemers en passanten uit om samen te genieten.  

Veerkracht van samenwerking

Net als op Evolis hebben de ondernemers op De Pluim niet stilgezeten en zagen zij al snel de voordelen van een samenwerkingsverband. Sinds dit jaar is Bedrijventerreinvereniging De Pluim een feit. “De vzw komt geregeld bijeen om initiatieven te organiseren die de samenwerking en saamhorigheid op De Pluim in de hand werken” aldus voorzitter Dirk Dupont. “Het gaat over events, maar evenzeer over slim omgaan met energie en afvalbeheer. Wij zijn het aanspreekpunt van, met en voor de ondernemers hier. Onder het ervaren oog van de parkmanager van Leiedal kunnen dergelijke initiatieven en ideeën de kwaliteit van ons terrein alleen maar ten goede komen.”

De pluim inwandeling

Zuurstof in Zwevegem

Een 25-tal ondernemers heeft intussen resoluut voor De Pluim gekozen voor een nieuwe vestiging of uitbreiding. Elk van hen zorgt ervoor dat De Pluim een toonbeeld wordt van ondernemerschap. Samen stellen deze bedrijven zo’n 5 à 600 werknemers te werk, en allemaal brengen ze een dynamiek teweeg die de gemeente Zwevegem en bij uitbreiding onze regio nog aantrekkelijker maakt om te werken, te wonen en te (be)leven.

Burgemeester Marc Doutreluingne: “De gemeente onderstreept het belang van de samenwerking met Leiedal. Leiedal staat garant voor duurzame bedrijventerreinen in een kwaliteitsvolle omkadering met veel aandacht voor beeld, ecologie en parkmanagement. Als bestuur geloven we in een goede dynamiek tussen het nieuwe bedrijventerrein, de nieuwe woonzone Losschaert en de aanpalende buurt. Communicatie en participatie zijn daarin belangrijk. De realisatie van de multifunctionele groenbuffer, in samenspraak met de buurt en lokale jeugdvereniging is daar al een voorbeeld van. De fiets- en wandeldoorsteken, de publieke groene rustplaatsen en het toekomstige sneukelbos zullen hier ongetwijfeld ook toe bijdragen. De Pluim mag absoluut gezien worden.”

Bekijk hier de aftermovie

Published on 06/10/2022 - 14:40