Fotoshoot van de regio: mobile mapping brengt Zuid-West-Vlaanderen in beeld

Kortrijk - Regio - Cyclomedia - persmoment inwinning 360 beelden

Vanaf deze week kun je in het werkingsgebied van Leiedal een drietal speciale wagens met 360°-camera’s spotten. Deze wagens van de Nederlandse firma Cyclomedia verzorgen mobile mapping in Zuid-West-Vlaanderen in opdracht van Leiedal en de lokale besturen.

 

Projectmanager GIS & data Inge Wydhooge legt uit: “Mobile mapping is de techniek waarbij een rijdend voertuig om de 5 meter een 360°-beeld neemt aangevuld met laseraltimetrie. Dit betekent dat de wagens als het ware duizenden laserstralen per seconde afschieten en de reflectie terug opvangen waardoor gebouwen en andere objecten als puntenwolken in kaart gebracht worden. In een gebruiksvriendelijke onlinetoepassing Street Smart kunnen de lokale besturen de virtuele, gedetailleerde beelden gebruiken voor onder meer terreinverkenning, controles, inventarisaties, opmetingen, visualisaties en 3D-modellering. Hiermee leggen we een stevige basis om verdere data-analyses uit te voeren. Objecten in de buitenruimte kunnen bijvoorbeeld aan de hand van de verzamelde data automatisch gedetecteerd worden. Denk aan verkeersborden, bomen en straatverlichting. Ook een automatische wegdekinspectie behoort tot de mogelijkheden om eventuele beschadigingen in een vroegtijdig stadium vast te stellen. Op de gemaakte beelden zijn gezichten, nummerplaten en andere privacygevoelige zaken uiteraard onherkenbaar gemaakt.”

Kortrijk - Regio - Cyclomedia - persmoment inwinning 360 beelden (9).j

Het is de tweede keer dat Cyclomedia de regio Leiedal in kaart brengt. Tot 2019 bood de Vlaamse overheid een gelijkaardige dienstverlening aan maar deze werd stopgezet.

Leiedalvoorzitter Wout Maddens licht het plan van aanpak en de ambities toe: “In 2020 nam Leiedal voor het eerst het initiatief voor deze gezamenlijke en kostendelende aankoop voor het nemen van de beelden. In totaal gaat het om 2960 km weg via de speciale wagens met 360°-camera’s en 447 km² via luchtbeelden die ingewonnen worden per vliegtuig. Deze fotoshoot van de regio levert de lokale besturen een enorme tijdswinst op. De data bieden waardevolle inzichten en maken in veel gevallen een terreinbezoek overbodig.”

 De gebruikte verdeelsleutel maakt deelname aan deze aankoop voor de betrokken gemeenten aantrekkelijk. Door de gezamenlijke aankoop hebben ze toegang tot een topproduct voor een aantrekkelijke prijs. De echte waarde van de data zit evenwel in het gebruik ervan. Daartoe zal Leiedal de volgende jaren verschillende initiatieven nemen om zoveel mogelijk rendement uit de data te halen.

 

Ook gunning gedetailleerde orthofoto’s

 Leiedal begeleidde de samenaankoop van gedetailleerde orthofoto’s. Dit is een aaneensluitend beeld afgeleid van elkaar overlappende luchtfoto's, bij de verwerking tot de orthofoto worden de systematische vervormingen gecorrigeerd zodat er een metrisch nauwkeurig beeld is. De lokale besturen zullen deze beelden aanvullend gebruiken voor het uitvoeren van inventarisaties en/of controles (bv. voetpaden, wegmarkeringen), om verkeerssituaties te bekijken, metingen uit te voeren (afstanden, oppervlaktes…)... Het Tieltse bedrijf Eurosense staat in voor het maken van de orthofoto’s, die analyse tot op 5 cm nauwkeurig mogelijk maken. De luchtfoto’s worden in de loop van maart of april gemaakt.

Meer informatie

pasfoto inge wydhooge leiedal

Inge Wydhooge
programmamanager GIS & data
1
Published on 02/23/2022 - 12:27