Gezocht: aanbieder van regionale deelfietsen

Published on 01/20/2020 - 11:28
afbeelding deelfiets mobiliteit

Regionale deelfietsen binnenkort een feit

Een regionaal deelfietsensysteem om gedeelde mobiliteit te stimuleren en nieuwe vormen of concepten van duurzame mobiliteit in de regio te introduceren. Daarvoor zijn we op zoek naar aanbieders van deelfietsen, die de vloot ook nog eens van slimme sloten, technologie, onderhoud en herverdeling kunnen voorzien. 

 

De uitrol van een regionaal deelfietsensysteem past perfect binnen de doelstellingen die eerder door de regio en de hogere overheden geformuleerd werden, waaronder:

  • Het bereikbaar en nabij houden van de regio Zuid-West-Vlaanderen
  • Het stimuleren van de modal shift naar meer duurzame vervoersmodi
  • Het verkennen van mogelijke invullingen van het concept vervoer op maat
  • Het ondersteunen en uitbouwen van kwalitatieve mobipunten in Zuid-West-Vlaanderen
  • De gezondheidsdoelstellingen (mensen aanzetten tot meer beweging)

Dankzij de technologie in de deelfietsen zullen Leiedal en de gemeenten bovendien over belangrijke data kunnen beschikken. Hoe verplaatsten onze inwoners zich, hoe vaak worden de fietsen gebruikt en wat zijn de meest gevolgde trajecten? Met het oog op de verdere uitbouw van een regionaal deelfietsensysteem kan deze informatie belangrijke inzichten opleveren. 

Het initiatief kadert in het Europese project SHARE-North, waarvan Leiedal een van de leidende partners is. De deelfietsen moeten de inwoners van de regio stimuleren om de regio op een duurzame manier te leren kennen, en sluiten naadloos aan op de bestaande recreatieve (fiets)infrastructuur en het blauw-groene netwerk. 

Testkaravaan

De opdracht loopt voor een periode van anderhalf jaar, van mei 2020 tot oktober 2021, waarin de fietsen dienst zullen doen als testkaravaan voor de regio. Na dat anderhalve jaar maken de steden en gemeenten tijd voor een grondige evaluatie. Een verlenging aan dezelfde voorwaarden behoort tot de mogelijkheden, onder regie van de deelnemende steden en gemeenten. Geïnteresseerden kandidaten kunnen zich aandienen via het e-Tenderingplatform. De referentie van ons dossier is Leiedal-R-IR5-NSR-Share-North-F02

Succes! 

Ewout Vanvooren

Ewout Vanvooren
stedenbouwkundig ontwerper - landschapsarchitect / projectcoördinator Circ-NSR

Aurelie Van Obbergen

Aurelie Van Obbergen
ruimtelijk planner - mobiliteitsdeskundige / projectcoördinator SHARE-North