Kmo-zone De Spijker in Deerlijk klinkt op toekomst

Officiele openeing de spijker deerlijk

Kmo-zone De Spijker in Deerlijk klinkt op toekomst

Deerlijk spijkert aan bedrijvigheid op eigen grondgebied. Op vraag van de gemeente heeft intercommunale Leiedal gronden verworven langs de Vichtesteenweg, tussen de carpoolparking en het centrum van Deerlijk, en daar een kmo-zone van gemaakt. Door de uitstekende ligging, op 700 meter van de oprit van de E17 en 800 meter van de kern, is de zone vlot bereikbaar met de auto en de fiets en is ze een ideale plek om de behoefte aan ruimte om te ondernemen in te vullen. De Spijker - zo heet het bedrijventerrein - huisvest straks een tiental kleine en middelgrote ondernemingen en de opening wordt nu officieel beklonken. 

Het gebied van 4,5 ha onderging een ware gedaanteverwisseling. Leiedal heeft er een nieuwe hedendaagse kmo-zone ontwikkeld, samen met studiebureau Demey, aannemingen APK, landschapsarchitect Stefaan Thiers en tuinen Hoflack. Heemkring Dorp en Toren vzw doopte de zone tot De Spijker. De naam komt uit de middeleeuwen. Spicaria of spijkers waren plaatsen waar graan werd opgeslagen. Een gedeelte van de huidige kmo-site hoorde toen bij het spicarium of de spijker van Harelbeke. Vóór een bedrijventerrein wordt gerealiseerd, gebeurt er eerst een archeologisch sleuvenonderzoek, maar dat legde hier weinig merkwaardige schatten uit het verleden bloot. Zo konden de infrastructuurwerken vlot van start gaan. 

Timmeren aan bedrijvigheid

Het aanbod aan ruimte om te ondernemen wordt steeds schaarser. Dat werd meteen duidelijk bij de opstart van de verkoop van De Spijker. De ruimtevragen vloeiden vlotjes binnen en in goed één jaar tijd was de kmo-zone nagenoeg uitverkocht. Vandaag kan Leiedal op De Spijker nog slechts twee percelen te koop aanbieden. Negen bedrijven vonden of maken hier hun nieuwe uitvalsbasis: Transport Duchi, Sofa Cover, Steam Carousel, Qtronics, Swim-fun, bouwonderneming Deleersnijder, Frederik Delbeke, Machinery Parts en garage Vienne. Door de grote vraag en het kleiner wordende aanbod focust Leiedal nu vooral op reconversieprojecten en zoekt de streekontwikkelaar binnenstedelijk naar oplossingen om een antwoord te bieden op de vele ruimtevragen. 

officiele opening de spijker deerlijk

Wonderwel wonen en werken

Leiedal besteedt bij de inrichting van haar bedrijventerreinen heel wat aandacht aan de omgeving. Hier werd goed gekeken naar de nabijgelegen woningen, de Wijmelbeek en een kwalitatief openbaar domein. Er werden nieuwe wegen en rioleringen aangelegd en een 350 meter lange fiets- en wandelverbinding tussen de Vichtesteenweg en Vichtestraat. Maar je vindt er ook 5000 m² waterbuffering, een picknickplek op het ponton, 70 hoogstammige bomen, 700 meter hagen, 3000 m² struiken en 5000 m² gras en hooiland - samen goed voor bijna één hectare groen. Zo wordt De Spijker voor de bedrijven en de buurt een fijne plek om te werken en te ontspannen. 

De nagel op de ruimtelijke kop

De regio heeft een blijvende behoefte aan fysieke ruimte om te ondernemen. Dat aanbod moet groot genoeg zijn, gedifferentieerd, kwalitatief en duurzaam ingericht en ook goed beheerd. In dat licht wil Leiedal bijkomende ruimte om te ondernemen op de markt brengen die bestaat uit zowel gronden als opgewaardeerde panden. De intercommunale heeft de ambitie om tegen 2040 100% van de ruimte om te ondernemen te realiseren op basis van ruimteneutraliteit. Tegen 2025 zou al 80% van de uitgifte van lokale bedrijventerreinen via reconversie moeten worden gerealiseerd. Zo slaat het streefdoel van ’meer met minder’ economisch én ecologisch spijkers met koppen. 

Contact

opening de spijker deerlijk
Published on 11/24/2021 - 16:31