Kmo's gebrand op zone Bramier: eerste koper bouwt

bramier, eerste spadesteek brandweerkazerne

Nu de infrastructuurwerken op de nieuwe kmo-zone Bramier in Lauwe zo goed als afgewerkt zijn, brandt de eerste koper van verlangen om zijn bouwproject op te starten. De stad Menen, intercommunale Leiedal en hulpverleningszone Fluvia gaven er op woensdag 23 februari het startsein voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, de uitvalsbasis van ongeveer 50 vrijwillige brandweerlieden van de posten Lauwe en Marke.

 

In november 2015 sloot de stad Menen een akkoord met Leiedal om een deel van de site Bramier in Lauwe aan te kopen. Leiedal verwierf 4 ha van de stad om haar aanbod aan ruimte voor bedrijven in de regio te verruimen. Aannemer Persyn uit Zwevegem transformeerde de oude bedrijvensite tot een aantrekkelijke, moderne kmo-zone. Bramier heeft altijd gebruist van de bedrijvigheid. Al in de jaren 1920 werden hier dakpannen en tegels gemaakt. Met het oog op een herontwikkeling klopte de stad Menen aan bij Leiedal om een sterk masterplan voor het gebied op te maken en om de site na herbestemming opnieuw in te richten als kmo-zone.

bramier, persmoment

Leefbaar en ondernemend

“De stad heeft behoefte aan dergelijke nieuwe ruimte om te ondernemen,” zegt burgemeester Eddy Lust, “maar zware industrie of activiteiten met heel druk verkeer willen we op Bramier vermijden.” Leiedal heeft zoals bij elke herinrichting veel aandacht besteed aan de omgeving. Bijzondere landschapselementen nodigen je nu uit om even te pauzeren en een blik te werpen op het achterliggende natuurgebied. Een waardevolle biotoop die eigendom blijft van de stad en door Natuurpunt wordt beheerd. “Een aantrekkelijke en evenwichtige kmo-zone is het resultaat van goed voorbereidend werk. Op naar een bedrijvige toekomst”, sluit een tevreden burgemeester af.

 

Duurzaamheid troef

“Ook dit project kadert helemaal binnen het reconversiebeleid van Leiedal: niet langer open ruimte aansnijden, maar al ingenomen ruimte anders en duurzamer herontwikkelen”, vult Leiedal-voorzitter Wout Maddens aan. “Voor de herinrichting van Bramier is Leiedal samen met de ontwerpers BUUR en Sweco op zoek gegaan naar vernieuwende oplossingen om hier een aangename werk- en leefomgeving van te maken.” Het resultaat van de green deal liegt er niet om. Leiedal zal erop toezien dat toekomstige bedrijven zuinig en duurzaam omgaan met de ruimte en minimaal verharden. Gebouwen worden logisch ingeplant op vaste voorbouwlijnen. Het project ademt kwaliteit en duurzaamheid door de innovatieve verharding van het binnenplein, waterdoorlatende voetpaden en parkeerstroken, diervriendelijke afscheidingen, oevers en grachten en streekeigen beplanting in extensief beheer.

Bramier zal een 10-tal kmo’s huisvesten en de verkoop is volledig opgestart. Vanaf eind dit jaar zullen ook de drie bouwkavels verkocht kunnen worden voor woningen met eventuele nevenfunctie bij de toegang. De vraag naar ruimte om te ondernemen is groot. Samen met de stad zoekt Leiedal naar oplossingen op maat van alle ruimtevragers. 

Bramier, persmoment

Op hete kolen

Begin februari sloot Leiedal de eerste deal met de stad Menen en HVZ Fluvia. Het stadsbestuur kocht perceel 13B met een oppervlakte van 1295 m² voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. “Met de nieuwe brandweerpost krijgen de korpsen van Lauwe en Marke dus een nieuwe thuis op Bramier, ter hoogte van de Dronckaertstraat en Spoorwegstraat”, verduidelijkt de voorzitter van Fluvia, burgemeester Francis Benoit van Kuurne. “Een centrale, strategische uitvalsbasis om de inwoners snel te kunnen bedienen, want beide brandweerkorpsen werken samen toch elk jaar meer dan 500 interventies af op het grondgebied van Marke en Lauwe.” Het wordt wel even wennen, want de twee posten zitten al jaren op hun bekende plek. Post Marke heeft zijn kazerne op de site van Vandewiele in de Rekkemsestraat, post Lauwe ligt een heel stuk verderop naast de stedelijke technische dienst. De nieuwe gezamenlijke brandweerpost Bramier zal trouwens niet alleen materiaal hebben voor basisinterventies, maar zal ook gespecialiseerd zijn in ‘gevaarlijke stoffen’. 

bramier hvz fluvia

Kazerneringsplan

Het ontwerp van de nieuwe kazerne Bramier is van de hand van DBG-architecten uit Kortrijk. Voor dit bouwproject treedt Fluvia op als bouwheer met de ambitie om begin 2023 operationeel te zijn. De nieuwe kazerne is een investering van 2,8 miljoen euro. Dit bouwproject is niet het eerste in de vernieuwingsgolf binnen hulpverleningszone Fluvia. “Samen met de veertien gemeenten in ons werkingsgebied hebben we een meerjarenplan uitgestippeld om waar nodig nieuwe kazernes van de toekomst te bouwen”, vertelt waarnemend zonecommandant majoor Jan Leenknecht. De nieuwe kazerne Belgiek in Deerlijk die nu exact twee jaar operationeel is, beet de spits af. Ondertussen wordt ook gewerkt aan een nieuwe gezamenlijke kazerne voor de brandweerposten van Waregem en Beveren-Leie. “Met onze kazernes streven we naar duurzame en onderhoudsvriendelijke gebouwen, waar de brandweermannen en - vrouwen o.a. ook de mogelijkheid zullen hebben om hun fysieke paraatheid te onderhouden”, alsnog Leenknecht. 

nieuwe brandweerkazerne lauwe bramier

​​​​​​Brandt het vuur ook in je hart?

Een nieuwe brandweerkazerne lokt ook vaak nieuwe vrijwilligers. “Dat hebben we gemerkt bij de nieuwe kazerne Belgiek”, zegt Benoit. “Ben je geëngageerd, sociaal, een beetje technisch onderlegd en leergierig, dan ben je zeker welkom bij de brandweer. Met je federaal geschiktheidsattest kun je aankloppen bij onze hulpverleningszone.” Meer informatie op http://www.hvzfluvia.be/vacatures.

 

Meer informatie

kantoren leiedal

Meer info?
Ruimte om te ondernemen
Verkoop
1
Published on 02/23/2022 - 15:03