Leiedal en Groep Huyzentruyt geven kop van Decauvillestraat gezicht

groepsfoto persmoment decauville marke

Intercommunale Leiedal koesterde de ambitie om een site op de kop van haar nieuwe kmo-zone Decauville via een publiek-private samenwerking te ontwikkelen. Groep Huyzentruyt uit Beveren-Leie overtuigde Leiedal met Confluence, een doordacht project gekenmerkt door een gevarieerd en uitgebalanceerd bouwprogramma. Confluence betekent als knooppunt een duidelijke meerwaarde, niet enkel voor de kmo-zone Decauville en de woonzone De Prinse, maar bij uitbreiding voor het centrum van Marke. Het project vormt het sluitstuk van de aanpalende ontwikkelingen. 

Kmo-zone Decauville: bedrijvigheid in een groene omgeving

De vraag naar ruimte om te ondernemen blijft groot in onze regio. In de kmo-zone Decauville met een netto-oppervlakte van 4,8 hectare zullen een 13-tal kmo’s hun nieuwe thuishaven vinden. De kmo-zone is in een recordtempo zo goed als uitverkocht. In het masterplan voor dit gebied zijn een aantal speerpunten voorzien. Een eerste is de zuidelijke uitbreiding van de bestaande parkzone rond het ontmoetingscentrum van Marke door de Stad Kortrijk. Daarnaast realiseerden Leiedal en de stad Kortrijk samen het Decauvillepark. Deze groene corridor zorgt voor een verbinding met een fiets- en wandelpad tussen het Preshoekbos en de parkzone rond het ontmoetingscentrum. Middenin deze ontwikkelingen bevindt zich de kop van de Torkonjestraat die door Leiedal en Groep Huyzentruyt zal ontwikkeld worden. 

De zoektocht naar een private partner

Intercommunale Leiedal koesterde de ambitie om op de kop van haar nieuwe kmo-zone Decauville een multifunctioneel project via een publiek-private samenwerking te ontwikkelen. Het project moet als sluitstuk van aanpalende grootschalige ontwikkelingen, waaronder de kmo-zone Decauville (Leiedal), woonzone De Prinse (Koramic Real Estate) en het Decauvillepark (Leiedal en de stad Kortrijk), fungeren als een knooppunt voor de buurt. Met het oog op de realisatie van dit multifunctioneel project op circa 10.400 m², gelegen aan de Torkonjestraat in Marke, is Leiedal op zoek gegaan naar een private partner. De private partner zal instaan voor de realisatie en commercialisatie van het project, dat bestaat uit twee terreinen langs de N43. Om deze partner te kiezen, heeft Leiedal de markt geconsulteerd via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Op basis van de offertes, werd het voorstel van Groep Huyzentruyt uit Beveren-Leie als beste naar voor geschoven. Voor de realisatie van dit project vormt Groep Huyzentruyt een team met Trans Architectuur|Stedenbouw (Gent) en Cluster Landschap|Stedenbouw (Antwerpen). Vandaag wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen Leiedal en Groep Huyzentruyt ondertekend. 

groepsfoto persmoment decauville marke wandeling

Confluence, samenkomst van wonen-werken-buurt

Een multifunctioneel programma ter verrijking van de buurt

Het project bestaat uit de realisatie van een met zorg gedimensioneerd perimetergebouw met een scharnierfunctie voor de omgeving en van vier (poort)wachters met betaalbare, energiezuinige, grondgebonden woningen. Daarnaast staat Groep Huyzentruyt in voor de aanleg van een publiek plein en collectief binnenplein en de restauratie van een gebouw met erfgoedwaarde.

Het programma is voor slechts 40% zuiver residentieel, met betaalbare starterswoningen, 10 % van het project combineert wonen en werken. En 50% wordt ingevuld met buurtondersteunende functies, zoals een kinderdagverblijf, kantoorruimtes en horecavoorzieningen, die onder meer de kmo-zone Decauville en de woonzone De Prinse maar ook het centrum van Marke verrijken.

Confluence staat voor betaalbare woningen en werkruimtes, met specifiek aandacht voor alleenstaanden, kleine zelfstandigen en young professionals.

Een krachtige, levendige buurt met een sterke identiteit

Confluence is een bijzonder samenwoonproject met een specifieke mix van collectief en individueel. Het straatbeeld wordt gedomineerd door groen en bomen door parkeren vooral ondergronds te organiseren.

Blikvanger van het project is de polyvalente ruimte die zal gerealiseerd worden boven het portaal van het hoofdgebouw en ter beschikking zal worden gesteld van de buurt. Voor het portaal van het hoofdgebouw legt Groep Huyzentruyt een kwalitatief publiek plein aan, als ontmoetingsplaats en als rustplaats langs het groene lint van OC Marke naar het stadsrandbos Klarenhoek. Deze publieke buitenruimte wordt doorgetrokken in een collectief binnenplein binnen de contouren van het perimetergebouw. De pleinen en de buurtzaal fungeren als ontmoetingsplaatsen voor de buurt.

Om het community-gevoel en de connectiviteit te bevorderen zal Groep Huyzentruyt ook een gangmaker inzetten, die de diverse gebruikers van de site verbindt en samenbrengt. Op de publieke buitenruimten kunnen outdoor activiteiten doorgaan: een theatervoorstelling, een concertje, een rommelmarkt, een pop-up event of een buurtreceptie. In de buurtzaal worden indoor events georganiseerd.

simulatiebeeld decauville 1

Aandacht voor erfgoed

In het projectgebied staat een kleine boerenarbeiderswoning, die vermoedelijk werd opgetrokken in het tweede kwart van de 19de eeuw. De zijpuntgevel wordt gemarkeerd door een circa 2 meter hoog “Pestkruis”. Het oorspronkelijke kruis dateert van 1855-1856 tijdens de toen heersende cholera-epidemie, maar werd vernield in het begin van de 20ste eeuw. Het geheel werd vervangen in 1920. De woning en het kruis zijn beschermd als monument. Groep Huyzentruyt zal deze beschermde monumenten in hun volle glorie herstellen en een nieuwe buurtondersteunende invulling geven.

Een site met een hoge toekomstwaarde

Niet alleen worden gezonde en duurzame materialen gebruikt. Groep Huyzentruyt streeft naar een maximale flexibiliteit en circulariteit van de gebouwen, trekt de kaart van de collectieve waterbuffering, het regenwaterhergebruik en infiltratie en zet in op hernieuwbare energie, energie en CO2 neutraliteit en auto- en fietsdelen.

simulatiebeeld decauville 2

Meer informatie? 

Intercommunale Leiedal

Françoise Maertens

francoise.maertens@leiedal.be

056 24 16 16

Groep Huyzentruyt

Anja Geldhof

anja.Geldhof@groephuyzentruyt.be

0474 87 13 81

Beelden: © TRANS architectuur | stedenbouw

Published on 07/02/2021 - 12:17