Leiedal helpt 84 ondernemers aan een plek op maat

Site Malysse Bissegem

In aanloop naar de Bedrijvencontactdagen op 13 en 14 december in Kortrijk maakt Wout Maddens, voorzitter van Leiedal, de tussentijdse balans op van de afgelopen vier jaar. Leiedal creëerde de afgelopen jaren heel wat ruimte om te ondernemen in Zuid-West-Vlaanderen. Sinds 2020 realiseerde de streekontwikkelaar 84 verkopen aan ondernemers, goed voor bijna 30 hectare, hetzij op een bedrijventerrein, hetzij in een kernversterkend project. De intercommunale probeert zo zuinig mogelijk om te gaan met de schaarse ruimte en focust op de reconversie van verouderde bedrijfsgebouwen en -sites. Zo gaat het in 78 % van de verkopen in 2023 om bedrijfsruimte op reconversieprojecten. Om een oplossing te bieden voor regionale bedrijven die meer ruimte nodig hebben, ontwikkelt Leiedal de komende jaren nog Evolis II in Harelbeke en Blauwpoort in Waregem.

30 ha ondernemersruimte voor Zuid-West-Vlaanderen

In aanloop naar de Bedrijvencontactdagen op 13 en 14 december in Kortrijk, maakt Wout Maddens, voorzitter van Leiedal, de tussentijdse balans op van de afgelopen vier jaar. En die oogt positief: “Leiedal begeleidde maar liefst 84 ondernemers naar een plek op maat in Zuid-West-Vlaanderen, hetzij op een bedrijventerrein, hetzij in een kernversterkend project. Met gemiddeld 8 hectare of 20 verkopen per jaar, werd in die periode ongeveer 30 hectare aan ruimte om te ondernemen geactiveerd.” Het betreft onder meer nieuwe bedrijvigheid op kmo-zones zoals De Spijker in Deerlijk, Emdeka in Bellegem, Decauville in Marke en Groenbek in Waregem. De regionale bedrijventerreinen Evolis in Kortrijk en De Pluim in Zwevegem zijn intussen uitverkocht. Er is momenteel enkel nog wat bedrijfsruimte beschikbaar op Emdeka in Bellegem, Bramier in Lauwe en op Nelca in Lendelede, onder meer in het bedrijfsverzamelgebouw Den Tuft. 

Slim omgaan met schaarse ruimte

De schaarse ruimte moeten we koesteren en met de bouwshift zitten we volop in de transitie richting ruimteneutraal ontwikkelen. Toch daalt de vraag naar ruimte om te ondernemen niet. “We zetten maximaal in op de kwaliteitsvolle reconversie van oude bedrijfssites zoals hier in de Bissegemsestraat”, licht voorzitter Wout Maddens toe. “Dat doen we intussen al twee decennia. 78% van de in 2023 verkochte ruimte om te ondernemen betrof oude sites die we opnieuw inrichtten en dat zal alleen nog maar stijgen. Voor kmo’s is de ambitie 100 %. De Vlaamse overheid erkent onze expertise en steunt de herontwikkeling van brownfields veelal financieel. Vaak moeten die oude sites gesloopt en gesaneerd worden. We leggen de lat dan ook graag hoog: per 10 ha herontwikkelde ruimte, ontharden of vergroenen we 1 tot 2 ha.” Naast reconversie schakelt Leiedal ook over op hergebruik van bestaande gebouwen, zelfs van erfgoedpanden. Het Nieuw Transfogebouw is daar een mooi voorbeeld van. Leiedal maakte dit unieke erfgoedpand in opdracht van de gemeente Zwevegem gebruiksklaar en ook de verkoop daarvan loopt goed. Binnenkort nemen twee ondernemingen daar hun intrek, meer nieuws daarover in januari.

De Voerman - Anzegem

Het juiste bedrijf op de juiste plaats dankzij data

Om levendige dorps- en stadskernen te creëren mikt Leiedal op de verweving tussen wonen en werken. Oude bedrijfssites in de kernen kunnen zo opnieuw bruisende plekken worden. Verweven is niet alleen een noodzaak vanuit ruimtelijke ordening, maar biedt ook veel voordelen: tewerkstelling in de buurt, duurzame mobiliteit ... Bedrijven zijn niet altijd snel te overtuigen van een locatie in de kern. Ook omwonenden zijn soms beducht. Maar we zien dat toeleiding en begeleiding via onder meer de Verweefcoach werkt. Een door Leiedal en partners ontwikkelde tool, LocusFocus, onderbouwt bovendien het locatieadvies voor ondernemers op basis van data over zowel de onderneming als over de omgeving. Wout Maddens vat het samen als: “Het uitgangspunt bij een vraag naar ruimte om te ondernemen is eigenlijk: verweven waar het kan en de ruimte op bedrijventerreinen voorbehouden voor niet-verweefbare bedrijven. Zo krijg je het juiste bedrijf op de juiste plaats. Leiedal zette de afgelopen jaren haar ambities rond kernversterking kracht bij door de aankoop van panden in de Rijselsestraat en de Jan Persijnstraat in het centrum van Kortrijk.”

Vluchtbeeld Treurniet - Harelbeke

Hoge en circulaire ambities

Maar bovenop reconversie en hergebruik legt Leiedal de lat nog een beetje hoger. Letterlijk zelfs. Zo liet Leiedal met steun van Europa een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om verschillende bedrijven te stapelen in een circulair bedrijfsgebouw. Zo kunnen meerdere ondernemingen activiteiten groeperen en faciliteiten delen: automatische magazijnen, energie, parking, de bedrijfskantine … Dit pilootproject, De Stapel, is een blauwdruk voor de bedrijventerreinen van de toekomst en gooit hoge ogen bij zowel ondernemers, ontwikkelaars als architecten en ontwerpers. Momenteel onderhandelt Leiedal voor Europese financiële steun om een dergelijk pilootproject te realiseren. Leiedal onderneemt en faciliteert ook heel wat andere acties rond circulariteit en hernieuwbare energie voor bedrijven. ‘Zo ontwikkelt Leiedal op Transfo een zelfvoorzienend en circulair energiesysteem dat als voorbeeld kan dienen voor de bedrijventerreinen van de toekomst. Dat moet uitmonden in energiegemeenschappen zodat ondernemers een katalysator kunnen zijn voor de energietransitie en ook van de voordelen ervan kunnen genieten. Daarnaast pionieren we ook met innovatieve warmtenetten zoals op De Voerman in Anzegem’, aldus Wout Maddens.

Mirakel - Waregem - sloop

In de pijplijn

Leiedal wil ondernemers ook de komende jaren onderdak kunnen bieden en mikt op ongeveer  50 ha. Kmo’s en lokale bedrijven zullen verder via reconversieprojecten zoals deze site in de Bissegemsestraat in Kortrijk, De Voerman in Anzegem, Treurniet in Harelbeke, site Zwevegem-Knokke en Mirakel in Waregem hun gading kunnen vinden. We kunnen er niet omheen dat de ruimte voor regionale bedrijven uitgeput is. Regionale bedrijven zijn ondernemingen die 5.000 m² of meer nodig hebben. Daarom ontwikkelt Leiedal zoals gepland nog Evolis II op de grens van Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem en Blauwpoort in Waregem. Deze regionale bedrijventerreinen zijn samen goed voor ongeveer 40 ha. Op deze bedrijventerreinen wil Leiedal de lat op het vlak van duurzaamheid, circulariteit en duurzaam ruimtegebruik hoog leggen. De eerste bedrijfsgronden zullen vanaf 2025 beschikbaar zijn.

Luchtfoto Evolis II - Harelbeke

Bezoek Leiedal op stand 1106

Breng zeker een bezoekje aan de stand van Leiedal tijdens de Bedrijvencontactdagen op 13 en 14 december in Kortrijk Xpo. Je vindt Leiedal op stand (1106). Of neem contact op via verkoop@leiedal.be of www.leiedal.be/bedrijventerreinen

Uitgangspunten Leiedal

  • Voor kmo’s is de ambitie 100% reconversie (cf. 78 % in 2023)
  • Het juiste bedrijf op de juiste plaats: verweven in de kernen waar het kan, enkel niet-verweefbare bedrijven op een bedrijventerrein buiten de kern
  • Data en tools zoals LocusFocus onderbouwen het locatieadvies voor bedrijven
  • De Verweefcoach is de matchmaker tussen vraag en aanbod
  • Behoefte aan ruimte voor regionale bedrijven: ontwikkeling Evolis II en Blauwpoort
  • Zuinig ruimtegebruik met De Stapel als blauwdruk voor gestapelde circulaire bedrijfsgebouwen

 

Kerncijfers 

  • 30 hectare aan ruimte om te ondernemen verkocht in de periode 2020-2023
  • 84 ondernemingen aan een plek op maat geholpen in de periode 2020-2023
  • In 2023 betrof 78 % van de verkopen bedrijfsruimte via reconversie
  • 10 bedrijventerreinen met parkmanagement ondersteund door Leiedal, voor 4 daarvan levert Leiedal zelf de parkmanager aan

pasfoto steven vanassche leiedal

Steven Vanassche
coördinator publieke projectontwikkeling
1
Published on 12/12/2023 - 15:19