Leiedal verwerft sluitstuk voor kmo-zone Zwevegem-Knokke

aankoop site hanssens

In het gehucht Zwevegem-Knokke staat het een en ander op stapel. In overleg met het gemeentebestuur zal Leiedal hier op termijn een nieuwe kmo-zone van vier hectare ontwikkelen in harmonie met de buurt. Door de aankoop van enkele ontbrekende stukken om de hele puzzel van de bedrijvenzone te kunnen leggen, slaagt Leiedal erin het slinkende aanbod aan ruimte om te ondernemen in de regio op te voeren. Site Hanssens krijgt zo een tweede leven. 

Intercommunale Leiedal verwierf een hele tijd geleden al een aantal gronden op de site Hanssens, en op 4 februari sloot de streekontwikkelaar nu ook finaal een overeenkomst voor de aankoop van twee bedrijfsgebouwen en de toegang tot die achterliggende gronden. De bedrijfssite kan bogen op een nijverig verleden, maar wordt nu klaargestoomd voor de toekomst. 

site hanssens

Steengoed gezien

In 1914 startte Valère Demeestere een steenbakkerij in de Avelgemstraat in Zwevegem-Knokke, later bekend als Demeestere-Hanssens. Hoewel de laatste steen er in 1981 werd gebakken, ademen de karakteristieke magazijnen, de fabrieksschouw, de hoogteverschillen in het terrein en de spoorwegrichels nog steeds bedrijvigheid uit. En die bedrijvigheid vindt nu zijn tweede adem. Nieuwe wegen, rioleringen, waterbuffering, nutsvoorzieningen en voldoende groen zullen niet alleen een ideale werkomgeving scheppen voor toekomstige bedrijven, ze laten ze ook naadloos opgaan in de omgeving. Leiedal hoopt de eerste bedrijfspercelen vanaf 2027 op de markt te kunnen brengen.

Focus op reconversie

Deze aankoop past volledig in de beleidsvisie van Leiedal. Ook zij moet stelselmatig op zoek naar verkoopbare ruimte om te ondernemen om een antwoord te kunnen bieden op de vele ruimtevragen van zoekende ondernemers. De intercommunale focust daarbij steeds meer op ruimtelijk hergebruik in plaats van nieuwe open ruimte aan te snijden. Tegen 2025 wil ze zo 80% en tegen 2040 zelfs 100% van de uitgifte voor nieuwe ruimte om te ondernemen via reconversie, verweving en verdichting realiseren.

Zwevegem trekt kaart van bedrijvigheid

Intercommunale Leiedal kocht de site op vraag van de gemeente Zwevegem. Die wil het terrein een kleinschalige en kwalitatieve invulling geven zodat de leefbaarheid van de buurt in Zwevegem-Knokke niet onder druk komt te staan. De gemeente ontwikkelde al een ruimtelijk uitvoeringsplan, waarin een zone voor kleine en middelgrote bedrijven dan ook een passend alternatief vormt voor de vroegere milieubelastende industrie. “Overal in Zwevegem waar ruimte om te ondernemen gerealiseerd wordt, is die vrijwel onmiddellijk opnieuw ingevuld”, vertelt burgemeester Doutreluingne. “Denk maar aan het bedrijventerrein De Pluim, de Deerlijkstraat, de site Sobelcard en het vroegere Dramix. Er is een nijpend tekort aan ruimte voor kmo’s en daarom willen we blijven inzetten op een aantrekkelijk aanbod voor tewerkstelling in eigen gemeente.”

Meer weten?

Voor alle informatie over de kmo-zone Zwevegem-Knokke, contacteer tine.claeys@leiedal.be 

Meer informatie

pasfoto tine claeys leiedal

Tine Claeys
projectmanager aankoop & ontwikkeling
1
Published on 02/04/2022 - 10:38