Lokale besturen en Leiedal slaan handen in elkaar met Cyclomedia voor mobile mapping

Vanaf maandag 17 februari 2020 kun je in het werkingsgebied van Leiedal twee speciale wagens met 360°-camera’s spotten. Deze wagens van de Nederlandse firma Cyclomedia verzorgen de komende jaren mobile mapping in Zuid-West-Vlaanderen.

cyclomedia

Mobile mapping is de techniek waarbij een rijdend voertuig om de 5 meter een 360°-beeld neemt aangevuld met laseraltimetrie. Dit betekent dat de wagens als het ware duizenden laserstralen per seconde afschieten en de reflectie terug opvangen waardoor gebouwen en andere objecten als puntenwolken in kaart gebracht worden. In een onlinetoepassing kunnen de lokale besturen de virtuele, gedetailleerde beelden gebruiken voor onder meer terreinverkenning, controles, inventarisaties en 3D-modellering. Deze werkwijze biedt heel wat voordelen voor de steden en gemeenten: de data bieden waardevolle inzichten en maken in veel gevallen een terreinbezoek overbodig. Op de gemaakte beelden zijn gezichten, nummerplaten en andere privacygevoelige zaken uiteraard onherkenbaar gemaakt.

Tot 30 juni 2019 bood Informatie Vlaanderen een gelijkaardige dienstverlening aan die door tal van diensten binnen de lokale besturen en Intercommunale Leiedal gebruikt werden voor visualisaties, controles, inventarisaties, de beoordeling van verkeerssituaties en het uitvoeren van metingen. Leiedal gebruikte deze data ook frequent voor visualisatie en opmaak van 3D-modellen. De Vlaamse overheid zette deze dienstverlening echter stop. Leiedal polste bijgevolg de steden en gemeenten naar hun behoeften. Daaruit bleek dat er ruime interesse was bij de lokale besturen. Daarop bevroeg Leiedal verschillende aanbieders. Dit resulteerde in een samenwerking met het Nederlandse Cyclomedia aan gunstige voorwaarden, dankzij de gezamenlijke aankoop en een kostendelend model voor de productie van de beelden, de hosting en de ontsluiting van de data via Street Smart, een gebruiksvriendelijke webviewer.

Met deze samenwerking wordt de basis gelegd voor de ambitie om verdere data-analyses uit te voeren. Objecten in de buitenruimte kunnen bijvoorbeeld aan de hand van de verzamelde data automatisch gedetecteerd worden. Denk aan verkeersborden, bomen en straatverlichting. Ook een automatische wegdekinspectie behoort tot de mogelijkheden om eventuele beschadigingen in een vroegtijdig stadium vast te stellen.

Ook gunning gedetailleerde orthofoto’s

Leiedal begeleidde ook nog een aanbesteding rond de samenaankoop van gedetailleerde orthofoto’s. Dit zijn aaneensluitende beelden afgeleid van elkaar overlappende luchtfoto's. De lokale besturen zullen deze beelden aanvullend gebruiken voor het uitvoeren van inventarisaties en/of controles (bv. voetpaden, wegmarkeringen), om verkeerssituaties te bekijken, metingen uit te voeren (afstanden, oppervlaktes…)... Het Tieltse bedrijf Eurosense beantwoordde het best aan de vraag. Leiedal en de lokale besturen zullen gebruik kunnen maken van orthofoto’s met een nauwkeurigheid van minder dan 5 cm. De luchtfoto’s worden wellicht in de loop van maart 2020 gemaakt.

Samenwerken loont

De gebruikte verdeelsleutel maakt deelname aan deze aankoop voor de betrokken gemeenten aantrekkelijk. Door de gezamenlijke aankoop hebben ze toegang tot een topproduct voor een aantrekkelijke prijs. De echte waarde van de data zit evenwel in het gebruik ervan. Daartoe zal Leiedal de volgende twee jaar verschillende initiatieven nemen om zoveel mogelijk rendement uit de data te halen. Leiedal neemt dit initiatief binnen het Interreg-project Cora, dat gericht is op het wegwerken van de digitale kloof door in te zetten op digitale infrastructuur, diensten en vaardigheden.

Published on 02/17/2020 - 09:33